TERMIN I MIEJSCE
Termin biegu – 7 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00
Start biegu – start ostry godz. 11:00 ul. Hallera (Szkoła w Lubiewie).
Przebieg trasy – teren gminy Lubiewo – „Szlakiem Trzech Wież nad Borami” (załącznik
nr 1). Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować
szczególną ostrożność i przestrzegać zasad  bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do
poleceń osób obsługujących bieg i Policji.
Dystans –15 km


Limit czasu:
1. Limit czasu dla XII Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież
nad Borami - wynosi 2 godz.
2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia
trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
3. Trasa będzie posiadała oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety
Punkty medyczne:
Punkty medyczne znajdować się będą na mecie oraz na trasie biegu. Podczas biegu
pierwszej pomocy udzielać będzie wynajęta firma zewnętrzna (THERAPEUTICA Sp. z
o.o.; Transport Sanitarny Ar-Med. Marian Kulczyk)


UCZESTNICTWO
1. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 06.09.2019 r. 16 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze
Organizacyjnym w dniu zawodów (sobota 07.09.2019 r.) w godzinach od 8:00 do
10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze
zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika
do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w
przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
własnoręcznie podpisanego (podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn.
12.09.2001)
3. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
i nieodwołalne.
4. Sędzia Główny i Dyrektor biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie
pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, ale wskazane
jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Organizatory ubezpieczają uczestników imprezy od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany
do jego przestrzegania.
8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
9. W dniu biegu będzie czynna szatnia, gdzie będzie można się przebrać. Szatnia będzie
czynna w godzinach od 8:00 do 14:00. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego
korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.

Wyświetleń: 5322

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ