Na trasie Rajdu zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 • głośnego zachowywania się,
 • bezwzględne podporządkowania się służbom zabezpieczającym prawidłowy i bezpieczny
  przebieg na trasie rajdu,
 • wyprzedzania poszczególnych Uczestników Rajdu,
 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

Termin Rajdu:
11 sierpnia 2019 roku, rozpoczęcie godz. 10:00 – Główny Rynek 20.

Organizacja Rajdu:
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek i zobowiązany jest
do:

 • zapoznania się z Regulaminem Rajdu, który dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora http://www.sako-info.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz,
 • wpisania się na listę Rajdu, przesyłając swoje dane imię i nazwisko oraz wiek na adres e-mail: rejestracja@sako-info.pl lub poprzez serwis służący do elektronicznej rejestracji Uczestników znajdujący się pod adresem https://elektronicznezapisy.pl, najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.,
 • dostarczenia najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do siedziby Organizatora wypełnionej kartę zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO, stanowiącą załącznik nr 3,
 • osoby, które nie dostarczą swoich kart zgłoszeniowych, mogą dokonać formalności najpóźniej w dniu rajdu od godz. 8:00 do godz. 9:00 w punkcie rejestracyjnym Rajdu Główny Rynek 20,
 • posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
 • posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania rowerem lub innym pojazdem mechanicznym,
 • posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
 • osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie,
 • osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 • każdy Uczestnik musi posiadać kamizelkę odblaskową,
 • dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (we własnym zakresie).

Limit wiekowy każdego Uczestnika wynosi 16 lat.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Wyświetleń: 1714

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ