BIEG, MARSZ NORDIC WALKING, RAJD ROWEROWY Z OKAZJI „DNIA KOBIET”

Impreza została odwołana

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i decyzją Wojewody impreza zostaje odwołana w dniu 15.03.2020, wstępnie przełożona jest na termin późniejszy.
Przepraszamy wszystkie biegaczki i biegaczy.
Zdrowie Wasze jest dla Nas najważniejsze.
O terminie późniejszym powiadomimy najszybciej jak tylko będziemy mogli.
Pozdrawiamy.
Organizatorzy.

BIEG, MARSZ NORDIC WALKING, RAJD ROWEROWY Z OKAZJI „DNIA KOBIET”

BRANIEWO, DNIA 15 MARCA 2020 ROKU

 

REGULAMIN

 • ORGANIZATORZY BIEGU:

BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY  „SZYBKI STRUŚ”

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”

 • WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU:     

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  IM.  SENATU RP

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU „ZATOKA”

 • PARTNER STRATEGICZNY:
 • CEL:

Uczczenie Święta, które jest obchodzone w dniu 8 marca tj. „DZIEŃ KOBIET”.

Propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Upowszechnianie biegania i marszu NW, jazdy na rowerze oraz morsowania jako najprostszej formy ruchu.

Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Braniewa oraz innych miejscowości ościennych.

Integracja mieszkańców Braniewa.

 • PATRONAT HONOROWY:

KAROL MOTYKA - STAROSTA BRANIEWSKI

TOMASZ SIELICKI - BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

JAKUB BORNUS - WÓJT GMINY BRANIEWO

 • PARTNERZY , SPONSORZY:

Dowódca 9BBKPanc. - płk  DARIUSZ KOSOWSKI

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie - nadkom. TADEUSZ TELENGA

Komendant Placówki SG w Braniewie - mjr SG PIOTR DĄBROWSKI

Komendant Placówki ŻW w Braniewie - st. chor. sztab. KRZYSZTOF MOŁODZIEJ

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - Bryg. ZBIGNIEW JANUSZKO

Dyrektor Banku Braniewsko-Pasłęcki BS - MARCIN PLISZKA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” - ANDRZEJ PIRÓG

Dyrektor Szkoły odstawowej nr 3 - EWA SIEJK

Usługi Ratownictwa Medycznego - ARTUR SYNOWIEC

Ochotnicza Straż Pożarna Braniewo

 • PATRONAT MEDIALNY:

PORTAL  ZIEMI  BRANIEWSKIEJ

 • TERMIN I MIEJSCE:
 • 15 marca 2020 roku  godzina 12.00 Braniewo ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP
 • Dystans: ok. 5 kilometrów
 • Start i meta Biegu oraz Marszu NW oraz jazdy na rowerze zlokalizowane będą w Braniewie przy ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP
 • Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr:
  • (będziemy poruszać się po drogach asfaltowych, leśnych, polnych)
  • Limit czasu:
 1. Limit czasu dla Biegu wynosi 1 h i 15 minut. (słownie: jedna godzina i 15 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, marszu NW, jazdy na rowerze zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 Punkty medyczne – w okolicach mety oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.

 Ustalony został limit 250 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.

 1. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostaje zamknięta.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 15 marca 2020 roku ukończyli 12 rok życia (od 2007 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 15 marca nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
 4. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Braniewa przy ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP (lub inne miejsce z wcześniejszym powiadomieniem na stronie organizatora) Czynne w dniu imprezy tj. 15 marca 2020 od 10:00 do 11:45. Biuro zawodów po godzinie 11:45 zostaje zamknięte. W dniu 15 marca  2020 w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.


 • PROGRAM IMPREZY:

 

 1. 15 marca 2020 roku  godzina 12.00 Braniewo ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP
 2. Dystans: ok. 5 kilometrów
 3. Start i meta Biegu oraz Marszu NW oraz jazdy na rowerze zlokalizowane będą w Braniewie przy ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP
 4. Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr:
 5. (będziemy poruszać się po drogach asfaltowych, leśnych, polnych)
 6. Limit czasu:
  1. Limit czasu dla Biegu wynosi 1 h i 15 minut. (słownie: jedna godzina i 15 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
  2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, marszu NW, jazdy na rowerze zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

 • Punkty medyczne – w okolicach mety oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.

 

 • Ustalony został limit 250 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
  W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób lista startowa zostaje zamknięta.
  2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  3. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 15 marca 2020 roku ukończyli 12 rok życia (od 2007 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 15 marca nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

 • Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Braniewa przy ul. PCK 4 SP NR 3 im. SENATU RP (lub inne miejsce z wcześniejszym powiadomieniem na stronie organizatora) Czynne w dniu imprezy tj. 15 marca 2020 od 10:00 do 11:45. Biuro zawodów po godzinie 11:45 zostaje zamknięte. W dniu 15 marca 2020 w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.
 • PROGRAM IMPREZY:

 

PROGRAM IMPREZY:

 

 

15.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. SENATU RP w Braniewie ul. PCK 4

 

 • 10:00 –11:45 otwarcie biura zawodów, dla rowerzystów do godz. 11:25
 • 11:45 – 11:55 wspólna rozgrzewka;
 • 11:26 – uroczyste otwarcie biegu oraz marszu NW;
 • 11:30 – start jazdy na rowerze;
 • 11:55 – powitanie rowerzystów na linii mety;
 • 12:00 – start do Biegu, Marsz NM;
 • 13:15 – regulaminowe zakończenie Biegu Marszu NW oraz jazdy na rowerze;
 • 13:30 – ceremonia dekoracji;
 • 15:30 - oficjalne zakończenie imprezy.
 • OPŁATA STARTOWA:
 • Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • 40 zł do dnia 12 marca 2020 roku do północy pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę
 • Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW:  WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL Z PŁATNOŚCIĄ TPAY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

 • - numer startowy wraz z czterema agrafkami;
 • - ciepłą herbatę;
 • - wodę niegazowaną;
 • - posiłek regeneracyjny;
 • - unikatowy medal tłoczony na mecie;
 • - szanse na  nagrody w losowaniu:

 

Klasyfikacja końcowa: UWAGA!!!                                                                              

NIE BĘDZIE PROWADZONYCH  KATEGORII OPEN W BIEGU ORAZ MARSZU NW ORAZ RAJDZIE ROWEROWYM

 

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET w biegu:

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

K-13/19

roczniki 2007-2001

STATUETKA

1 – 3

K-20/29

roczniki 2000-1991

STATUETKA

1 – 3

K-30/39

roczniki 1990-1981

STATUETKA

1 – 3

K-40/49

roczniki 1980-1971

STATUETKA

1 – 3

K-50/59

roczniki 1970-1961

STATUETKA

1 – 3

K-60/69

roczniki 1960-1951

STATUETKA

1 – 3

K-70

roczniki 1950 i starsze

STATUETKA

1 – 3

 

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN w biegu:

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

M-13/19

roczniki 2007-2001

STATUETKA

1 – 3

M-20/29

roczniki 2000-1991

STATUETKA

1 – 3

M-30/39

roczniki 1990-1981

STATUETKA

1 – 3

M-40/49

roczniki 1980-1971

STATUETKA

1 – 3

M-50/59

roczniki 1970-1961

STATUETKA

1 – 3

M-60/69

roczniki 1960-1951

STATUETKA

1 – 3

M-70

roczniki 1950 i starsi

STATUETKA

1 – 3

 

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET w Marszu NW:

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

K-13/19

roczniki 2007-2001

STATUETKA

1 – 3

K-20/29

roczniki 2000-1991

STATUETKA

1 – 3

K-30/39

roczniki 1990-1981

STATUETKA

1 – 3

K-40/49

roczniki 1980-1971

STATUETKA

1 – 3

K-50/59

roczniki 1970-1961

STATUETKA

1 – 3

K-60/69

roczniki 1960-1951

STATUETKA

1 – 3

K-70

roczniki 1950 i starsze

STATUETKA

1 – 3

 

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN w Marszu NW:

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

M-13/19

roczniki 2007-2001

STATUETKA

1 – 3

M-20/29

roczniki 2000-1991

STATUETKA

1 – 3

M-30/39

roczniki 1990-1981

STATUETKA

1 – 3

M-40/49

roczniki 1980-1971

STATUETKA

1 – 3

M-50/59

roczniki 1970-1961

STATUETKA

1 – 3

M-60/69

roczniki 1960-1951

STATUETKA

1 – 3

M-70

roczniki 1950 i starsi

STATUETKA

1 – 3

 

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET Rower :

KAT.:

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

K-13/29

roczniki 2007-1991

STATUETKA

1 – 3

K-30/49

roczniki 1990-1971

STATUETKA

1 – 3

K-50

roczniki 1970 i starsze

STATUETKA

1 – 3

 

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN Rower:

 

ROCZNIK:

NIESPODZIANKA

MIEJSCA:

M-13/29

roczniki 2007-1991

STATUETKA

1 – 3

M-30/49

roczniki 1990-1971

STATUETKA

1 – 3

M-50

roczniki 1970 i starsI

STATUETKA

1 – 3

 

 • ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu, Marszu NW, jazdy na rowerze jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 250 Biegaczy, Maszerów NW, rowerzystów w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

Wyświetleń: 8284

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ