Mistrzostwa Sieradza w NW

Uczestnictwo

• W V Mistrzostwach Sieradza w NW mogą startować wszyscy, którzy złożą w biurze zawodów w
Restauracji Przystań, oświadczenie o stanie zdrowia i o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem
oraz uiszczą obowiązującą opłatę startową (płatność przelew lub gotówka w dniu zawodów).
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach NW lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia
od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu zawodów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
• Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania
pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i
datę urodzenia.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach NW będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które jest dostępne na stronie www organizatora oraz będzie dostępne w biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
• Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
• Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów co do możliwości kontynuacji marszu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

Wyświetleń: 1952

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ