Dystans:
1. Bieg główny 5 km
2. Bieg towarzyszący 2,5 km
3. Bieg dla dzieci 500 m

Nagrody: Każdy uczestnik otrzyma medal ukończenia oraz wodę i ciepły posiłek .

Pozostałe zapisy regulaminu biegów
1. Organizatorem biegów jest : Klub Sportowy „SPONTAN RACE”
2. Biegi odbędą się w Mściwojowie w dniu 14.09.2019 r.
3. Zapisy na biegi oraz niezbędne dokumenty ( oświadczenie /zgłoszenie)do 14.09.2019 r. dostępne są w Sklepie
pod Bankiem w Mściwojowie.
4. Zbiórka uczestników biegów w dniu 14.09.2019 o godzinie 13:30 w parku w Mściwojowie.
5. Warunkiem uczestnictwa:
- własnoręczne podpisanie oświadczenie osoby biorącej udział w biegu ( osoby pełnoletnie),
- druki oświadczeń będą dostępne w sklepie pod bankiem,
- udział może wziąć osoba od 18 roku życia za zgodą dorosłego opiekuna/rodzica
6. Udział w biegu jest płatny.
- wpisowe na bieg główny i bieg towarzyszący wynosi - 20,00 zł
- wpisowe na bieg dla dzieci wynosi z 5 zł
7. Biorąc udział w biegach uczestnik wyraża zgodę na:
- utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów biegów, o których mowa wyżej,
- korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacja biegów przenosi na organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystani i rozporządzenia wizerunkiem uczestnika i jego
nagraniami (fotograficznymi , audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z biegami,
- przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału w biegu potrzebnych dla organizacji
tych biegów.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i
po biegach.
9. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników).
10.Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika medycznego w trakcie trwania biegów.
11.W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.
12. Zgłoszenie udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wyświetleń: 1850

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ