Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

"Bieg Wilczka

1 marca 2020 Strzebielino

1. ORGANIZATOR

Niezależne Stowarzyszenie Harcerskie Czarna Trzynastka Strzebielino

 

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Jerozolimskie 30/14

00-024 Warszawa, tel +48226288505

2. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

3. TERMIN, MIEJSCE

1 marca 2020, godz. 13 45 Trasa 2 , godz. 14.00 Trasa 1
Strzebielino ul. Paraszyńska, plac na byłej składnicy drewna ( Dworzec PKP)

4. TRASA, DYSTANS

Do wyboru 2 leśne trasy

TRASA 1 BIEG GŁÓWNY: dystans 1963 m

 • 2 pętle.
 • Nawierzchnia utwardzona.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA – POMIAR METODĄ GPS , ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut.
 • Zalecany udział osób nie młodszych niż 10 lat
 • Start godz. 14.00

 

TRASA 2 "Bieg Wilczka"

W II kategoriach wiekowych:

 1. Dzieci 1-6 lat: 100 m (rok urodzenia od 2014 i młodsze)
 2. Dzieci 7- 12 lat około 400 m (rok urodzenia od 2008 do 2013)
 • Nawierzchnia utwardzona.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA - POMIAR METODĄ GPS, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

 

Udział w biegu osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna – formularz zgody w regulaminie.

5. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYTY

 • Adres biura zawodów, depozytów: depozyt w namiocie nieopodal startu (od godz. 12.30)
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru wydawanego przez obsługę depozytu.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

6. KLASYFIKACJA

Bieg nie ma klasyfikacji sportowej.

7. UCZESTNICTWO

 • Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. Formularz do wypełnienia przez opiekuna przed startem.
 • Limit uczestników I trasy wynosi 100 osób:, II trasy wynosi: 50 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

 

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu odbywają się on-line: https://elektronicznezapisy.pl do dnia 25.02.2020 lub osobiście 01 marca 2020 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
  Trasa nr 1 – 25 zł za osobę
  Trasa nr 2 – 10 zł za osobę
 • Numer konta do wpłaty: 29 8350 0004 3900 0662 2000 0010
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek „Tropem Wilczym”. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 • Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

9. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe medale dla uczestników dwóch tras.

Dodatkowo, dla biegu Tropem Wilczym (1963 m) przewidziane są okolicznościowe koszulki.

Liczba koszulek jest równa liczbie miejsc w biegu (100). Wzory i rozmiary będą rozdzielane według dostępności.

10. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • koszulkę
 • pamiątkowy medal
 • poczęstunek dla uczestników

UWAGA: Koszulka wręczana jest przed startem w biegu, a medal i poczęstunek po ukończeniu biegu, za okazaniem specjalnego kuponu, przygotowanego przez organizatora.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

a Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku zawodów
 2. Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.

11. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne i stan trasy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W szczególnych przypadkach Organizator może:

- nie dopuścić do startu uczestnika, który nie dopełnił formalności,

- nie dopuścić do startu uczestnika, którego zachowanie lub stan mogą zagrażać bezpieczeństwu jego samego lub innych uczestników imprezy,

- odwołać lub zmienić termin zawodów z powodów bezpieczeństwa (zły stan trasy, ekstremalne warunki pogodowe).

 • Organizator informuje, że przed imprezą prześle pisemną informację techniczną ze wskazaniem pełnego programu wydarzenia (przewidujemy dodatkowe atrakcje) oraz przydatnymi informacjami (np. parkingi, ognisko, wycieczka biegowa w pobliskim terenie dla chętnych).
 • Organizator ma prawo do zmiany:

- trasy,

- godziny rozpoczęcia zawodów,

- dystansów biegów innych niż bieg główny

bez podawania przyczyny.

Zmiana zostanie ogłoszona pisemnie na stronie Fb Niezależnego Stowarzyszenia Harcerskiego Czarna Trzynastka Strzebielino i Moje Strzebielino.

>>>>KONIEC REGULAMINU<<<<

Wyświetleń: 3093

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ