6. GRODZISKIE BIEGI RODZINNE.

REGULAMIN

6. GRODZISKICH BIEGÓW RODZINNYCH

1. CEL

Popularyzacja biegania, nordic walking oraz nartorolek jako najprostszych form aktywności fizycznej.

Promocja Gminy Grodzisk Mazowiecki.

2. TERMIN I MIEJSCE

19 kwietnia 2020 r. godz. 10.00.

Szczęsne ul. Orla, gm. Grodzisk Mazowiecki. Świetlica Wiejska.

3. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się w Świetlicy Wiejskiej w m. Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Biuro będzie czynne w dniu zawodów w godz. 08.00 – 13.20.

4. ORGANIZATOR

Klub Sportowy LIDER Grodzisk Mazowiecki.

5. PARTNERZY

Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Sołectwo Szczęsne.

Fundacja Wychowanie Przez Sport – Biegam Bo Lubię.

6. DYSTANS I TRASA

200 m , 400 m i 1 km. Trasa biegów została wyznaczona po małych pętlach.

1 km – nartorolki. Trasa biegów została wyznaczona po małej pętli.

1 km – rolki. Trasa biegów została wyznaczona po małej pętli.

5 km i 5 km - nordic walking. Trasa biegu i marszu została wyznaczona po dużej pętli (2,5 km).

10 km – nartorolki i 10 km - rolki. Trasa biegów została wyznaczona po dużej pętli (2,5 km).

7. LIMIT CZASU

Limity na pokonanie dystansów:

- 1 km – 10 min.

- 1 km – nartorolki i 1 km – rolki – 5 min.

- 5 km i 5 km - nordic walking – 60 min.

- 10 km – nartorolki i 10 km - rolki – 60 min.

Po przekroczeniu limitu zawodnik zobowiązany jest opuścić trasę.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami zawodów są zgłoszone osoby, startujące z numerami startowymi i chipami. Rodziny (3 osoby, w tym 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko) oraz osoby indywidualne.

W biegu na dystansie 200 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2014 – 2019.

W biegu na dystansie 400 m mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2011 – 2013.

W biegu, nartorolkach i rolkach na dystansie 1 km mogą brać udział tylko dzieci, urodzone w latach 2005 – 2010.

W biegach na dystansach 5 km oraz 10 km – nartorolki i 10 km – rolki mogą brać udział osoby urodzone w roku 2004 i w latach wcześniejszych.

Na dystansie 5 km – nordic walking mogą brać udział osoby urodzone w roku 2010 i w latach wcześniejszych.

Wszystkie osoby startujące w zawodach muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia osoby do udziału w zawodach.

Warunkiem udziału w zawodach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18. roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w zawodach.

W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów będą wydawane pakiety startowe (numer startowy, agrafki, chip, ewentualnie niespodzianki od sponsorów).

Warunkiem uczestnictwa w zawodach nartorolkarzy i rolkarzy, jest posiadanie i użycie podczas zawodów kasku ochronnego na głowę.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów.

9. LIMIT ZAWODNIKÓW

200 m - 25 osób.

400 m - 25 osób.

1 km - 25 osób.

1 km – nartorolki – 25 osób.

1 km – rolki - 25 osób.

5 km - 50 osób.

5 km - nordic walking – 50 osób.

10 km – nartorolki – 50 osób.

10 km – rolki - 50 osób.

Decyduje kolejność zapisów i dokonania opłat.

W przypadku większego zainteresowania zawodami, organizator może zwiększyć limit miejsc.

 

10. ZGŁOSZENIA

Elektroniczne, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

W przypadku wolnych miejsc, w Biurze Zawodów.

11. OPŁATA STARTOWA

5 km i 5 km – nordic walking oraz 10 km – nartorolki i 10 km – rolki - 40 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 50 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

200 m, 400 m i 1 km oraz 1 km – nartorolki i 1 km – rolki – 20 zł od osoby. W Biurze Zawodów opłata wynosi 30 zł od osoby, w przypadku wolnych miejsc.

Opłatę startową należy uiścić przelewem przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

Opłatę startową należy uiścić w ciągu 3. dni od momentu zapisu, gdyż organizator, ze względu na limit miejsc, ma prawo usunąć osobę z listy startowej z powodu braku wpłaty.

Opłata startowa w przypadku rezygnacji osoby nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na inną osobę.

12. PROGRAM

08.00 - otwarcie Biura Zawodów.

09.45 – rozgrzewka (200 m i 400 m).

10.00 – start biegów na 200 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.10 – start biegów na 400 m.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.20 – rozgrzewka (1 km, 1 km – nartorolki, 1 km - rolki)

10.30 – start biegu na 1 km.

10.40 – start na 1 km – nartorolki.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

10.50 – start na 1 km – rolki.

I seria – dziewczęta.

II seria – chłopcy.

11.00 – rozgrzewka (5 km i 5 km – nordic walking)

11.15 - start biegu na 5 km.

11.20 – start na 5 km - nordic walking.

12.20 - start na 10 km – nartorolki.

13.20 - start na 10 km – rolki.

14.20 - dekoracje zwycięzców.

- 200 m – dziewczęta i chłopcy.

- 400 m – dziewczęta i chłopcy.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010).

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010) – nartorolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2008-2010) – rolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007).

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007) – nartorolki.

- 1 km – dziewczęta i chłopcy. (2005-2007) – rolki.

- 5 km – kobiety i mężczyźni.

- 5 km nordic walking – kobiety i mężczyźni.

- 10 km – kobiety i mężczyźni - nartorolki.

- 10 km – kobiety i mężczyźni - rolki.

- Rodziny - biegi.

- Rodziny – nordic walking.

- Rodziny – nartorolki.

- Rodziny – rolki.

15:00 - oficjalne zakończenie zawodów.

13. KLASYFIKACJE I NAGRODY

3 osoby z rodziny ( w tym 1. osoba dorosła + 2. dzieci lub 2. osoby dorosłe + 1. dziecko) otrzymają punkty za zdobyte miejsce w swoim biegu lub marszu (1. miejsce – 1 pkt, 10. miejsce – 10 pkt, itd.)

Do klasyfikacji rodzinnej – biegi, zaliczają się miejsca w biegach na dystansie: 1 km, 5 km.

Do klasyfikacji rodzinnej – nordic walking, zaliczają się miejsca na dystansie 5 km – nordic walking.

Do klasyfikacji rodzinnej – nartorolki, zaliczają się miejsca na dystansie 1 km - nartorolki i 10 km - nartorolki.

Do klasyfikacji rodzinnej – rolki, zaliczają się miejsca na dystansie 1 km - rolki i 10 km - rolki.

W biegu na dystansie 1 km oraz 1 km – nartorolki i 1 km – rolki będą prowadzone 2. klasyfikacje dzieci: urodzonych w latach 2005-2007 i 2008-2010.

Wygra rodzina, która zdobędzie najmniej punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują punkty zdobyte przez najlepszą osobę w biegu na dystansie 5 km, 10 km – nartorolki, 10 km – rolki oraz 5 km – nordic walking.

3 najlepsze rodziny otrzymają statuetki.

3 najlepsze dziewczęta i kobiety oraz 3. najlepszych chłopców i mężczyzn z każdego biegu, nartorolek, rolek i nordic walking otrzymają statuetki.

Każda osoba, która ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal.

Bieg na dystansie 1 km, 5 km, 1 km – nartorolki, 10 km – nartorolki oraz 5 km - nordic walking wlicza się do Pucharu Powiatu Grodziskiego w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach. http://lidergrodzisk.pl/puchar-powiatu-biegi-nw-nartorolki

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Trasa zawodów nie posiada atestu.

By zostać sklasyfikowanym należy ukończyć zawody w odpowiednim limicie czasowym.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

Organizator zapewnia ratowników medycznych.

Organizator nie ubezpiecza uczestników.

Oficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora http://lidergrodzisk.pl/grodziskie-biegi-rodzinne

W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zwróci niezwłocznie wpłaty uczestnikom, na podane konta.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo: info@lidergrodzisk.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

Dokonując zapisu lub dokonując opłaty startowej uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji i opracowania wyników końcowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Wyświetleń: 889

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ