Regulamin II Kurpiowskiego Biegu Morsa

01-03-2020 r.

 

Regulamin II Kurpiowskiego Biegu Morsa
01-03-2020 r.
I CEL IMPREZY
1. Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia. 2. Sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 3. Promocja Gminy Łyse.
II ORGANIZATOR
1.Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych tel. 29 7725047.
III Termin i miejsce imprezy
1. 01.03.2020r. (niedziela) o godz. 11:00. 2. Start i meta - kompleks rekreacyjny „Jezioro Krusko” w Serafinie.
IV PROGRAM IMPREZY
Niedziela, 01.03.2020r. 11:00 – Start wspólny: bieg przełajowy, Nordic Walking.
Bieg przełajowy i Nordic Walking rozegrany zostanie w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn.
V. DYSTANS I TRASA
1. Dystans biegu przełajowego i Nordic Walking : 5 km. 2. Trasa lekko pofałdowana (ścieżkami REZERWATU SERAFIN).
VI.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów kompleks rekreacyjny „Jezioro Krusko” w Serafinie czynne w dniu zawodów tj. 01.03.2020 w godzinach 9:00-11:00.
VII. NAGRODY
1. Pierwszej trójce kobiet i mężczyzn w biegu i Nordic Walking zostaną wręczone puchary. 2.Każdy uczestnik biegu i Nordic Walking spełniający warunki uczestnictwa otrzyma medal okolicznościowy.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości dokonają opłatę startową i zarejestrują się na stroni internetowej: elektronicznezapisy.pl 2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Brak ograniczeń sprawnościowych – czyli dla uczestników biegu, którzy nie są w stanie przebiec trasy alternatywą będzie marsz/spacer.
IX. ZGŁOSZENIA
1. Drogą elektroniczną https://elektronicznezapisy.pl do dnia 23 lutego 2020 roku do godz.11.27. 2. Opłata startowa – 35 zł dokonywana w trakcie zapisu poprzez płatności online. 3. Opłata startowa obejmuje: numer startowy, pamiątkowy medal, ciepły posiłek po biegu, słodka niespodzianka.
4. Limit uczestników – 200 osób 5. Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja),dowód opłaty startowej na konto organizatora zgodę rodzica/opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich. 6. Każdy zawodnik musi podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.
X. ZAKOŃCZENIE IMPREZY.
1.Po zakończeniu biegu i Nordic Walking odbędzie się dekoracja zwycięzców.
XI. WYNIKI
1.Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łyse www.gminalyse.pl
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu przełajowego i Nordic Walking będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników biegu przełajowego i Nordic Walking będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu przełajowego i Nordic Walking obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu przełajowym i Nordic Walking. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 17.02.2020r. o godz. 23:59. 2. Organizator nie gwarantuje uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Odbiór pucharów i medali może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. 4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 7. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Wyświetleń: 2181

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ