FIRST MALBORK TEAM "WIRTUALNY BIEG WALENTYNKOWY , MARSZ NW ORAZ INNE AKTYWNOŚCI":)
 
 
 
 
 
 
 
ZAPISY ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO DNIA 19.02.2020 ORGANIZATOR:Dawid Bieńkowski
Grupa Biegaczy FIRST MALBORK TEAM

 Cel zawodów:
*zachęcenie do okazywania uczuć na sportowo
* zachęcenie do wspólnego spędzania czasu w okresie walentynek
*Upowszechnianie biegania wirtualnego
*Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 
*Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa

ZASADY BIEGU:

****PODCZAS BIEGU ROBIMY SOBIE PIĘKNE ZDJĘCIA I WYSYŁAMY NA ADRES EMAIL  ORGANIZATORA PODANY NIŻEJ  ***
 
CZEKAJA NAGRODY !!!
W 3 KATEGORIACH ;););)

*Bieg ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty). Bieg nie jest biegiem masowym.

*Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu punktów poniżej.

*Bieg odbędzie się w w strefie czasowej 14.02.2020-23.02.2020 

*Posługujemy się określeniem bieg, ale wybrany dystans można także pokonać marszem, przodem, tyłem, bokiem, turlając się, pełzając , przejechać na rowerze, wózku inwalidzkim, przepłynąć, oraz przebyć innymi metodami poruszania się przy wykorzystaniu siły własnych mięśni.

*Biegacze zobowiązują się przebyć symboliczne dystanse (do wyboru): co najmniej 100 metrów, 10,000 kilometrów lub 100,100 kilometrów. Oczywiście można więcej.;)

*Nie zakłada się pomiaru czasu przez organizatora, ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.

*Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o przesłanie screenów logów lub zdjęć z biegu na adres emaila
 organizatora : dawidxe123@wp.pl z dopiskiem WIRTUALNY BIEG WALENTYNKOWY

NAGRODY :
 
****PAMIĄTKOWY PIĘKNY MEDAL *

***STATUETKI DLA WYBRANEJ OSOBY/PARY ***
(Decyzje bedzie podejmowac organizator)

PAMIĄTKOWE STATUETKI BĘDĄ W 3 KATEGORIACH :

***NAJPIĘKNIEJSZE ZDJĘCIE PODCZAS POKONYWANIA AKTYWNOŚCI **
***NAJWIĘCEJ PRZEBYTYCH KM PODCZAS AKTYWNOŚCI ***
******NIESPODZIANKA O KTÓREJ SIE DOWIECIE *** ;)
 
OPŁATA STARTOWA :

***CEGIEŁKA JAKA SOBIE WYBIERZESZ ;)

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:

 
*Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia biegu dostarczyc pamiątkowy medal oraz 3 nagrody pocieszenia dla wybranych osob/par , wysyłka nastąpi przez  podanie adresu ;)
 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE :

 Ochrona danych osobowych: - Administratorem danych osobowych jest Fundacja Protempo, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, NIP: 113-299-87-28, KRS: 0000786119, reprezentowaną przez Daniela Nowaka – Prezesa Zarządu - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  - Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  - Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. - Uczestnikom przysługują prawa do  a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  c) usunięcia danych,  d) ograniczenia przetwarzania danych,  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  - Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. - Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.  - Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu
.
Z POWAŻANIEM
ORGANIZATOR
:
 
DAWID BIEŃKOWSKI

GRUPA BIEGACZY FIRST MALBORK TEAM

Wyświetleń: 2877

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ