1. CELE IMPREZY :

 

 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Promocja Piekar Śląskich oraz okolic
 • Pomoc oraz integracja z osobami potrzebującymi wsparcia

 

 1. ORGANIZATORZY :

 

- MOSiR Piekary Śląskie

- PSRA KA „Piątka” Piekary Śląskie

- Urząd Miasta Piekary Śląskie

 

 1. TERMIN I MIEJSCE :

 

               01.06.2019r. (sobota) godz. 12 00

Start oraz Meta usytuowane będą na stadionie MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich         

 

 1. TRASA I DYSTANS :

 

Trasa zawodów biegowych oraz marszu Nordic Walking będzie wiodła w lesie Dioblina, kawałek drogi drogą asfaltową.

Dystans ok. 2,5 km

Podczas imprezy przewidywane są również biegi dla dzieci.

 

 1. BIURO ZAWODÓW :

 

Czynne będzie od godziny 8:00 do 10:30 w dniu imprezy przy ulicy Olimpijskiej 3.

W okolicy biura zawodów usytuowana będą również szatnia , depozyt oraz WC.

 

 1. ZGŁOSZENIA :

       

      Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie na nr tel 32 768-11-00 w Dziale Promocji i Sportu MOSIR 

      Piekary Śląskie od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30 lub za pośrednictwem strony  

       https://elektronicznezapisy.pl/event/3870.html do dnia 24 maja 2019 roku.

              Obowiązuje limit uczestników 250 osób w rywalizacji biegowej.

      Po dniu 24 maja nie będzie już możliwości zapisania się do biegu oraz do marszu.

        Nie obowiązuje opłata startowa.

 

 1. NAGRODY:

         - Pamiątkowy medal z zawodów wręczony na mecie biegu

         - Trzech najlepszych zawodników oraz trzy najlepsze uczestniczki zarówno w I Biegu Trzeźwości 

           jak i I Marszu Trzeźwości Nordic Walking otrzymają puchary oraz dyplomy

    

 1. KLASYFIKACJA :

 

 1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
 2. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn dla członków Klubów Abstynenta
 3. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking
 4. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn Marsz Nordic Walking dla członków Klubów Abstynenta

        

           Podczas zawodów nie będzie prowadzony pomiar czasu uczestników

                

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 

 

W biegu mogą uczestniczyć osoby , które do dnia 01.06.2019 zapoznały się z regulaminem         zawodów i akceptują warunki w nim zawarte , ukończyły 16 lat i podpiszą oświadczenie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów a zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem.

Podczas zawodów , zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.

Zawodnicy startujący w Nordic Walking proszeni są o stosowanie w trakcie marszu techniki Nordic Walking.

                   Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu , bądź innych  środków odurzających zostaną

                   niezwłocznie zdyskwalifikowani.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

           

- Zawody odbędą się bez względu na pogodę

- Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jednocześnie Organizator informuje , że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości , że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

- Problemy , uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.

- Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją , zawodnicy pilnują się sami , a o nieprawidłowościach proszę informować organizatorów lub najbliższego wolontariusza na trasie.

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione , uszkodzone czy zniszczone.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

Wyświetleń: 1814

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ