Barbórkowe lotanie

Regulamin imprezy sportowej „Barbórkowe lotanie”

 1. Organizator
 2. Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe
 3. Urząd Miasta Tarnowskie Góry
 4. Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
 5. Celem imprezy jest promocja zdrowego trybu życia oraz promocja miasta Tarnowskie Góry

 

 1. TERMIN I MIEJSCE
 2. Termin – 14 lipca 2019 r. start godz. 10.00, zakończenie godz.12.00.
 3. W trakcie imprezy odbędą się trzy osobne biegi: 10km (Dycha z pyrlikiem), 5km (Piątka z zalozkiem) oraz marsz NW (Szuranie z patykami)na dystansie 5km.
 4. Trasa biegu - 100% nawierzchni utwardzanej (około 90% asfalt, 10% kostka brukowa). Długość pętli 5km. Dla dystansu 10km biegacze przebiegają dwie pętle.
 5. Rozgrzewka do biegu- Rynek.
 6. Start i meta biegu znajdują się na Rynku w Tarnowskich Górach
 7. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 8. Punkt odżywiania i odświeżania znajdować się będzie na każdej pętli.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1,5 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 11:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pozostaną na trasie po upływie limitu czasu.
 10. Bieg będzie odbywał się przy częściowo wstrzymanym ruchu drogowym(odcinek między rondem Ranoszka, a Rondem Blachnickiego). Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Policji oraz służb porządkowych biegu. W szczególności niedozwolone jest przekraczanie taśmy wygrodzeniowo-ostrzegawczej.
 11. Osoby, które z jakiejkolwiek przyczyn nie będą w stanie ukończyć biegu proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorowi.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu w biegu na 10km mają osoby, które do dnia 3 maja 2019 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 3 maja 2019 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W biegu na 5km mogą wystartować osoby, które ukończyły 14 lat pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Przy starcie w marszu NW nie obowiązuje limit wieku.

 

 1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów, - w dniach:

-13 lipca 2019 r.(sobota) w godz. 16.00 - 20.00

-14 lipca 2019 r.(niedziela) w godz. 7.00 - 9.00.

Biuro Zawodów znajduje się w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich Górach. Wejście od ul. Cebuli.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Biura Zawodów.

W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany

przez osobę upoważnioną na piśmie.

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.

 1. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 2. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
 4. Chip pomiarowy powinien zostać zamocowany na sznurówce jednego z butów. Po biegu chip należy zwrócić do organizatora. Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu z przodu na koszulce zawodnika. Nie umieszczenie chipa w wyznaczonym miejscu może spowodować brak pomiaru czasu zawodnika i nie umieszczenie go na oficjalnej liście wyników.
 5. Szatnia i depozyt mieścić się będzie przy ul. Opolskiej 26. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. Dokładna lokalizacja umiejscowienia szatni oznaczona

zostanie na mapie przygotowanej dla uczestnika Półmaratonu dołączanej do pakietu startowego.

 1. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

- numer startowy

- pamiątkową koszulkę,

- medal po ukończeniu biegu,

- napoje na trasie i mecie biegu,

- upominki przygotowane przez sponsorów.

 1. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl do 5 lipca 2019 r. W dniach 13-14 lipca 2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów. Organizator przewiduje limit 30 miejsc dla osób zapisujących się w dniach 13-14 lipca 2019 r.
 3. 2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
  i dokonanie opłaty startowej. Opłatę należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do dnia 5 lipca 2019 r. Opłatę należy dokonać na stronie zgłoszenia za pomocą systemu płatności elektronicznych lub przelewem na poniższe dane:

Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe

 1. Miedziana 4a

42-612 Tarnowskie Góry

Bank PKO BP Nr konta: 69 1020 2368 0000 2102 0502 9980

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Cesja opłaty na innego zawodnika jest możliwa w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czwrwca 2019r. Chęć dokonania cesji należy zgłosić organizatorowi poprzez e-mail tarnogorskipolmaraton@gmail.com.
 3. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/ przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 5. Wysokości opłat startowych są następujące:

Od rozpoczęcia zapisów do 5 lipca 2019r. 30 PLN

W dniach 13-14 lipca 2019 wynosi 50 PLN - wyłącznie w biurze zawodów (organizator nie gwarantuje dostępności pełnego pakietu startowego dla osób zapisujących się w BZ).

 1. Limit uczestników biegu wynosi 500 (łącznie dla wszystkich biegów)

 

 1. KLASYFIKACJE

W biegu na dystansie 10 km będzie prowadzona klasyfikacja OPEN KOBIET
i MĘŻCZYZN.

W biegu na dystansie 5 km będzie prowadzona klasyfikacja OPEN KOBIET
i MĘŻCZYZN.

W marszu NW na dystansie 5 km będzie prowadzona klasyfikacja OPEN KOBIET
i MĘŻCZYZN.

 

 

 

 1. NAGRODY
 2. OPEN KOBIETY I MĘŻCZYZNI

KOBIETY:                                   MEŻCZYŹNI:

1 miejsce - dyplom  i puchar    1 miejsce – dyplom i puchar

2 miejsce - dyplom                  2 miejsce - dyplom

3 miejsce - dyplom                  3 miejsce – dyplom

 1. W godzinach 11.30 – 12.00 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
 2. Zawodnicy którzy podczas biegu zmienią długość trasy (zostaną automatycznie zdyskwalifikowani).
 3. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej.

  Początek wręczania nagród o godz. 12.00.

 

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia w Biurze Zawodów.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 10607

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ