Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Emilia Drzymalska Grudziądz
2 Michał Szylka Linowo
3 Rafał Drzymalski Grudziądz