Biegiem Przez Zielony Korczew
 1. Bieg odbędzie się 4 sierpnia 2019 roku w Korczewie
 2. Miejsce startu biegu będzie wyznaczone w okolicy sceny plenerowej w Korczewie

3.Start biegu planowany jest na godz.10:00.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na profilu facebook nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu.. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który nie będzie zainteresowany udziałem w Biegu w nowym miejscu lub w nowej dacie Biegu, powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora.
 2. Długość trasy biegu głównego to ok. 3,2 km trasa nie posiada atestu PZLA.
 3. Trasa biegu będzie oznakowana.
 4. Wszyscy uczestnicy ustawiają się na starcie razem i startują wspólnie.
 5. Trasa biegu jest wytyczona na drogach asfaltowych i gruntowych drogach gminnych, na których obowiązują przepisy ruchu drogowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do ich przestrzegania.
 6. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy, który

uczestnik musi przyczepić z przodu tak aby był dobrze widoczny. Brak numeru startowego lub jego ograniczona widoczność skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji uczestnika.

 1. Linię mety uczestnik musi przekroczyć korzystając z wyznaczonego tunelu mety. Pokonanie mety w innym miejscu niż wyznaczone może skutkować brakiem możliwości klasyfikacji uczestnika.

 

Limit czasu i kontrole

 

 1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 00h:40min:00s, liczony od sygnału startu.
 2. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w wyznaczonym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz zgłoszenia tego faktu organizatorowi. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą klasyfikowani.
 3. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych uczestników.

 

Punkty nawadniania i medyczne

 

 1. Na trasie biegu nie przewiduje się punktów nawadniania ani odżywczych
 2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, ale obsługa biegu zostanie przeszkolona z

zasad pierwszej pomocy.

 1. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnik jest zobowiązany do zejścia z

trasy biegu i zgłoszenia się do obsługi biegu.

Wyświetleń: 2434

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ