REGULAMIN VI BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA - 2019 r.

 

I. ORGANIZATOR
Kierownik Gminnej Świetlicy w Trzcianie,

II. PATRONAT HONOROWY 

 1. Wójt Gminy Trzciana,

III. CELE
1. Uczczenie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Trzciana.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1 maja 2019 rok, Park Podworski Rdzawa.
 2. GODZINA STARTU I TRASA
  1. Start o godzinie 16:00 z parku
  2. Trasa biegu wynosi około 4500 metrów i prowadzi malowniczymi terenami Rdzawy
 3. ZGŁOSZENIA
  1. Osobiście w Biurze Biegu(przed biegiem, Park Podworski Rdzawa)
  2. Elektronicznie: przez stronę www.timing4u.pl

VII. UCZESTNICTWO
1. W Biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz uczniowie.
2. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe - dzieci ze Szkół Podstawowych - uczniowie Gimnazjum - pozostali powyżej 16 roku życia
3. Warunkiem udziału w Biegu jest wypełnienie i przekazanie do Biura Organizatora deklaracji uczestnictwa.
4. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której formularz dostępny jest w Świetlicy Gminnej(w godzinach otwarcia), w Biurze Biegu przed startem lub na stronie internetowej gminy i na stronie biegu na portalu społecznościowym Facebook.

6. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny zaświadcza, że stan zdrowia dziecka/uczestnika umożliwia mu na udział w Biegu.
7. W marszu „nordic walking” nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Uczestnicy startują obowiązkowo z kijkami.
8. Osoby startujące w Biegu zachęcamy do posiadania emblematów – symboli narodowych (np. biało-czerwona szarfa, opaska itp.)
9. Uczestnicy Biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo w ruchu drogowym.

VIII. OPŁATY
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

 1. BIURO BIEGU
  1. Kontakt telefoniczny 14 613 6142 w godzinach pracy świetlicy lub mailowy- gci.trzciana@wp.pl oraz przez stronę biegu na portalu społecznościowym facebook
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W dniu biegu na godzinę zostanie wyłączony z ruchu samochodowego odcinek drogi gminnej w Rdzawie. Szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 30.04.2019 na serwisie internetowym Gminy.
  2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
  3. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  4. Zabrania się jazdy po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami.
  5. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Wyświetleń: 1118

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ