Cross Błękitna Wstęga Balatonu 2016

Grand Prix Dwudziestopięciolecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych

REGULAMIN

1. CEL
• Promocja biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. ORGANIZATOR
• MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
• MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski
• Urząd Miasta Wodzisław Śląski
3. TERMIN I MIEJSCE
03.04.2016 (NIEDZIELA) GODZ.11:00 Wodzisław Śląski, teren rekreacyjny „BALATON” przy ul. Brackiej
4. TRASA BIEGU
Ścieżki leśne, liczne podbiegi i zbiegi, niewielki fragment asfaltu (pętle). Jedna pętla o długości około 5 km
5. PROGRAM IMPREZY
• Biuro zawodów czynne w godzinach od 8:30 do 10:30 w dniu 3 kwietnia 2016 r.
• Start biegu mężczyzn i kobiet - 10 km (2 okrążenia) o godzinie 11:00
• Dekoracja i zakończenie w godzinach 13:00 – 14:00.

Kategorie wiekowe
M – 1 16 – 29 lat (rocznik 2000 – 1987) K – 1 16 – 29 lat (rocznik 2000 – 1987)
M – 2 30 - 39 lat (rocznik 1986 – 1977) K – 2 30 – 39 lat (rocznik 1986 – 1977)
M – 3 40 - 49 lat (rocznik 1976 – 1967) K – 3 40 – 49 lat (rocznik 1976 – 1967)
M – 4 50 - 59 lat (rocznik 1966 – 1957) K – 4 powyżej 50 lat (rocznik 1966 i starszy)
M – 5 60 lat i więcej (rocznik 1956 i starszy)

6. NAGRODY
• W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (OPEN) nagrody finansowe:
1 miejsce – 300,00 zł + puchar
2 miejsce – 200,00 zł + puchar
3 miejsce – 150,00 zł + puchar
• W kategoriach wiekowych dla pierwszych 3 osób organizator przewidział nagrody rzeczowe.
• W Błękitnej Wstędze Balatonu będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w ramach Grand Prix Dwudziestopięciolecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych.
• Wszyscy zawodnicy w biegu głównym na dystansie 10 km otrzymują pamiątkowe medale okolicznościowe. Zawodnicy startujący w zawodach biorą udział w quizie z nagrodami.
• Nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Wodzisławia Śl.

ZAWODNICY Z KLASYFIKACJI GENERALNEJ NIE OTRZYMUJĄ NAGRÓD W KATEGORIACH WIEKOWYCH.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.elektronicznezapisy.pl; w biurze zawodów w miarę wolnych miejsc, telefonicznie, fax: 0324551519 lub e-mailowo: biuro@mosir-centrum.pl. Wszystkie informacje będą dostępne również na stronie internetowej: www.mosir-centrum.pl oraz na naszym facebook-owym profilu: facebook.com/mosirwodzislaw.

8. OPŁATA STARTOWA
30,00 zł do dnia 31.03.2016 r. na konto: MKP Odra Centrum Wodzisław Śl. nr: 88 8468 0000 0010 0027 4687 0001
W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 40,00 zł.
Zwycięzcy Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych z roku 2015 mogą wziąć udział w Błękitnej Wstędze Balatonu nieodpłatnie.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza się limitowaną ilość osób startujących – 200. O kolejności zapisów decyduje dokonanie opłaty startowej!
• Uczestnikiem biegu mogą zostać osoby, które do dnia 3 kwietnia 2016 r. ukończyły 16 lat oraz dokonały opłaty startowej.
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wpłaty opłaty startowej.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przypięty z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Biuro zawodów biegu będzie się mieściło na terenie ośrodka rekreacyjnego Balaton ul. Bracka, w dniu 3.04.2016 w godz. 8.30 – 10.30.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Organizator zapewnia: opiekę medyczną, wodę, ciepły poczęstunek.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone czy zniszczone.
• Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora zawodów. Skargę na piśmie należy złożyć do godziny 14.00, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja ma obowiązek rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto organizatora.
• Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu sportowego.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas zawodów posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście w okolice trasy podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
• Informacji na temat biegu udzielają: Ireneusz Górnik – 512 070 794; Bogdan Bojko - 501 605 455, poczta elektroniczna: biuro@mosir-centrum.pl
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

Dyrektor zawodów: Bogdan Bojko

Wyświetleń: 3214

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ