Wirtualne Aktywności dla Jakuba Jankowskiego

REGULAMIN

WIRTUALNEJ AKTYWNOŚCI DOBROCZYNNEJ DLA JAKUBA JANKOWSKIEGO

Jakub ma 11 lat jest mieszkańcem wsi położonej koło Bytowa. To bystry i nadzwyczaj inteligentny chłopiec, który w każdym otoczeniu szybko się aklimatyzuje i zyskuje sympatię dzieci jak i dorosłych. Urodził się przepukliną oponowo-rdzeniową. Po ponad 10-letniej intensywnej rehabilitacji różnego rodzaju samodzielnie jeździ na rowerze rehabilitacyjnym, a w ortezach i z pomocą kul ortopedycznych próbuje nauki chodzenia.

ORGANIZATOR: Organizatorem Wirtualnej Aktywności Dobroczynnej dla JAKUBA JANKOWSKIEGO  jest Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”

WSPÓŁORGANIZATORZY: Rodzice Jakuba Jankowskiego 

CEL:

  • Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Jakuba;
  • Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa 

TERMIN I MIEJSCE:

  • Aktywność wirtualna odbędzie się w okresie od dnia 21 października  2019 roku do dnia 01 grudnia 2019 roku
  • Cały Świat!!!

DYSTANS:

Aktywność Dobroczynna polega na pokonaniu dystansu od 1 metra do 1000 kilometrów i nie ważne czy biegniemy, maszerujemy techniką NW, maszerujemy, idziemy na spacer, jedziemy na rowerze i uprawiamy  inne aktywności fizyczne… Liczy się po prostu aktywność fizyczna!!!

PRAWO UCZESTNICTWA:

Udział w „Aktywności Dobroczynnej” mają prawo wszyscy chętni, którzy są pełnoletni, a osoby które nie posiadają pełnoletności muszą pokonać  każdy wybrany przez siebie dystans pod opieką Rodzica lub osoby, która jest prawnym opiekunem. Dodatkowo każdy uczestnik musi   posiadać dobry  stan zdrowia. Warunkiem udziału w akcji jest wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa online i opłacenie wpisowego w terminie do 01 grudnia 2019 roku.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

  • Uczestnik zgłasza się na stronie internetowej do 01 grudnia 2019 roku, po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  • Wpisowe w „Aktywności Dobroczynnej”  jest cegiełka w postaci wpisowego  wynosząca odpowiednio: - 30,00 zł; 40,00 zł; 50,00 zł; 60,00 zł; 70,00 zł; 80,00 zł; 90,00 zł; 100,00 zł oraz ostatnia cegiełka to dowolna kwota …… zł.
  • W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.
  • Oplata startowa z dopiskiem Aktywność Dobroczynna dla Jakuba oraz imię i nazwisko zawodnika na konto – Marian JANKOWSKI : 80 1020 4708 0000 7502 0007 9392

Każdemu uczestnikowi do 9 grudnia 2019 roku zostanie wysłany pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne,  w biegu może wystartować dowolna ilość uczestników, a o zgłoszeniu decyduje data opłaty startowej.

Trasa biegu lub marszu pokonywana jest we własnym zakresie z zachowaniem bezpieczeństwa.

W zawodach mogą brać udział osoby trzeźwe i nie będący pod wpływem innych środków odurzających.Uczestnicy akcji oświadczają, ze są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy małoletni za zgodą i pod opieką osób prawnych mogą wystartować w akcji „Aktywność Dobroczynna”.   

Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl                                       

Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma przyjmująca zgłoszenia. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Firma udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez firmę i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji akcji „Aktywność Dobroczynna”.  

Dane osobowe udostępnione Organizatorowi  w ramach akcji „Aktywność Dobroczynna”. będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych w celu przeprowadzenia: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora. 12.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z firmą przyjmującą zgłoszenia.

Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres valdano.rw@interia.pl lub listu do Organizatora. 

Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Organizatorem. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.      

Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie FB Reichard von Valdano .  

Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Bazie portalu zapisów www.elektronicznezapisy.pl

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z biegów na stronie internetowej Organizatorów, a także  w mediach społecznościowych Organizatorów.  

Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegów w akcji „Aktywność Dobroczynna”.

Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.        

Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UCZSTNICTWO!!!

Wyświetleń: 2499

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ