Zawierciański Bieg Niepodległości

REGULAMIN

BIEGU "ZAWIERCIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI"

w gminie ZAWIERCIE

 

1. Cel imprezy

Bieg jest ogólnopolską imprezą sportową.

Celem biegu jest upamiętnienie odzyskania przez Polski niepodległosći, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.


2. Organizator

Organizatorem lokalnym biegu na terenie gminy Zawiercie jest Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa, ul. Mrzygłodzka 250, 42-400 Zawiercie.

 

3. Termin, miejsce, trasa

Bieg odbywa się w dniu 9.11.2019r.

Bieg odbywa się równocześnie w dwóch kategoriach: bieg 7km oraz nordic walking 7km.

Miejscem biegu jest teren leśny Nadleśnictwa Siewierz (wejście do lasu od strony ul. Pszczelne Łąki)


4. Program imprezy:

10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,

11:30 – zakończenie wydawania pakietów startowych,

11.55 – przygotowanie do startu,

12.00 – START biegu na 7km,

12.03 – START marszu Nordic Walking,

13.30 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,

13.30 – zakończenie imprezy oraz wręczenie nagród

 

5. Warunki uczestnictwa w biegu

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

6. Zgłoszenie

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.timing4u.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6.11.2019r. o godzinie 23:59 lub po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników.

Limit opłaconych osób: 220.

Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę.

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.


7. Opłata startowa

Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:

 

ZAPISY ZAMKNIĘTE!


--------------------------------------------

Stowarzyszenie Zawierciańska Inicjatywa Narodowa

tytułem: Bieg Niepodległości, Imię i Nazwisko

po uprzedniej rejestracji na stronie www.timing4u.pl


Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do dnia biegu.

Opłata startowa wynosi 35zł.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, zwrotny chip mocowany na but lub bezzwrotny chip zamocowany na odwrocie numeru startowego oraz pamiątkowy medal.


8. Klasyfikacja i nagrody.


Klasyfikacja odbędzie się według czasu brutto.

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

 

Dodatkowo statuetki otrzymają miejsca 1-3 w kategorii:

Bieg 7km - Klasyfikacja generalna mężczyzn

Bieg 7km - Klasyfikacja generalna kobiet

Bieg 7km – Klasyfikacja dzieci I młodzież do lat 16

Nordic Walking 7km - Klasyfikacja generalna mężczyzn

Nordic Walking 7km - Klasyfikacja generalna kobiet

Nordic Walking 7km – Klasyfikacja dzieci I młodzież do lat 16


9. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz umieszczenia chipa na bucie (jeśli w pakiecie).

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.

Nie zapewniają natomiast obecności zespołu medycznego.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.


W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mail: StowZIN@gmail.com

Wyświetleń: 7730

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ