Marsz Nordic Walking w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2020

Impreza została odwołana

Pandemia

UWAGA!!! Marsz Nordic Walking w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2020 ZOSTAJE ODWOŁANY ZE WZGLĘDU NA SYTUACJE EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU I NA ŚWIECIE ! /nastapi wzwrot wpisowego!.

I.    Cel.

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791
 • popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy
 • promocja Miasta i Gminy Sztum
 • 15 lat działalności Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ” Zantyr „ Sztum

II.  Organizatorzy.

Miasto i Gmina Sztum i Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum,

III. Współorganizatorzy i partnerzy.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, Pomorski Okręgowy Związek LA w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.

IV. Patronaty.

 • honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
 • medialny – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum. Portal Pl

V. Termin i miejsce.

-    3 maj 2020 r. godz.15.05 – Start okolice i meta na ul. Mickiewicza przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza 39.

 • Długość trasy wynosi 5km - /atest PZLA/. Ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /jedna pętla/.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 - czynne w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00.
 • Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).

VII. Kategorie

 • - K 19(do 19 lat)
 • - K 20-39 (20-39 lat)
 • - K 40-59 (40-59 lat)
 • - K 60-69 (60-69 lata)
 • - K 70+ (70 lat i więcej)
 • - M 39 (do 39 lat)
 • - M 40-59 (40-59 lat)
 • - M 60-69 (60-69 lat)
 • - M 70 (70 lat i więcej)

 VIII. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do biegu głównego przez portal elektronicznezapisy.pl, do wyczerpania limitu. Za zgłoszonego uważamy osobę z opłatą wpisowego w systemie Tpay przy zapisach. Limit uczestników ustala się na 300 osób w biegu głównym na 10 km i 100 osób w marszu Nordic Walking!!
 • W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 60 zł dla chętnych w miarę wolnych miejsc, informacje o możliwości zapisów w dniu zawodów podamy do 30 kwietnia b.r po godz. 20.00.!!!
 • Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

 IX. Nagrody. 

 • puchary/statuetki dla pierwszej trójki kobiet i mężczyzn w każdej kategorii wiekowej oraz upominki
 • puchary/statuetki dla 3 najszybszych K i M – mieszkańców Miasta i Gminy Sztum „open”
 • nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • puchary/statuetki i upominki dla 3 najlepszych par małżeńskich/suma czasów./ 

Dla wszystkich uczestników-medale, napoje, posiłek a w biegu 10 km i marszu Nordic Walking - koszulki

 UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

Opłaty startowe:

 • Opłaty startowe w marszu:
 • 10-31.01.2020 r.       - 30 zł
 • 1-29.02.2020 r.         - 35 zł 
 • 1-31.03.2020 r.         - 40 zł
 • 1-20.04.2020 r.         - 45 zł  
 • 21-30.04.2020 lub do wyczerpania limitu - 50 zł
 • w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc - 60 zł
 • 20 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 2019
 • 10 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 04. 2019

 

 • Opłaty startowe w systemie „Tpay” przy zgłaszaniu na elektronicznezapisy.pl
 • UWAGA!!! Nieopłaceni w ciągu trzech dni będą automatycznie kasowani. Trzeba się będzie zapisać ponownie, w przypadku decyzji o starcie.
 • Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
 • W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 60 zł w biurze zawodów /w miarę wolnych miejsc /.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Sprawy różne

W marszu obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu marszu)-losowanie z chipów!!!

– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.

 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

– Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże.

 • Organizator nie odpowiada za zaginione
 • Ubezpieczenie należy do uczestników
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

 

Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.                                             Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów z sędzią głównym zawodów!!!

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

 

Kontakt: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum email – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl www.sztum.pl www.elektronicznezapisy.pl www.maratonypolskie.pl   

                                                                                                                           Organizatorzy

Wyświetleń: 1193

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ