REGULAMIN ZAWODÓW

Białystok, 1 marca 2020 godz. 12.00

 1. ORGANIZATOR
 2. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Shindokai Karate, Fundacja Wolność i Demokracja.
 3. Partnerzy: Krymar, Zdrowy Smak
 4. CEL

Popularyzacja biegania, oraz czynnego wypoczynku rodzinnego.

Upamiętnienie wydarzeń historycznych oraz przybliżenie uczestnikom ich przebiegu.

Krzewienie postaw i wartości patriotycznych.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 1 marca 2020 w Parku Konstytucji 3 – Maja w Białymstoku.
 2. Start nastąpi:

godz. 12:00 dla Biegu Rodzinnego – 1963 metry

 1. Start i Meta będą zlokalizowane przy Pomniku 42 Pułku Piechoty w Parku Konstytucji 3 – Maja w Białymstoku.
 2. Trasa Biegu dookoła Cmentarza Wojskowego i Akcentu ZOO , chodnikami wzdłuż
 3. 11 Listopada, ul. Zwierzynieckiej oraz dróżką pomiędzy akcentem ZOO, a Ogrodem Działkowym Imieniem 1 – Maja.
 4. Długość trasy wynosi:

1963 m – Symboliczny Bieg Rodzinny

 1. Trasa biegu w większości będzie poprowadzona drogami asfaltowymi.

 

 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia do biegu można dokonać poprzez system rejestracji elektronicznej do dnia

28.02.2020 r. na portalu www.elektronicznezapisy.pl oraz w przypadku wolnych miejsc

osobiście w biurze zawodów w dniu biegu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej w momencie gdy odnotuje łączną ilość wpłat, równą ustalonemu limitowi 500 uczestników.
 2. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Rejestracja bez dokonania wpłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej.
 3. W sytuacji wcześniejszego wyczerpania limitu zawodników nastąpi weryfikacja opłat. Osoby, które nie wniosły opłaty startowej zostaną skreślone z listy.

 

 1. OPŁATY

Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej poprzez portal www.elektronicznezapisy.pl lub na konto Polskiego Stowarzyszenia Shindokai Karate ( kontakt: shihan Cezary Zugaj tel: +48602413006 ).

 

OPŁATA W TERMINIE DO 28.02.2020

Symboliczny Bieg Rodzinny – 35 zł

 

OPŁATA W BIURZE ZAWODÓW 01.03.2020

Symboliczny Bieg Rodzinny na dystansie 1963 m – 45 zł

Zawodnicy, którzy zapiszą się na bieg w dniu zawodów zobowiązani są do uiszczenia opłaty w biurze zawodów.

Pakiety Startowe będą wydawane – 1 marca 2020 w godz. 9:00 – 11:30 w Biurze Zawodów.

 

Biuro Zawodów – Hala Sportowa XI Liceum Ogólnokształcącego Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9.   

        

 

PAKIET STARTOWY ZAWIERA:

 

1963 M – SYMBOLICZNY BIEG RODZINNY: koszulkę, medal, emblemat startowy, wodę

 

VII. UCZESTNICTWO

 1. Ustalony przez Organizatora łączny limit uczestników wynosi 700 osób.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. W związku z tym zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz , że przyjmuje do wiadomości, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 7. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu.
 8. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, odniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na trasie biegu.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW

Pakiety Startowe będą wydawane – 1 marca 2020 w godz. 9:00 – 11:30 w Biurze Zawodów.

 

Biuro Zawodów – Hala Sportowa XI Liceum Ogólnokształcącego Im. Rotmistrza Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9.    

Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości.

 

SYMBOLICZNY BIEG RODZINNY 1963 m

 1. Każdy uczestnik biegu głównego będzie klasyfikowany na mecie według miejsca.
 2. Czas w biegu rodzinnym nie będzie mierzony.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać emblemat startowy starannie przyklejony do ubioru.
 3. Po zakończonym biegu dla wszystkich uczestników zostaną wręczone Medale Honorowe.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążąca i ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Kontakt:

Shihan Cezary Stanisław Zugaj – tel +48602413006 mail: zyga.bialy@wp.pl

Wyświetleń: 4383

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ