Nr Imię Nazwisko Miejcowość
1 Hania Laszczkowska Wrocław
2 Małgorzata Laszczkowska Wrocław
3 Artur Laszczkowski Wrocław
4 Mieczysława Gaudy Jaskrów