Grupa imprez

 

Wydminy, 13-14 lipca 2019

ORGANIZATOR

Fundacja Dystans, ul. Grunwaldzka 49, 11-510 Wydminy, KRS 0000499134

PARTNERZY

Honorowy Patronat: Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

Partner Strategiczny: Gmina Wydminy
Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Powiat Giżycki
Nadleśnictwo Giżycko
Kombajny Kulturalny
Wioska Biegaczy

 CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Gminy Wydminy oraz Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 4. Promocja Sponsorów i Partnerów biegu.

 TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. IV Półmaraton Wydminy odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2019.
 2. START/META oraz miasteczko zawodów zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej,
  Wyspa 1, 11-510 Wydminy
 3. Bieg Główny na dystansie 21,1 km rozegrany zostanie 14-go lipca 2019,
 4. Bieg i marsz nordic walking Garbata Piątka oraz biegi dziecięce rozegrane zostaną
  13-go lipca 2019,
 5. Trasa Biegu Głównego przebiegnie wokół całego Jeziora Wydmińskiego.
 6. Trasa Garbatej Piątki wytyczona zostanie po Wyspie Wydmińskiej i po promenadzie wokół części Jeziora Wydmińskiego.
 7. Uczestnicy Biegu Głównego oraz biegu i marszu Garbata Piątka przebiegną przez Garbaty Most, turystyczną wizytówkę Wydmin.
 8. Trasy biegów dziecięcych wytyczone zostaną na Wyspie Wydmińskiej.
 9. Szczegółowe mapy tras z oznaczeniami kilometrów dostępne są na stronie maratonwydminy.pl w zakładce TRASY                                             

PROGRAM

Piątek, 12.07.2019

17:00-21:00 Praca Biura Zawodów, Centrum Aktywności Lokalnej Wydminy, Plac Rynek 1/1
Odbiór pakietów startowych dystans 5km i 21km , zapisy na biegi dziecięce.

 

Sobota, 13.07.2019

10:00 – 21:00  Praca Biura Zawodów, Centrum Aktywności Lokalnej Wydminy, Plac Rynek 1/1
Odbiór pakietów startowych dystans 5km i 21km, zapisy na biegi dziecięce.

15:00 – Uroczyste otwarcie IV Półmaratonu Wydminy, ul. Wyspa 1

15:10 - Bieg Krasnali, dziewczęta i chłopcy rocznik 2014-2019 dystans ok. 200m
 – bieg bez klasyfikacji miejsc, dopuszczalna asysta rodziców

15:20 – Biegu Skrzatów, dziewczęta rocznik 2011-2013, dystans  ok. 400m

15:30 - Biegu Skrzatów, chłopcy rocznik 2011-2013, dystans  ok. 400m

15:45 – Bieg Żaków, dziewczęta rocznik  2009-2010, dystans ok. 600m

16:00 – Bieg Żaków, chłopcy rocznik 2009-2010, dystans ok. 600m

16:15 – Bieg Urwisów, dziewczęta rocznik 2007-2008, dystans ok. 800m

16:30 - Bieg Urwisów, chłopcy rocznik 2007-2008, dystans ok. 800m

16:45 - Bieg Prymusów, dziewczęta rocznik 2004-2006, dystans ok.1000m

17:00 – Bieg Prymusów, chłopcy rocznik 2004-2006, dystans ok.1000m

UWAGA !!! Zapisy na wszystkie biegi dziecięce będą możliwe również w biurze zawodów w dniach 12 i 13 lipca  w Biurze Zawodów, Centrum Aktywności Lokalnej Wydminy, Plac Rynek 1/1

17:30 – Dekoracja Biegów Dziecięcych

18:00 – START Biegu Garbata Piątka

18:05 – START Marszu Nordic Walking Garbata Piątka

19:00 – Dekoracja Biegu Garbata Piątka.

20:00 – Zamknięcie Biura Zawodów

18:30 - 22:00 – Kulturalna Sfera bez Stopera, 21:00 – Projekcja filmu „Town of Runners”

 

Niedziela, 14 lipca 2019

7:30 – 9:00 - Praca Biura Zawodów, Centrum Aktywności Lokalnej Wydminy, Plac Rynek 1/1

9:00 – 9:30 - Muzyczna pobudka

9:45 - Rozgrzewka

10:00 - START IV Półmaraton Wydminy

11:00 –12:30 - Kulturalna Sfera bez Stopera,

12:30-13:00  - Dekoracja i zakończenie imprezy

 

PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymają:

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

- dystans 21km pamiątkową koszulkę techniczną Attiq

- dystans 5km pamiątkową opaskę na głowę Attiq

- dzieci, niespodzianki

- wszyscy pamiątkowe medale na mecie

- upominki od partnerów biegu

- posiłek regeneracyjny

- bezpłatny wstęp do Kulturalnej Sfery bez Stopera

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- możliwość skorzystania z depozytu

- SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

 

 • ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
 1. Limit wszystkich uczestników IV Półmaratonu Wydminy wynosi 900 osób

21km - 300 osób

5km (bieg + marsz) - 300 osób

Biegi dziecięce (łącznie)- 300 osób

W przypadku wyczerpania poszczególnych limitów miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia ilości uczestników.

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: maratonwydminy.pl oraz   www.elektronicznezapisy.pl
 2. Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 11.07.2019 o godzinie 23:59. Rejestracja w dniach 12-14 lipca będzie możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 4. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej. Wysokość opłaty startowej będzie zależna od terminu zaksięgowania wpłaty. Osoby, które w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie dokonają wpłaty, będą usuwane z listy startowej.
 5. Organizator dopuszcza możliwość startu w dwóch biegach ( 5km i 21km) i w związku z tym przywiduje promocyjną opłatę startową.

 

Termin wpłaty

Dystans

od 1-go kwietnia
do 30-go kwietnia

od 1-go maja
do 11-go lipca

w dniach
 12-14 lipca

21 km

60zł

70zł

90zł

5km ( bieg i marsz)

40zł

50zł

70zł

21km +5km

90zł

110zł

140 zł


Biegi Dziecięce

5 zł – dochód w całości przeznaczony zostanie na wspieranie
rozwoju młodych sportowców w Gminie Wydminy

Mieszkańcy
Gminy Wydminy


- 10 zł od każdej opłaty wyjściowej

 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Dystans

ul.Grunwaldzka 49

11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
 imię nazwisko, opłata startowa IV Półmaraton Wydminy + dystans.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 11-go lipca 2019 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać drogą mailową.
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) - kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

 

 KLASYFIKACJA

 W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 Dystans 21 km:

 

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2001-1990)
 • K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50, M-50 (rocznik 1969 –1960)
 • K-60, M-60 (rocznik 1959 - 1950)
 • M- 70 ( rocznik 1949 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III. Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.
 2. Kategoria Służby Mundurowe. W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorię Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

 1. Kategoria Drużynowa 3M +1K . Drużyna musi posiadać jednolitą nazwę i może liczyć dowolną liczbę osób. Do końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę najlepsze czasy trzech mężczyzn i jednej kobiety. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą wyłącznie
  w biurze zawodów, przy odbiorze pakietów startowych.

 

Dystans 5 km:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III
 • K-20, M-20 (rocznik 2004-1990)
 • K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50, M-50 (rocznik 1969 –1960)
 • K-60, M-60 (rocznik 1959 - 1950)
 • K-70, M- 70 ( rocznik 1949 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III. Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.
 2. Kategoria Służby Mundurowe. W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorię Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

 1. Kategoria Drużynowa kobiet i mężczyzn. Drużyna musi posiadać jednolitą nazwę
  i może liczyć dowolną liczbę zawodniczek lub zawodników. Do końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę cztery najlepsze czasy kobiet lub cztery najlepsze czasy mężczyzn. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów, przy odbiorze pakietów startowych.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 1. Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i w związku z tym nie przywiduje się klasyfikacji miejsc oraz przyznawania nagród.

 NAGRODY

Półmaraton Wydminy

 1. Zdobywcy miejsc I – VI kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki oraz
  upominki rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Służby Mundurowe otrzymają statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii drużynowej otrzymają puchary.
 6. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 Garbata Piątka

 1. Zdobywcy miejsc I – III kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Służby Mundurowe otrzymają statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 6. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

Wyświetleń: 8331

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ