12 Bieg Spełnionych Marzeń - 11 Bieg Młodzika

11  Bieg MŁOdzika

 Informacje nie ujęte w głównym regulaminie

 

Catering

Pączki i herbata dla uczestników biegu w Biurze zawodów

Posiłek regeneracyjny wraz z pieczywem po biegu za okazaniem Bonu

 

Trasy:

Bieg rozgrywany będzie w zależności od warunków pogodowych na drogach asfaltowych, ścieżkach leśnych. Pomiar dystansu na podstawie wskazań GPS Timex, może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

 

Oznaczenia

Opiekun biegu prowadzi dany bieg od startu do mety. 

 

Uwaga

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia zawodów w przypadku żałoby narodowej, warunków atmosferycznych zagrażających życiu lub zdrowiu zawodników. O takiej ewentualności organizator powiadomi zawodników poprzez SMS-y najwcześniej jak będzie to możliwe.

 

Uczestnicy

11 Bieg MŁOdzika przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży, których rodzice lub i prawni opiekunowie wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników jak i spowodowane przez uczestnika osobom trzecim.

Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.

Nie ma możliwości startu w zawodach bez osobistej i pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Wyjątek stanowią zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych i w uczniowskich klubach sportowych lub w grupie uczniów danej szkoły/klasy/domu dziecka reprezentowanych przez nauczyciela W-F, wychowawce lub trenera.

 

Opłata

Pobiera się opłatę startową w wysokości:

10 zł

 

Wpłata

Opis:  „nazwa biegu” Nazwisko, Imię, Miasto,

Nr konta: PKO BP 35 1020 2528 0000 0202 0334 9032

Fundacja Sport i Sztuka "FENIX" ul. Plater 22 41-400 Mysłowice

 

Nagrody

Każdy z uczestników zawodów otrzyma:

Dyplom i upominek   

Postanowienia Końcowe WAŻNE

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie ustnej do organizatora biegu w godzinach 11:20 – 11:50 w dniu zawodów.

Dzieci bez względu na kategorie wiekową biegną SAME za i przed opiekunami biegu.

Rodzice stoją za linami okalającymi trasę biegu.

Zapis ten nie obowiązuje rodziców dzieci niepełnosprawnych, które z uwagi na niepełnosprawność wymagają pomocy.

 

Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją WSZYSTKICH przewidziane jest na godzinę 12:00

W razie spraw spornych Organizator decyduje o sposobie i czasie ich rozwiązania. 

Wyświetleń: 832

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ