REGULAMIN

OTWARTYCH MISTRZOSTW

KLUBU KOLARSKIEGO 24h w kolarstwie MTB XC

I. ORGANIZATOR. 13.10.2019r. (niedziela)

Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
NIP: 7582352797, REGON: 146515410, BGŻ BNP PARIBAS o/Ostrołęka,
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

klubkolarski24h@gmail.com , www.kk24h.pl

kontakt: Marek Karczewski 533-613-913

II. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.

1. Wyłonienie Mistrzów Klubu w kolarstwie MTB XC

2. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu
13.10.2019r. (niedziela) na terenie RowerParku Czarnowiec
2. Start wyścigu nastąpi o
godz. 12:00

3. Nawierzchnia trasy: piaszczysta, leśne dukty. Trasa XCO – dropy, rockgarden, sekcje techniczne. Wszystko do ominięcia dla niewprawionych.
4. Wyścig: OPEN M –
6 okrążeń, OPEN K – 4 okrążenia, JUNIOR – 3 okrążenia. Runda 2500 metrów.
IV. UCZESTNICTWO.
1. W Otwartych Mistrzostwach KK24h
prawo startu mają osoby, które do dnia 12.10.2019r. zarejestrują się u organizatora: KK24h.pl klubkolarski24h@gmail.com lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu na liście startowej zawodów. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany jest podpis/zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, trenera.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.

V. POMIAR CZASU.

1.Odbędzie się ręczny pomiar czasu.

VI. KLASYFIKACJE.
1. OPEN KOBIET
2. OPEN MĘŻCZYZN

3. Mistrzostwa KK24h OPEN K i M (wyłącznie dla członków KK24h z opłaconą składką członkowską)

4. Mistrzostwa KK24h JUNIOR K i M (wyłącznie dla członków KK24h z opłaconą składką członkowską)

VII. NAGRODY.
1
. Zwycięzcy wyścigów OPEN K i M otrzymują puchar, dyplom i nagrodę rzeczową

2. Mistrzostwa KK24h OPEN K i M otrzymują tytuły, puchary, dyplomy,

3. Mistrzostwa KK24h JUNIOR K i M otrzymują tytuły, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca)

ODBIÓR NAGRÓD WYŁĄCZNIE OSOBISTY! - nie przesyłamy lub nie wręczamy nagród w innym terminie!

VIII. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach trasy wyścigu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
IX. ZASADY FAIR-PLAY

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie

2. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.

3. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy o Ruchu Drogowym.

4. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.

5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

6. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

7. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.

8. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodników do startu, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań regulaminowych w stosunku do Organizatora za starty w innych wyścigach organizowanych przez Klub Kolarski 24h.

10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników z nałożoną przez PZKol lub inny związek sportowy karą dyscyplinarną za stosowanie dopingu farmakologicznego lub technologicznego!

X. WYNIKI

1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl w terminie do siedmiu dni roboczych po zawodach.

XI. WYMOGI SPRZĘTOWE.

1. Rower dowolny. (zalecany MTB)
2. Nie dopuszczone są rowery z napędem elektrycznym lub spalinowym tak zwane moto-rowery czy e-rowery.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.

3. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy roweru.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, 29 765 21 00, szpitalo@szpital.ostroleka.pl
5. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć , nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, internecie, radio i telewizji.

8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową/listę startową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie do celów promocji Imprez organizowanych przez Klub Kolarski 24h.

9. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Wyświetleń: 2221

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ