3. Otwarte Halowe Mistrzostwa Grodziska Maz. w Lekkiej Atletyce.

REGULAMIN

3. Otwartych Halowych Mistrzostw Grodziska Mazowieckiego

w Lekkiej Atletyce.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE

08.12.2019 r. godz. 14.00.

Hala Sportowa OSiR w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3a.

  1. CEL

Popularyzacja lekkiej atletyki.

Promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki.

  1. ORGANIZATOR

Klub Sportowy LIDER Grodzisk Mazowiecki.

  1. PARTNERZY

Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach. Podczas weryfikacji bedą wydawane zawodnikom numery startowe. Osoby poniżej 18. roku życia muszą zgłosić się do Biura Zawodów z rodzicem lub opiekunem.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów.

  1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

Elektroniczne, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora www.lidergrodzisk.pl. Opłata startowa wynosi 10 zł.

W Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia w Biurze Zawodów opłata za udział w zawodach wynosi 20 zł.

  1. PROGRAM

12:30 - otwarcie Biura Zawodów.

14:00 – otwarcie i rozpoczęcie zawodów.

Godz.

Skok wzwyż K + M

Pchnięcie kulą K + M

14.00

dzieci młodsze i starsze

juniorzy, seniorzy, mastersi

15.15

młodzicy, juniorzy mł.

młodzicy, juniorzy mł.

16.30

juniorzy, seniorzy, mastersi

dzieci młodsze i starsze


18.00 – Zakończenie zawodów.

  1. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Kategoria

Rok urodzenia

Wiek

masterki i mastersi

1984 i starsi

od 35 lat

seniorki i seniorzy

1999 i starsi

od 20 lat

juniorki i juniorzy U20

2000 – 2001

(18 – 19 lat)

juniorki młodsze i juniorzy młodsi U18

2002 – 2003

(16 – 17 lat)

młodziczki i młodzicy U16

2004 – 2005

(14 – 15 lat)

dziewczęta starsze i chłopcy starsi U14

2006 – 2007

(12 – 13 lat)

dziewczęta młodsze i chłopcy młodsi U12

2008 i młodsi

do 11 lat

W każdej konkurencji i kategorii medale za trzy pierwsze miejsca.

W kategorii masterek i mastersów dodatkowe kategorie wiekowe, co 5 lat (35-39, 40- 44, 45-49, itd.).

  1. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się w Hali Sportowej OSiR w Grodzisku Mazowieckim, ul. Westfala 3a.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zaleca się, aby zawodnicy posiadali orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania lekkiej atletyki.

Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

Organizator nie ubezpiecza zawodników.

Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną.

Organizator zapewnia szatnie.

Nawierzchnia hali jest parkietowa. Nie można używać obuwia z kolcami.

Zawody przeprowadzą sędziowie PZLA.

Skok wzwyż – 3 próby na każdej wysokości. Pierwsza wysokość 100 cm. Kolejne co 5 cm.

Pchnięcie kulą – 3 próby + 3 próby dla 3. pierwszych zawodników.

Waga kuli:

Kobiety

- dzieci młodsze - 1 kg

- dzieci starsze - 2 kg

- młodziczki - 3 kg

- juniorki mł. - 3 kg

- juniorki - 4 kg

- seniorki - 4 kg

- masterki

35-49 lat - 4 kg

50-74 lata - 3 kg

75 lat i starsi - 2 kg

Mężczyźni

- dzieci młodsze - 2 kg

- dzieci starsze - 4 kg

- młodzicy - 5 kg

- juniorzy mł. - 5 kg

- juniorzy - 6 kg

- seniorzy - 7,26 kg

- mastersi

35-49 lat - 7,26 kg

50-59 lat - 6 kg

60-69 lat - 5 kg

70-79 lat - 4 kg

80 lat i starsi - 3 kg.

Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.lidergrodzisk.pl

W przypadkach nie ujętych w niniejszym regulaminie postępuje się zgodnie z przepisami zawodów stosowanymi przez PZLA. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas trwania imprezy.

Dokonując zgłoszenia zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb procesu rejestracji i opracowania wyników końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Kontakt do organizatora:

Wojciech Cynowski, mail: prezes@lidergrodzisk.pl, tel. 795 925 067.

Wyświetleń: 2810

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ