Regulamin Biegów dla dzieci podczas Auto Ślwika Piekarskiego Półmaratonu, Nocnej zaDyszki oraz Marszu Nordic Walking

 

 1. CELE IMPREZY :

 

 • Promocja zdrowego stylu życia

 • Promocja Piekar Śląskich oraz okolic

   

 

 1. ORGANIZATORZY :

 

- MOSiR Piekary Śląskie

- Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

 

 1. TERMIN I MIEJSCE :

 

Start biegów dla dzieci zaplanowany jest 20.07.2019 r. o godz. 13:00

Start oraz Meta usytuowane będą na płycie głównej stadionu MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich

 

4. TRASA I DYSTANS :

 

13:00 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2012 i młodsze ( 100 m )
13:05 Bieg chłopców kat. wiekowa 2012 i młodsze ( 100 m )
13:10 Dekoracja kat. 2012 i młodsze
13:20 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2009 – 2011 ( 200 m )
13:25 Bieg chłopców kat. wiekowa 2009 – 2011 ( 200 m )
13:30 Dekoracja kat. wiekowa 2009-2011
13:40 Bieg dziewczyn kat. wiekowa 2006 – 2008 ( 400 m )
13:45 Bieg chłopców kat. wiekowa 2006 – 2008 ( 400 m )
13:50 Dekoracja kat. wiekowa 2006 – 2008

 

 1. BIURO ZAWODÓW :

 

Czynne będzie od godziny 12:00 do 13:00 w dniu imprezy przy ulicy Olimpijskiej 3.

W okolicy biura zawodów usytuowane będą również szatnia , depozyt oraz WC.

 

 1. ZGŁOSZENIA :

 

Na stronie www.elektronicznezapisy.pl do dnia 17 .07.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 1. OPŁATA STARTOWA :

 

10 zł płatne do dnia 17.07.2019 r.

 

 

na konto :

 

Numer rachunku : 22 1020 2368 0000 2502 0535 7811

PKO Bank Polski , odbiorca Stowarzyszenie Lecymy Durś , ul. Kusocińskiego 4,

41-946 Piekary Śl.

Tytuł : Bieg dla dzieci ( imię i nazwisko uczestnika )

 

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje :

- Pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu

- Wodę

- Pakiet startowy zawierający nr startowy

- Obsługę medyczną

- Zdjęcia w trakcie biegu oraz na ściance po biegu

- Upominek od organizatora

 

 

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby , których opiekunowie do dnia 20.07.2019 zapoznali się z regulaminem zawodów i akceptują warunki w nim zawarte.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów a opiekun musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.

Podczas zawodów , zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

 

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Piekarskim Półmaratonie i Nocnej zaDyszce oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Lecymy Durś”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich oraz, danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagród. Ponadto Uczestnik zgadza się również na ujawnienie swojego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania , klubu oraz wizerunku bez ograniczenia czasowego - w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie impreza.

2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w ww. wydarzeniach są:

a) Stowarzyszenie „Lecymy Durś” w Piekarach Śląskich , z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 3/II/1 , 41-946 Piekary Śląskie, REGON : 367407467 , NIP : 4980266825

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 31, 41-943 Piekary Śląskie, REGON: 272100096, NIP: 6530012149.

3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem:

a) Inspektor ochrony danych Stowarzyszenia „Lecymy Durś” –

email: lecymydurś@gmail.com

b) Inspektor ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich,

email: sportpiekary@mosir.piekary.pl, telefon: 32 768 11 00.

4.Dane osobowe uczestników Piekarskiego Półmaratonu i Nocnej zaDyszki będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

5.Dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, kurierowi lub operatorowi pocztowemu w przypadku kontaktu pocztą tradycyjną oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotowi prowadzącemu stronę www.elektronicznezapisy.pl - Krzysztof Walczak The North Event ,NIP 9581469044 , nr REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia. Ponadto imię, nazwisko i nazwa miejscowości zamieszkania Uczestnika zostanie ujawnione wszystkim zainteresowanym, ze względu na ich upublicznienie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane bez ograniczenia czasowego lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres jednego z administratorów. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano wcześniej.

8. Uczestnikowi przysługuje również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniach.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 1. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

   

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości , że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

- Problemy , uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione , uszkodzone czy zniszczone.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

- Żaden zawodnik nie będzie zwolniony z opłaty startowej

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy

 

 

MOSiR Piekary Śląskie Stowarzyszenie Lecymy Durś

 

 

 

 

Wyświetleń: 4886

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ