XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja

Impreza została odwołana

Pandemia

UWAGA!!

SZANOWNI UCZESTNICY

XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU I NA ŚWIECIE IMPREZA ZOSTAJE ODWOŁANA!/ nastąpi zwrot wpisowego./

w skład którego wchodzą według oddzielnych regulaminów:

VI Mistrzostwa Pracowników Służby Więziennej na 10 km

Biegi dla dzieci i młodzieży

Marsz Nordic Walking

 

I.    Cel.

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791
 • popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy
 • promocja Miasta i Gminy Sztum
 • 15 lat działalności Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ” Zantyr „ Sztum

II.  Organizatorzy.

Miasto i Gmina Sztum i Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum,

III. Współorganizatorzy i partnerzy.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, Pomorski Okręgowy Związek LA w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.

IV. Patronaty.

 • honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
 • medialny – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum. Portal Pl

V. Termin i miejsce.

-    3 maja 2020 r. godz.15.00 – Start przy sklepie Biedronka na ul. Baczyńskiego a meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza.

 • Długość trasy wynosi 10 km - /atest PZLA/. Ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /dwie pętle/.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 - czynne w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00.
 • Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).

VII. Kategorie

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
 • - K i M-18 (18-29 lat)
 • - K i M-30 (30-34 lata)
 • - K i M-35 (35-39 lat)
 • - K i M-40 (40-44 lata)
 • - K i M-45 (45-49 lat)
 • - K i M-50 (50-54 lata)
 • - K i M-55 (55-59 lat)
 • - K-60+ (60 lat i więcej)
 • - M-60 (60-64 lata)
 • - M-65 (65-69 lat)
 • - M-70 (70-74 lata)
 • - M-75 (75-79 lat)
 • - M-80+ (80 lat i więcej)

 VIII.   Biegi dla dzieci i młodzieży oraz marsz Nordic Walking.

 Według oddzielnych regulaminów.

 IX. Mistrzostwa Służby Więziennej w biegu na 10 km

 Według oddzielnego regulaminu.

 X. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do biegu głównego przez portal elektronicznezapisy.pl, do wyczerpania limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Tpay przy zapisach. Limit uczestników ustala się na 300 osób w biegu głównym na 10 km i 100 osób w marszu Nordic Walking!!
 • W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 60 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o możliwości zapisów w dniu zawodów podamy do 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!
 • Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

 IX. Nagrody. 

 • W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M
 • W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub
 • Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
 • Mistrzostwa par małżeńskich w biegu i NW (łączny czas)dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe i Nagroda dla zawodnika za udział w 30 w biegach  Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja!                                                                  
 • Puchary dla zawodników LKS Zantyr  za największą ilość startów w biegu 3 Maja w 15-leciu LKS Zantyr.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.

Z okazji 15-lecia LKS Zantyr 15 pucharów dla  najlepszych 5 sztumskich zawodniczek i 10 zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum) w biegu głównym na dystansie 10 km!!!

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników-medale, napoje, posiłek a w biegu 10 km i marszu Nordic Walking - koszulki

 

UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

 

Opłaty startowe:

 • Opłaty startowe w biegu głównym:
 • 10-31.01.2020 r.       - 30 zł
 • 1-29.02.2020 r.         - 35 zł 
 • 1-31.03.2020 r.         - 40 zł
 • 1-20.04.2020 r.         - 45 zł  
 • 21-30.04.2020 lub do wyczerpania limitu - 50 zł
 • w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc - 60 zł
 • 20 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 2019
 • 10 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 04. 2019

 

 • Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na elektronicznezapisy.pl
 • UWAGA!!! Nieopłaceni w ciągu trzech dni będą automatycznie kasowani. Trzeba się będzie zapisać ponownie, w przypadku decyzji o starcie.
 • Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
 • W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 60 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Sprawy różne

W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu)-losowanie z chipów!!!

– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.

 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże.

 • Organizator nie odpowiada za zaginione
 • Ubezpieczenie należy do uczestników
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

 

Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.                                             Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów z sędzią głównym zawodów!!!

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

 

Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum email – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl   

                                                                                                                           Organizatorzy

Wyświetleń: 2107

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ