XXXVI Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera

Przytoczna, dnia 29.09.2019 roku

 PATRONAT HONOROWY.

 • BARTŁOMIEJ KUCHARYK – Wójt Gminy Przytoczna

 KOMITET HONOROWY ORAZ PARTNERZY BIEGU: 

 • URZĄD GMINY I RADA GMINY W PRZYTOCZNEJ
 • GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYTOCZNEJ
 • WOKAMID W PRZYTOCZNEJ
 • PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY PRZYTOCZNA
 • OGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” 

CEL IMPREZY BIEGOWEJ: 

 • Upamiętnienie pracy wybitnego działacza sportowego – prekursora masowych biegów w Polsce: Tomasza HOPFERA
 • Popularyzacja masowego biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • Rozwijanie rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady „FAIR PLAY”,
 • Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Integracja osób w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych,
 • Promocja Gminy Przytoczna.

  

PROGRAM IMPREZY:

 • 09:00 – 10:30 - otwarcie biura zawodów oraz zapisy dla biegów dla dzieci  i młodzieży;
 • 09:00 –11:45 - otwarcie biura zawodów oraz wydawanie pakietów startowych dla biegu głównego;
 • 10:55 – uroczyste otwarcie biegów dla dzieci i młodzieży przez Wójta Gminy Przytoczna;
 • 11:35 –11:50 - wspólna rozgrzewka do biegu głównego;
 • 11:55 –11:59 - uroczyste otwarcie przez Wójta Gminy Przytoczna;
 • 12.00 – start do Biegu głównego;
 • 14.00 – regulaminowe zakończenie Biegu głównego;
 • 14.30 – ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy.

TERMIN I MIEJSCE STARTU:

 1. 29 września 2019 roku w Przytocznej;
 2. Szkoła Podstawowa w Przytocznej, ul. Polna 17;
 3. Biuro będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Przytocznej, ul. Polna 17 (hala sportowa);
 • niedziela: 29 września 2019 r. w godz. 09:00 - 10:30 (Biegi dla dzieci i młodzieży)
 • niedziela: 29 września 2019 r. w godz. 09:00 - 11:45 (Bieg Główny)
 1. Trasa biegu głównego odbędzie się na dystansie około 10 kilometrów, (Nawierzchnia gruntowa utwardzona,  starannie przygotowana);
 2. Trasa nie posiada atestu PZLA ale jej najważniejszym atutem jest niepowtarzalna atmosfera jaką mają w sobie wszyscy mieszkańcy Gminy Przytoczna;
 3. Bieg  zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli;
 4. Trasa: Przytoczna (ul. Lipowa, Rokitniańska) – Rokitno – Rokitno Kapliczka – Przytoczna;

 Limit czasu:

 • Limit czasu dla Biegu wynosi 2,0 h. (słownie: sto dwadzieścia minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą klasyfikowani.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

NA TRASIE  BIEGU MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU KOSZULKI STARTOWEJ.

 Punkty medyczne – Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH:

www.przytoczna.pl

www.przytoczna.naszgok.pl

www.elektronicznezapisy.pl

KLASYFIKACJE BIEGU:

 

OPEN

KOBIETY

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1 - 3

OPEN

MĘŻCZYŻNI

Niespodzianka + nagroda rzeczowa

1 - 3

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K-16

roczniki 2003-2000

Niespodzianka

1 – 3

K-20

roczniki 1999-1990

Niespodzianka

1 – 3

K-30

roczniki 1989-1980

Niespodzianka

1 – 3

K-40

roczniki 1979-1970

Niespodzianka

1 – 3

K-50

roczniki 1969-1960

Niespodzianka

1 – 3

K-60

roczniki 1959 i starsze

Niespodzianka

1 – 3

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

M-16

roczniki 2003-2000

Niespodzianka

1 – 3

M-20

roczniki 1999-1990

Niespodzianka

1 – 3

M-30

roczniki 1989-1980

Niespodzianka

1 – 3

M-40

roczniki 1979-1970

Niespodzianka

1 – 3

M-50

roczniki 1969-1960

Niespodzianka

1 – 3

M-60

roczniki 1959-1950

Niespodzianka

1 – 3

M-70

roczniki 1949 i starsi

Niespodzianka

1 – 3

 

 • Klasyfikacja: NAJLEPSI Z GMINY PRZYTOCZNA

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

KOBIETY

3 najlepsze Panie

Niespodzianka

1 – 3

MĘŻCZYZNI

3 najlepszych Panów

Niespodzianka

1 – 3

 

UWAGA!!! Najlepsi z Gminy Przytoczna, którzy chcą być klasyfikowani w tej kategorii muszą posiadać aktualne zameldowanie w Gminie Przytoczna oraz zobowiązane są do zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego pola.

 

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia.

 W ramach startu w biegu uczestnik otrzymuje:

 NUMER STARTOWY;

 

 • posiłek regeneracyjny;
 • pakiet sponsorski;
 • piękny unikatowy odlewany medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie                                  z regulaminem).3
 • możliwość wygrania cennych nagród w losowaniu wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny.

UWAGA:  możliwość wylosowania nagród tylko dla osób obecnych na ceremonii zakończenia, odbiór nagród tylko za okazaniem numeru startowego (dla osób nieuczestniczących w losowaniu, nagrody wylosowane, nie będą wysyłane pocztą).

KLASYFIKACJA W BIEGACH DZIECI i MŁODZIEŻY I WYCHOWANKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE WIEKOWE.

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

I. BIEG START NA 50 METRÓW - GODZINA: 11.00

1. PRZEDSZKOLAK

Dziewczynki

rocznik 2016 i młodsi

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

2.PRZEDSZKOLAK

Chłopcy

rocznik 2016 i młodsi

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

3.PRZEDSZKOLAK

Dziewczynki

rocznik 2015

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

4.PRZEDSZKOLAK

Chłopcy

rocznik 2015

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

II. BIEG START NA ok 100 METRÓW -  wg./kolejności

5.PRZEDSZKOLAK

Dziewczynki

rocznik 2014

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

6.PRZEDSZKOLAK

Chłopcy

rocznik 2014

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

7.PRZEDSZKOLAK

Dziewczynki

rocznik 2013

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

8.PRZEDSZKOLAK

Chłopcy

rocznik 2013

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGÓW 1-8

III. BIEG START NA 100 METRÓW - wg./kolejności

9.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2012

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

10.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2012

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

IV. BIEG START NA 150 METRÓW - wg./kolejności

11.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2011

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

12.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2011

Medale okolicznościowe

1 – 3

V. BIEG START NA 150 METRÓW - wg./kolejności

13.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2010

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

14.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2010

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

VI. BIEG START NA 200 METRÓW - wg./kolejności

15.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2009

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

16.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2009

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGÓW 9-16

VII. BIEG START NA 350 METRÓW - wg./kolejności

17.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2008

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

18.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2008

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

VIII. BIEG START NA 350 METRÓW - wg./kolejności

19.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2007

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

20.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2007

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

IX. BIEG START NA 350 METRÓW - wg./kolejności

21.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2006

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

22.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2006

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGÓW 17-22

X. BIEG START NA 550 METRÓW - wg./kolejności

23.   KATEGORIA

Dziewczynki

rocznik 2005

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

24.   KATEGORIA

Chłopcy

rocznik 2005

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

XI. BIEG START NA 550 METRÓW - wg./kolejności

25.   KATEGORIA

Dziewczynki/ Chłopcy

rocznik 2004

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

26.   KATEGORIA

Dziewczynki/ Chłopcy

rocznik 2004

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

XII. BIEG START NA 150 METRÓW - wg./kolejności

OTWARTY  BIEG WYCHOWANKÓW DOMÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ

27.   KATEGORIA

Kobiety

Open

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

28.   KATEGORIA

Mężczyźni

Open

Medale okolicznościowe + niespodzianka

1 – 3

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD BIEGU 23-28

 

 

 1. OPŁATA STARTOWA i ZAPISY:

1.Opłata startowa za udział w biegu jest BEZPŁATNA

(Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu  lub organizacji delegującej)

2.Zapisy do biegu głównego oraz biegów dla dzieci i młodzieży: www.elektronicznezapisy.pl

 

Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników                z prawidłowym wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego. Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

Wyświetleń: 6368

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ