Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Mateusz Romanowski Giżycko
2 Marek Sanewski Sztum