Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Marek Zimny Bydgoszcz
2 Angelika Pilakowska Łochowo
3 Andrzej Szulc Łochowo