IV Półmaraton Wydminy - Biegi Dzieci

TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. IV Półmaraton Wydminy odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2019.
 2. START/META oraz miasteczko zawodów zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej, ul. Wyspa 1, 11-510 Wydminy
 3. Bieg Główny na dystansie 21,1 km rozegrany zostanie 14-go lipca 2019,
 4. Bieg i marsz nordic walking Garbata Piątka oraz biegi dziecięce rozegrane zostaną
  13-go lipca 2019,
 5. Trasa Biegu Głównego przebiegnie wokół całego Jeziora Wydmińskiego.
 6. Trasa Garbatej Piątki wytyczona zostanie po Wyspie Wydmińskiej i po promenadzie wokół części Jeziora Wydmińskiego.
 7. Uczestnicy Biegu Głównego oraz biegu i marszu Garbata Piątka przebiegną przez Garbaty Most, turystyczną wizytówkę Wydmin.
 8. Trasy biegów dziecięcych wytyczone zostaną na Wyspie Wydmińskiej.
 9. Szczegółowe mapy tras z oznaczeniami kilometrów, ukształtowania terenu i punktów odżywczych ukażą się na stronie biegu do 31- go maja 2019.

PROGRAM ZAWODÓW

Piątek, 12.07.2019

17:00-21:00 Praca Biura Zawodów, STARA APTEKA, ul. Grunwaldzka 49. 
Odbiór pakietów startowych dystans , zapisy na biegi dziecięce.

Sobota, 13.07.2019

10:00 – 21:00  Praca Biura Zawodów, STARA APTEKA, ul. Grunwaldzka 49, 
Odbiór pakietów startowych dystans, zapisy na biegi dziecięce (tylko do godziny 14:00)

15:00 – Uroczyste otwarcie IV Półmaratonu Wydminy, WYSPA, ul. Wyspa 1

15:10 - Bieg Krasnali, dziewczęta i chłopcy rocznik 2014-2019 dystans ok. 200m,
 bieg bez klasyfikacji miejsc, dopuszczalna asysta rodziców.

15:20 – Biegu Skrzatów, dziewczęta rocznik 2011-2013, dystans  ok. 400m

15:30 - Biegu Skrzatów, dziewczęta rocznik 2011-2013, dystans  ok. 400m

15:45 – Bieg Żaków, dziewczęta rocznik 2009-2010, dystans ok. 600m

16:00 – Bieg Żaków, chłopcy rocznik 2009-2010, dystans ok. 600m

16:15 – Bieg Urwisów, dziewczęta rocznik 2007-2008, dystans ok. 800m

16:30 - Bieg Urwisów, chłopcy rocznik 2007-2008, dystans ok. 800m

16:45 - Bieg Prymusów, dziewczęta rocznik 2004-2006, dystans ok.1000m

17:00 – Bieg Prymusów, chłopcy rocznik 2004-2006, dystans ok.1000m

17:30 – Dekoracja Biegów Dziecięcych

18:00 – START Biegu Garbata Piątka 5km

18:05 – START Marszu Nordic Walking Garbata Piątka 5km

19:00 – Dekoracja Biegu Garbata Piątka.

18:30 - 22:00 – Kulturalna Sfera bez Stopera

21:00 - Zamknięcie Biura Zawodów 

Niedziela, 14.07.2019

9:00 – 9:30 - Muzyczna pobudka, WYSPA, ul. Wyspa 1

9:45 - Rozgrzewka

10:00 - START   IV Półmaraton Wydminy

11:00 – 13:00  - Kulturalna Sfera bez Stopera

13:00-14:00  - Dekoracja i zakończenie imprezy

 PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymają:

- numer startowy

- chip do elektronicznego pomiaru czasu

- dystans 21km pamiątkową koszulkę (100% bawełna)

- dystans 5km pamiątkową opaskę na głowę (100% lycra)

- dzieci, niespodzianki

- wszyscy pamiątkowe medale na mecie

- upominki od partnerów biegu

- posiłek regeneracyjny

- bezpłatny wstęp do Kulturalnej Sfery bez Stopera

- zabezpieczenie medyczne imprezy

- możliwość skorzystania z depozytu

- SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej

- możliwość wygrania dodatkowych nagród

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

Limit wszystkich uczestników IV Półmaratonu Wydminy wynosi 900 osób

21km - 300 osób

5km (bieg + marsz) - 300 osób

Biegi dziecięce (łącznie)- 300 osób

W przypadku wyczerpania poszczególnych limitów miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia ilości uczestników.

Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych:

 www.maratonwydminy.pl  oraz   www.elektronicznezapisy.pl

Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 10.07.2019 o godzinie 23:59. Rejestracja w dniu poszczególnych zawodów nie będzie możliwa.

Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.

Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej. Wysokość opłaty startowej będzie zależna od terminu zaksięgowania wpłaty. Osoby, które w ciągu 7 dni od daty rejestracji nie dokonają wpłaty, będą usuwane z listy startowej.

Organizator dopuszcza możliwość startu w dwóch biegach ( 5km i 21km) i w związku z tym przywiduje promocyjną opłatę startową.

 

Termin wpłaty

Dystans

od 1-go kwietnia
do 30-go kwietnia

od 1-go maja
do 31-go maja

od 1-go  czerwca
do 10 go lipca

21 km

60zł

70zł

90zł

5km ( bieg i marsz)

40zł

50zł

70zł

21km +5km

90zł

110zł

140 zł


Biegi Dziecięce

5 zł – dochód w całości przeznaczony zostanie na wspieranie 
rozwoju młodych sportowców w Gminie Wydminy

Mieszkańcy 
Gminy Wydminy


- 10 zł od każdej opłaty wyjściowej

 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Dystans

ul. Grunwaldzka 49

11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
 imię nazwisko, opłata startowa IV Półmaraton Wydminy + dystans.

KLASYFIKACJA

W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Dystans 21 km:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 2001-1990)
 • K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50, M-50 (rocznik 1969 –1960)
 • K-60, M-60 (rocznik 1959 - 1950)
 • M- 70 ( rocznik 1949 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III. Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.
 2. Kategoria Służby Mundurowe. W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorię Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

 1. Kategoria Drużynowa 3M +1K . Drużyna musi posiadać jednolitą nazwę i może liczyć dowolną liczbę osób. Do końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę najlepsze czasy trzech mężczyzn i jednej kobiety. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą wyłącznie 
  w biurze zawodów, przy odbiorze pakietów startowych.

 

 

 

Dystans 5 km:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III
 • K-20, M-20 (rocznik 2004-1990)
 • K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50, M-50 (rocznik 1969 –1960)
 • K-60, M-60 (rocznik 1959 - 1950)
 • K-70, M- 70 ( rocznik 1949 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III. Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.
 2. Kategoria Służby Mundurowe. W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie.

Klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorię Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

 1. Kategoria Drużynowa kobiet i mężczyzn. Drużyna musi posiadać jednolitą nazwę 
  i może liczyć dowolną liczbę zawodniczek lub zawodników. Do końcowej klasyfikacji będą brane pod uwagę cztery najlepsze czasy kobiet lub cztery najlepsze czasy mężczyzn. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą wyłącznie w biurze zawodów, przy odbiorze pakietów startowych.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 1. Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i w związku z tym nie przywiduje się klasyfikacji miejsc oraz przyznawania nagród.

 

 1. NAGRODY

Półmaraton Wydminy

 1. Zdobywcy miejsc I – VI kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki oraz 
  upominki rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Służby Mundurowe otrzymają statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii drużynowej otrzymają puchary.
 6. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

Garbata Piątka

 1. Zdobywcy miejsc I – III kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Służby Mundurowe otrzymają statuetki.
 5. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii drużynowej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 6. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

Wyświetleń: 619

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ