III WYŚCIG O PUCHAR SIEMOWITA W GOSTYNINIE - INAUGURACJA DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2020

Impreza została odwołana

Zapisy na inne platformie

Regulamin zawodów sportowych
”III WYŚCIG O PUCHAR SIEMOWITA W GOSTYNINIE”
/ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim/
INAUGURACJA DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2020
19 kwietnia 2020 /niedziela/

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gostyninie przy ul. Sportowej 1
Współorganizatorem jest: U.K.S. Zwoleń-Team /sekcja wrotkarstwa i łyżwiarstwa/
oraz Gmina Miasta Gostynina
Partnerzy wydarzenia: Starostwo Powiatowe, Gmina Gostynin
2. „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” to zawody sportowe, które odbędą się
dnia 19 kwietnia 2020 r. /niedziela/ w Gostyninie /woj. mazowieckie/, ul. Zamkowa 31.
3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła
formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie:
https://
oraz podpisała oświadczenie /Kartę Startową/ przy odbiorze Pakietu Startowego.
4. Zawody przeprowadzone będą na następujących rocznikach i dystansach:
Lp. Rocznik Dystans Klasyfikacje Klasyfikacje
1 2011 i młodsi 100 metrów kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
2 2009 - 2010 300 metrów kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
3 2007 - 2008 600 metrów kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
4 2005 – 2006 900 metrów kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
5 2003 - 2004 3,2 km (1 pętla) kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
6 Od 13 lat 6,4 km (2 pętle) w rolkach fitness
kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
7 Od 13 lat 22,4 km (7 pętli)

kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
K i M 16-19 lat
K i M 20-29 lat
K i M 30-39 lat
K i M 40-49 lat
K i M 50-59 lat
K i M 60-69 lat
Dodatkowa kat. najlepszy gostyninianin
OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
8 Od 15 lat 41,6 km (13 pętli)
w ramach PUCHARU POLSKI
kat. OPEN (K) 1-2-3 kat. OPEN (M) 1-2-3
K i M 16-19 lat
K i M 20-29 lat
K i M 30-39 lat
K i M 40-49 lat
K i M 50-59 lat
K i M 60-69 lat
Dodatkowa kat. najlepszy gostyninianin
OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
CELE:
1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja
2. Promocja Gminy Miasta Gostynina i okolic /walorów turystycznych/
3. Ukazanie Gostynina jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia
4. Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej
5. Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności
fizycznej jaką jest jazda na rolkach
6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach
/w tym: w ramach Długodystansowego Pucharu Polski 2020 w jeździe szybkiej na dystansie
maratonu/.
TERMIN I MIEJSCE, INFORMACJE PODSTAWOWE:
1. Zawody sportowe odbędą się 19 kwietnia 2020 roku w Gostyninie /niedziela/
2. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy zamku gostynińskim
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin, czynne w dniu 19.04.2020 r. w godz. 8:00-11:30
3. Przybliżony program minutowy:
8:00 otwarcie biura zawodów
9:30 wspólna rozgrzewka dla dzieci i młodzieży
do 9:50 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu dzieci i młodzieży: 100m, 300m, 600m, 900m, 3.2km
10:00 start wyścigu dzieci /r. 2011 i młodsi/ na dystansie 100m
10:10 start wyścigu dzieci /r. 2009 i 2010/ na dystansie 300m
10:20 start wyścigu dzieci /r. 2007 i 2008/ na dystansie 600m
10:30 start wyścigu dzieci /r. 2005 i 2006/ na dystansie 900m
do 10:40 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu rolek FITNESS 6.4km
10:40 start wyścigu młodzieży /r. 2003 i 2004/ na dystansie 3.2km = 1 pętla
11:00 start wyścigu rolki rekreacyjne „FITNESS” 6.4 km /kobiety i mężczyźni od 13 r.ż./ 2 pętle po 3,2km
11:30 dekoracja zwycięzców: dzieci i młodzież
do 11:30 odbiór numerów startowych /pakietów/ na dystansie 22.4km i 41.6km
od 11:40 pętla 3.2km do dyspozycji dla zawodników 22.4km i 41.km /rozgrzewka/
12:00 start wyścigu rolki szybkie 22.4km /kobiety i mężczyźni od 13 r.ż./ 7 pętli po 3,2km
oraz wyścigu na dystansie 41.6km /kobiety i mężczyźni od 15 r.ż./ 13 pętli po 3,2km
w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2019
12:00-15:15 wspólny poczęstunek, dmuchańce dla najmłodszych,
promocja gostynińskich klubów sportowych, prezentacja zespołu muzycznego, tanecznego
15:30 wywieszenie list z wynikami
15:15 pokaz Freestyle /klubu PTT DELTA Płock/
15:35 dekoracja zwycięzców: fitness 6.4km, 22.4km, 41.6km
16:00 zamknięcie zawodów
4. Trasa asfaltowa:
Start i meta nastąpi z ronda Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin
/okolice Zamku Gostynińskiego/
a) dystanse dla dzieci - ul. Zamkowa /w linii prostej z nawrotami/
/od ronda „Rodziny Higersbergerów” do skrzyżowania z ul. Parkową/
b) pozostałe grupy /*jedna pętla 3,2 km od ul. Zamkowej rondo „Rodziny Higersbergerów”,
przez ul. Targową, ul. Zazamcze, ul. Dybanka, ul. Kwiatową/Parkową, aż do ul. Zamkowej i w/w ronda/
5. Punkt odżywczy z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie.
W razie niesprzyjających warunków pogodowych /np. upał/ Organizator może rozstawić
dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów,
przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronach internetowych: mosir.gostynin@op.pl ;
promocja@gostynin.pl ; https://........................... ;
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie
www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team ; www.herkules.org.pl
7. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:
- rolki młodzież: 15 minut (3.2km)
- rolki fitness: 40 minut (6.4km)
- rolki szybkie: 180 minut (22.4km, 41.6km)
*W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała
od decyzji Organizatora.
8. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń
organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji
/służb mundurowych/.
WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:
1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać
Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub
opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni
ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.
2. Organizator wprowadza limity uczestników:
- rolki dzieci i młodzież: 130 uczestników
- rolki fitness: 60 uczestników
- rolki szybkie 22.4km: 70 uczestników
- rolki szybkie 41.6km: 140 uczestników
*Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników,
o czym poinformuje na stronie internetowej: mosir.gostynin@op.pl ,
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie
3. O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu,
wynajęta przez Organizatora.
4. Zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji /rolki fitness 6.4km, czy rolki
szybkie 22.4km/41.6km/ lub
kilku konkurencjach: rolki fitness 6.4km oraz szybkie 22.4km/41.6km.
5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
5a. prawidłowa rejestracja do dn. 17 kwietnia 2020 r. /piątek/ do godz. 23:59
na stronie https:
/UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej/
*Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wypełnienia się limitu zgłoszeń /400 uczestników/.
5b. uiszczenie opłaty startowej do dn. 17 kwietnia 2020 r. /piątek/ do godz. 23:59
na rachunek organizatora:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
adres: ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
rachunek: 26102039740000590202178788
NIP: 971-00-04-880
REGON: 000330950
5c. podpisanie Karty Startowej
w dniu odbioru Pakietu Startowego tj. w dniu startu.
5d. UWAGA: do KLASYFIKACJI Długodystansowego Pucharu Polski 2020
będą brani zawodnicy posiadający „aktualną” licencję zawodniczą PZSW
z siedzibą w Warszawie, ul. Inspektowa 1
6. Opłata startowa za udział w „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”:
- rolki dzieci i młodzież dystans od 100m do 3.2km: 20 zł
- rolki fitness dystans 6.4km: 60 zł
- rolki rekreacyjne, szybkie na dystansie 22.4km: 60 zł
- rolki rekreacyjne, szybkie na dystansie 41.6km: 60 zł
*Uczestnicy zawodów sportowych będący mieszkańcami miasta Gostynina, gminy Gostynin,
powiatu Gostynińskiego zwolnieni są z opłaty startowej.
7. Zapisy będą możliwe tylko za pośrednictwem formularza internetowego.
UWAGA: W biurze zawodów, w dniu zawodów NIE BĘDĄ MOŻLIWE ZAPISY
oraz DOKONANIE WPŁATY !
8. Odbiór pakietów startowych w dniu 19 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-11:30
ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin.
9. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie
dokumentu tożsamości i własnoręczne podpisanie oświadczenia, listy osób wyrażających
zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
*W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie
ważnej legitymacji szkolnej.
*W przypadku braku dokumentu tożsamości, legitymacji szkolnej
osoba nie zostanie dopuszczona do zawodów.
*Prawo startu w zmaganiach: 22.4km, Fitness 6.4km mają osoby, które najpóźniej
w dniu 19.04.2020 r. ukończą 13 lat oraz spełnią warunki o których mowa w regulaminie.
*Prawo startu w zmaganiach: 41.6km mają osoby, które najpóźniej
w dniu 19.04.2020 r. ukończą 15 lat oraz spełnią warunki o których mowa w regulaminie.
10. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru
startowego /na lewą nogawkę/, który znajdzie się w pakiecie startowym.
Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku ochronnym.
Dodatkowo każdy uczestnik zawodów sportowych umieszcza „czip” na wybranej nodze
poniżej stawu kolanowego.
Wskazane jest także założenie ochraniaczy na nadgarstki i kolana.
11. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.
12. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS” 6,4km = 2 pętle
mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z wysokim butem
i kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego,
co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą
oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
14. Regulamin dostępny na stronie pomiaru czasu: https:/
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie
www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team
15. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
16. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.
17. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się
biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę
zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce
zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych
wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób,
u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz
nielegalnych substancji.
18. Zawody sportowe „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” ubezpiecza Organizator
(OC i NNW). Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.
20. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w poszczególnych dystansach (od 100m do 41.6km)
oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
21. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w rywalizacji
sportowej oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie /Kartę Startową/
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
*W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej
zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.
22. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów
oraz na trasie zmagań.
23. Zasłanianie numeru startowego w części, w całości lub jego modyfikacja jest
zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
24. Osoby nie posiadające numeru startowego będą usuwane z trasy.
PAKIET STARTOWY:
1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia „wszystkim” 400 uczestnikom:
- numer startowy + agrafki
- zwrotny chip pomiaru czasu
- napoje na trasie i mecie
- posiłek regenerujący
- obsługę medyczną
- obsługę Biura Organizatora Zawodów
- gadżet
- pluszaki dla najmłodszych
- dmuchańce dla najmłodszych
- okolicznościowy medal i koszulkę
2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej
z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
POMIAR CZASU:
1. Pomiar czasu na wszystkich dystansach będzie prowadzony z wykorzystaniem
systemu elektronicznego /przy pomocy „zwrotnych” chipów/.
2. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip.
3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
4. Posiadanie chipa i numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach
oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Chip winien zostać przymocowany do buta lub do kostki.
Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.
*Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego
chipa nie stanowi podstawy do protestu.
6. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników „wszystkich” biegów na mecie
zastosowany zostanie fotofinisz.
7. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza
linię mety. *Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem
przynajmniej jednym kółkiem.
BIURO ZAWODÓW:
1. W dniu 19 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-11:30, ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin
2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu
podpisanej karty startowej, okazaniu kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym
upoważnieniu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników
bez opieki w trakcie zawodów.
KLASYFIKACJE I NAGRODY:
*Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii
wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
1. W Rolkach Szybkich 41.6km w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI
będzie prowadzona:
a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn
b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:
K i M 16-19 lat
K i M 20-29 lat
K i M 30-39 lat
K i M 40-49 lat
K i M 50-59 lat
K i M 60 lat i starsi
*Warunkiem klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski 2020 (uzyskania punktów 1 etapu)
jest posiadanie aktualnej licencji PZSW.
*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową
*Dodatkowa kat. "najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3
2. W Rolkach Szybkich 22.4km będzie prowadzona:
a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn
b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:
K i M 14-19 lat
K i M 20-29 lat
K i M 30-39 lat
K i M 40-49 lat
K i M 50-59 lat
K i M 60 lat i starsi
*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową.
*Dodatkowa kat. "najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3
3. Rolki Fitness 6.4km :
klasyfikacja OPEN trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn
4. Rolki dzieci i młodzież:
a) r. 2011 i młodsi /dzieci/ 100 m kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
b) r. 2009-2010 /dzieci/ 300 m kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
c) r. 2007-2008 /dzieci/ 600 m kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
d) r. 2005-2006 /młodzież/ 900 m kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
e) r. 2003-2004 /młodzież/ 3.2 km /1 pętla/ kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
i nagród.
6. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.
7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.
8. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie placu zamkowego ul. Zamkowa 31 w Gostyninie
/scena/. Dekoracja dzieci i młodzieży nastąpi o godz. 11:30.
Pozostałe ceremonie od godz. 15:35 /rolki fitness 6.4km i szybkie 22.4km, 41.6km/.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno
zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
2. Do klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski /bieg główny 41.6km/ brani będą
zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSW.
3. Uczestnicy biegu 22.4km i 41.6km startują o godz. 12:00 /obowiązuje wspólny start, bez
podziału na sektory/.
4. Trasa = „1 pętla po kwadracie o długości 3.2km” będzie oznaczona tabliczkami, taśmami.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy
/do lewej, nogawki spodenek, kombinezonu/ i czip przymocowany do buta, poniżej kolana.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani
w Biurze Zawodów w dniu 19.04.2020 r.
7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymacja
szkolna /dzieci i młodzież/ oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
8. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
9. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 15:00.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do
przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu
w Biurze Zawodów.
10. Punkt nawadniania będzie znajdował się w jednym miejscu pętli
//za linią startu/mety punkt odżywiania i nawadniania//.
11. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów
/strój sportowy/. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału
w wyścigu.
12. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania
kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać
homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm.
Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy
przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.
13. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki.
Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
14. Na dystansie maratonu oraz półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm
włącznie. Na dystansie fitness 6.4km dozwolony jest start na kółkach do 90 mm włącznie
z wysokim butem fitness.
15. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może
wykraczać poza kółka.
16. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników.
Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy,
a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania.
Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie.
Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych
metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.
17. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi /techniki „train push” przy sprincie,
„chasing push” wypychanie zawodnika z grupy/.
18. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne
upomnienie /jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów/,
lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki
rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.
19. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej
samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.
20. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się
na nadgarstku.
21. Kobiety mogą poruszać się za mężczyznami.
22. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”.
Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia
miejsca dublującym ich zawodnikom.
23. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
24. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja
wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany
w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna
droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo
kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu.
Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić
jazdy po przerwie. W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami
powinny być respektowane podczas wznawiania wyścigu. Wznowienie wyścigu następuje
w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku
ucieczek, różnice czasowe są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy
pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.
25. Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych
w wyniku neutralizacji.
26. Podczas zawodów sportowych nie będzie możliwości pozostawienia rzeczy do depozytu.
27. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na fb: „III Wyścig we wrotkarstwie o puchar
Siemowita w Gostyninie” zamieszczone będą informacje /dane kontaktowe/ do
polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy
noclegowej /Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie/.
DYSKWALIFIKACJA:
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy /a tym samym zdyskwalifikowania/
w przypadkach:
1. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku
/decyzje obsługi medycznej/.
2. Przekroczenia limitu czasu.
3. Niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego.
4. Przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie.
5. Ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez
Organizatora.
6. Nie odnotowania obecności zawodnika.
7. Złamania zasad bezpieczeństwa.
8. Nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu.
9. Nie wykonywania poleceń organizatora.
10. Pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika
/zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach /np. asysta rowerowa/
11. Startu w niewłaściwej kategorii wyścigu.
PROTESTY:
1. Pisemny protest należy składać do wiadomości Biura Organizatora Zawodów /
Biura Elektronicznego Pomiaru Czasu.
2. Protest musi zostać zgłoszony nie później niż 15 minut „po ogłoszeniu” oficjalnych
wyników zawodów.
3. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować
podstawę wniesienia protestu.
4. Po ogłoszeniu wyników, zajęte miejsca/czasy traktowane są jako oficjalne i w takiej formie
ogłoszone zostaną na stronie https:
5. W czasie rozpatrywania protestu przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu, kierownik
drużyny oraz zawodnicy/zawodnik tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura.
6. Decyzje podjęte przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu mają charakter ostateczny
i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.
7. Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny
umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
zm./ oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO
(Dz.Urz.UE L119/1). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania i usuwania.
2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji
handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Zawodów.
4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom
w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych
informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty
systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika
o przyszłych imprezach Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. W czasie trwania zawodów sportowych wszyscy uczestnicy powinni stosować się do
poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych
i osób działających w imieniu Organizatora.
3. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
„III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie” i rozpowszechnianie swojego wizerunku
na materiałach filmowych i fotograficznych
z „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie
„III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia
/w całości bądź częściowo/ zachowają ważność i wykonalność.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
8a. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów
za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.
9. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne:
a) szkody wyrządzone przez Uczestników i obowiązku naprawiania takich szkód
b) kradzieże
c) kontuzje wynikłe z winy Uczestników
w wyniku udziału w zawodach.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
11. Informacje i aktualności dotyczące „III Wyścigu o Puchar Siemowita w Gostyninie”
można znaleźć na stronach internetowych:
mosir.gostynin@op.pl
promocja @gostynin.pl
https:
www.herkules.org.pl
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie
www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team
12. Koszty organizacji zawodów sportowych pokrywają: organizator i współorganizatorzy,
sponsorzy i partnerzy wydarzenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na:
https:
KONTAKT:
* Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin
Grzegorz Maciejewski tel. +48 24/235 33 97
e-mail: mosir.gostynin@op.pl
www.mosirgostynin.pl
*Współorganizator:: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń-Team
Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
Łukasz Flejszer tel: +48 609 319 002
e-mail: flejszer@poczta.onet.pl
fb: Uks Zwoleń-Team
fb: III Wyścig we wrotkarstwie o Puchar Siemowita w Gostyninie
www.zwolen-team.pl
* Współorganizator: Gmina Miasta Gostynina
Rynek 26, 09-500 Gostynin
e-mail: promocja@gostynin.pl

Wyświetleń: 782

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ