2. Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. w Biegach Przełajowych i NW

REGULAMIN

2. OTWARTE MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZ.

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH I NORDIC WALKING

- INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE.

2. OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA W NORDIC WALKING

- INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE.

1. CEL

Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako najprostszych form aktywności fizycznej.

Promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz Mazowsza.

2. TERMIN I MIEJSCE

29 marzec 2019 r. godz. 10:00.

Grodzisk Mazowiecki ul. Nadarzyńska. „Stawy Walczewskiego”.

3. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się przy „Stawach Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim ul. Nadarzyńska.

Biuro Zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 08:00 – 12:00.

4. ORGANIZATOR

Klub Sportowy LIDER Grodzisk Mazowiecki.

5. PARTNERZY

Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Fundacja Wychowanie Przez Sport – Biegam Bo Lubię.

6. DYSTANS I TRASA

200 m. Trasa została wyznaczona po małej pętli. 400 m. Trasa została wyznaczona po średniej pętli. 1 km. Trasa została wyznaczona po dużej pętli. 5 km. ( Puchar Powiatu). Trasa została wyznaczona po dużej pętli. 5 km Nordic Walking. (Puchar Powiatu). Trasa została wyznaczona po dużej pętli.

7. LIMIT CZASU

Limity na pokonanie dystansów:

- 1 km – 10 min.

- 5 km nordic walking – 60 min.

- 5 km – 30 min.

Po przekroczeniu limitu zawodnik zobowiązany jest opuścić trasę.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami zawodów są zgłoszone osoby, startujące z numerami startowymi.

W biegu na dystansie 200 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2014 – 2019.

W biegu na dystansie 400 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2011 – 2013.

W biegu na dystansie 1 km mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2005 – 2010.

W biegu na dystansie 5 km mogą brać udział osoby urodzone w roku 2004 i w latach wcześniejszych.

W nordic walking mogą brać udział osoby urodzone w roku 2010 i w latach wcześniejszych.

Wszystkie osoby startujące w biegach i nordic walking muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia osoby do udziału w zawodach.

Warunkiem udziału w zawodach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach.

W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów będą wydawane pakiety startowe (numer startowy, agrafki, chip, ewentualnie niespodzianki od sponsorów).

9. LIMIT ZAWODNIKÓW

200 m - 25 osób.

400 m - 25 osób.

1 km - 25 osób.

5 km - 75 osób.

5 km Nordic Walking - 75 osób.

Decyduje kolejność zapisów i dokonania opłat.

W przypadku większego zainteresowania zawodami, organizator może zwiększyć limit miejsc.

10. ZGŁOSZENIA

Elektroniczne, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/mistrzostwa-grodziska-przelaj-nw

W przypadku wolnych miejsc, w Biurze Zawodów.

11. OPŁATA STARTOWA

5 km i 5 km nordic walking - 40 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 50 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

200 m, 400 m i 1 km – 20 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 30 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

Opłatę startową należy uiścić przelewem przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/mistrzostwa-grodziska-przelaj-nw

Opłatę startową należy uiścić w ciągu 3. dni od momentu zapisu, gdyż organizator, ze względu na limit miejsc, ma prawo usunąć osobę z listy startowej z powodu braku wpłaty.

Opłata startowa w przypadku rezygnacji osoby nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na inną osobę.

12. PROGRAM

08.00 - otwarcie Biura Zawodów.

09.45 – rozgrzewka (200 m i 400 m).

10.00 – start biegów na 200 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.15 – start biegów na 400 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.30 – rozgrzewka (1 km i 5 km nordic walking)

10.45 – start biegu na 1 km.

11.00 - start na 5 km nordic walking.

11.45 – rozgrzewka (5 km).

12.00 – start biegu na 5 km.

12.45 - dekoracje zwycięzców.

- 200 m – dziewczęta i chłopcy.

- 400 m – dziewczęta i chłopcy.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010).

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007).

- 5 km nordic walking – dziewczęta i chłopcy. Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. (Puchar Powiatu w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach).

- 5 km nordic walking – kobiety i mężczyźni. Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. (Puchar Powiatu w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach).

- 5 km – kobiety i mężczyźni. (Puchar Powiatu w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach).

- 5 km nordic walking – Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Grodziska Maz.

- 5 km – Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Grodziska Maz.

- 5 km nordic walking – dziewczęta i chłopcy. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza.

- 5 km nordic walking – kobiety i mężczyźni. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza.

- 5 km nordic walking - Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza.

13:15 - oficjalne zakończenie zawodów.

13. KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegu na dystansie 1 km będą prowadzone 2. klasyfikacje dzieci: urodzonych w latach 2005-2007 i 2008-2010.

W nordic walking będzie prowadzonych 6 klasyfikacji:

- Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. w Nordic Walking Dzieci,

- Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. w Nordic Walking Dorosłych,

- Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Grodziska Maz. w Nordic Walking,

- Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Nordic Walking Dzieci,

- Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Nordic Walking Dorosłych,

- Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w Nordic Walking.

3 najlepsze dziewczęta i kobiety oraz 3. najlepszych chłopców i mężczyzn z każdego biegu i nordic walking otrzymają statuetki.

Najlepsze osoby z każdego biegu zdobędą tytuł Mistrzyni i Mistrza Grodziska Maz. w Biegu Przełajowym, na danym dystansie.

Najlepsze dzieci i dorośli z nordic walking zdobędą tytuł Mistrzyni i Mistrza Grodziska Maz. w Nordic Walking oraz tytuł Mistrzyni i Mistrza Mazowsza w Nordic Walking.

Drużyna składa się z 3. osób, w tym 1. kobiety i 1. mężczyzny.

Do klasyfikacji drużynowej będzie liczyła się suma czasów 3. osób, w tym 1. kobiety i 1. mężczyzny w biegu i nordic walking na 5 km.

W przypadku równych czasów, liczy się czas najlepszej osoby z drużyny.

3 najlepsze drużyny z biegu i nordic walking otrzymają statuetki.

Najlepsza drużyna w biegu na 5 km zdobędzie tytuł Drużynowego Mistrza Grodziska Maz. w Biegu Przełajowym.

Najlepsza drużyna w nordic walking zdobędzie tytuł Drużynowego Mistrza Grodziska Maz. w Nordic Walking oraz Drużynowego Mistrza Mazowsza w Nordic Walking.

Każda osoba, która ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal.

5 km i 5 km nordic walking wlicza się do Pucharu Powiatu Grodziskiego w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach.

http://lidergrodzisk.pl/puchar-powiatu-biegi-nw-nartorolki

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

By zostać sklasyfikowanym należy ukończyć zawody w odpowiednim limicie czasowym.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

Organizator zapewnia ratowników medycznych.

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.

Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora http://lidergrodzisk.pl/mistrzostwa-grodziska-przelaj-nw

W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zwróci niezwłocznie wpłaty uczestnikom, na podane konta.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo: info@lidergrodzisk.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

Dokonując zapisu lub dokonując opłaty startowej uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji i opracowania wyników końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.Wyświetleń: 2091

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ