Sopockie 4 Pory Roku - Jesień
 1. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Upamiętnienie 118 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Sopotu
 4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.
 5. Wspieramy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.

 trasa

 1. ORGANIZATORZY
 2. Organizatorem „Sopockiej Jesieni” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.
 3. Współorganizatorem jest The North Event.
 4. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 Plakat

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 12 pażdziernika 2019 r. po alejkach nadmorskich i plaży.
 2. Start zawodników nastąpi o godz. 12:00 na Placu Kuracyjnym.
 3. Meta biegu będzie się znajdowała w miejscu startu.
 4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl
 5. Długość trasy wynosi 10km.
 6. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
 7. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu może wziąć udział osoba urodzona przed 12 pażdziernika 2003 roku / w dniu biegu ma ukończone 16 lat/

2.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

4.Biuro zawodów i odbiór pakietów będzie się mieścić na Placu Kuracyjnym  i będzie czynne w dniu biegu w godzinach 9.00 – 11.30                                                      

 

5.Zawodnicy we własnym zakresie muszą posiadać ubezpieczenie NNW.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl i https://elektronicznezapisy.pl/g/Sopockie_4_Pory_Roku_2019.html

2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 22.00 dnia 10 pażdziernika 2019. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów na Placu Kuracyjnym w dniu 12 pazdziernika 2018 w godz. 9.00-11.30.

3.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

 1. W biegu obowiązuje limit 1000 uczestników.

5.Opłata startowa za udział w biegu „ Sopocka Jesień” wynosi:

-  zgłoszenia zarejestrowane i opłacone – 30 złotych

- zgłoszenia i opłaty w dniu 12  pażdziernika 2019 – 50 złotych.

 1. Mieszkańców Sopotu, którzy posiadają Kartę Sopocką i dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.mosir.sopot.pl i elektronicznezapisy.pl wynosi:

- 15 złotych

- zgłoszenia i opłaty w dniu 12 pażdziernika 2019  – 50 złotych

 1. Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 12 pażdziernika 1954 roku / w dniu biegu mają ukończone 65 lat/ pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji./

8.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

9.Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 2. Płatności on-line dokonuje się za pośrednictwem serwisu tPay, link do płatności pojawi się:
  - pod koniec rejestracji,

- na liście startowej przy nazwisku danego zawodnika,

- zostanie wysłany na wskazany adres mailowy.

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- pamiątkowy  medal 

- worek depozytowy Sopockich 4 Pór Roku

- elektroniczny pomiar czasu

- numer startowy

- herbata i drożdżówka na mecie biegu

- woda na pkt. odżywiania (5 km.)

- przy zapisach istnieje możliwość dokupienia koszulki bawełnianej z logo imprezy w cenie 15,00 lub koszulki technicznej z logo imprezy w cenie 20,00.

Deklaracja zakupu koszulki (koszulek) musi być potwierdzona do 2 pażdziernika 2019. Po tym terminie zakup będzie niemożliwy.

 

 1. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Za msc. I-III kategorii open kobiet i mężczyzn
 2. Za msc. I w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K 16-19                 M 16-19                 rocznik 2003 - 2000

K 20-29                 M 20-29                 rocznik 1999 - 1990

K 30-39                 M 30-39                 rocznik 1989 – 1980

K 40-49                 M 40-49                 rocznik 1979 - 1970

K 50-59                 M 50-59                 rocznik 1969 – 1960

K 60-69                 M 60-69                 rocznik 1959 - 1950

K 70-79                 M 70-79                 rocznik 1949 - 1940

K 80 i starsze        M 80 i starsi           rocznik 1939 i starsi

 1. Prowadzona jest klasyfikacja Sopockich 4 Pór Roku.(w klasyfikacji końcowej Sopockich 4 Pór Roku sklasyfikowane będą osoby startujące min. w 3 biegach)

  -  za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:

 I msc. - 20p., II-18p., III-17p., IV-16p., V-15p., VI-14p., ... XV-5p., XVI-XX-3p.,

 XXI-XXX - 2p., XXXI msc. i dalej - 1p.

 • łączna ilość punktów zgromadzona w 3 najlepszych startach decyduje o kolejności w kat. open oraz kat. wiekowych. (przy równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższa lokata na mecie biegu Sopocka Jesień). Szczegóły w regulaminie Sopockich 4 Pór Roku.

 

VII. NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.Zdobywcy miejsc I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn i miejsc I w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i  nagrody rzeczowe.

3.Zawodnicy, (zawodniczki), którzy otrzymują nagrody w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

 1. Ceremonia wręczania nagród nastąpi bezpośrednio po biegu na Placu Kuracyjnym około godz. 14.00

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,Nr 101 poz. 926.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

4.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji

5.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu

6.Organizator zapewnia szatnie na Placu Kuracyjnym oraz depozyt ( odbiór rzeczy zostawionych w depozycie osobiście z numerem startowym)

7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

8.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.mosir.sopot.pl  oraz przekazane do informacji mediów.

9.Oficjalnym czasem biegu będzie czas brutto.

10.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn oraz zmianę miejsca zakończenia biegu /mety/.

11.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 5278

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ