1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie Hali sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej, ul. Sportowa 4  w Dąbrowie

2.Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

3.Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa  wszystkim uczestnikom imprezy charytatywno- sportowej, poprzez określenie obowiązujących zasad.

 

 1. CEL IMPREZY
 2. Cel charytatywny - poprzez zbiórkę do puszek datków na leczenie i rehabilitację

    Karola Kseń

2.Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu

3.Promowanie dobroczynności i wspierania osób niepełnosprawnych

4.Integracja lokalnej społeczności

 

III. ORGANIZATOR IMPREZY

1.Andrzej Kseń

2.Piotr Zając

3.Artur Lewicki

4.Anna Niemstak

5.Karolina Miłoś

6.Edyta Wrona

7.Agnieszka Mol-Dziura

 

 1. MIEJSCE I DATA IMPREZY

1.Hala sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej, ul. Sportowa 4  w Dąbrowie Tarnowskiej

 1. 08.12.2018 (SOBOTA) , godzina 15.00

 

 1. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W AKCJI
 2. OGRANICZONA ILOŚĆ DO 470 OSÓB!!!!
 3. 2. Zgłoszenia do uczestnictwa w akcji tylko drogą elektroniczną (www.elektornicznezapisy.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 7.12.2018 do godz 20:00 lub do wyczerpania miejsc.
 4. Wejście na teren obiektu tylko po sprawdzeniu na liście zapisu oraz odebraniu cegiełek wstępu uprawniających do udziału w imprezie.
 5. 4. Do udziały zapraszamy wszystkie zainteresowane i pewne udziału osoby, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Nie odbierajmy innym możliwości wzięcia udziału przez niewykorzystanie zapisu .

5.Wstęp - wolne datki do puszek na rzecz Karola Kseń przy wejściu na teren obiektu

 

 1. ZASADY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
 2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

-niszczenia urządzeń, sprzętu, dekoracji, tablic informacyjnych itp,

-wspinania się na urządzenia,

-niebezpiecznych zachowań, zagrażających bezpieczeństwu lub życiu uczestników,

-wprowadzania psów i innych zwierząt,

-jeżdżenia na rowerach,

-palenia papierosów, spożywania alkoholu  i środków odurzających, zażywania innych  

  substancji niedozwolonych, jak również ich sprzedaż

-wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów,

-jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenia dla życia, zdrowia i 

  bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy.

2.Uczestnicy imprezy mają prawo do korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren imprezy. 

4.Przedstawiciele organizatora (pracownicy zespołu) są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.

5.Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować organizatora bądź opiekunów o złym samopoczuciu   własnym jak i innych uczestników  w trakcie  imprezy.

6.Dochód z całej imprezy zostaje przeznaczony na leczenie i rehabilitację Karola Kseń.

7.Organizator utrwala przebieg imprezy (za pomocą urządzeń rejestrujących) dla celów dokumentacji oraz promocji imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych oraz wizerunku uczestników (zdjęcia, filmy itp.)

 

8.Regulamin wchodzi w życie dnia 08.12.2018 r.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1.za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże Organizatorzy nie odpowiadają,

2.każdy z uczestników imprezy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu

 1. nad bezpieczeństwem uczestników czuwają organizatorzy, ratownicy medyczni, straż pożarna oraz policji.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.organizatorzy zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu

Wyświetleń: 442

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ