REGULAMIN

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Wydminy 1 marca 2020

 1. Organizatorzy

Związek Stowarzyszeń "Sztafeta Pokoleń"

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”

Wójt Gminy Wydminy

Fundacja Wolność i Demokracja                                                                                                                                                

 1. Termin

1 marca 2020 roku ( niedziela  ) -  godzina 13:00

 1. Trasa Biegu
 2. Bieg Główny - 1963 m

    Skwer Żołnierzy Wyklętych – ul. Źródlana – dookoła jeziora przez Most Garbaty

- ul Źródlana – Skwer Żołnierzy Wyklętych

 1. Bieg dla uczestników w wieku do lat 8-miu – 500 m

    Skwer Żołnierzy Wyklętych – ul .Kościelna – ul. Źródlana – Skwer Żołnierzy Wyklętych

 1. Bieg dla uczestników w wieku 9 – 12 lat – 1050  m

   Skwer Żołnierzy Wyklętych  - ul.  Źródlana –  do Mostu Garbatego  -  ul. Źródlana – Skwer

    Żołnierzy Wyklętych

 1. Bieg dla pasjonatów biegania - 5 000 m

    Skwer Żołnierzy Wyklętych  - dookoła jeziora przez Most Garbaty  - Skwer Żołnierzy Wyklętych

   ( dwukrotnie )

Bieg w Kategorii Open Kobiet I Mężczyzn

Nagrodzone zostaną 3 pierwsze osoby z Kategorii Open Kobiet i Open Mężczyzn

 1. Cel imprezy
 • upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
 • promocja Gminy Wydminy
 1. Biuro zawodów – siedziba OSP Wydminy ul. Kościelna

   Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godz. 11:00 do 12:45

 

 1. Uczestnictwo
 • W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek. Oświadczenie w imieniu osób niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do opieki nad dzieci podczas trwania imprezy.
 • Osoby, które w przeciągu 7 dni od rejestracji nie dokonają opłaty startowej mogą zostać wykreśleni z listy osób zapisanych,
 • Limit uczestników – 100 osób . Decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Program minutowy

11:00 – otwarcie biura zawodów

12:45 - zakończenie rejestracji uczestników biegu i odbioru pakietów startowych
13:00 –  odśpiewanie hymnu

         wystąpienie przedstawiciela organizatorów 

        Złożenie kwiatów  pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych  przez delegacje  Stowarzyszeń,

         Urzędu Gminy Wydminy, zaproszonych Gości oraz  przedstawicieli  uczestników  biegu

                                                                                                                                                                                                                                       13:15  – Start 

 13:45  – Dekoracja  uczestników

 14:00  –  poczęstunek   ( żołnierska zupa regeneracyjna )

 1. Zgłoszenia

Formularz elektroniczne zapisy  na stronie www.elektronicznezapisy.pl
W  dniu imprezy ( o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej wyczerpany)

 1. Wpisowe

  Do dnia 24 lutego 2020 roku – 15 zł

  W dniu imprezy                         - 20 zł ( pod warunkiem dostępności miejsc )

  Opłaty należy dokonać na konto :

Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”

66 9364 0000 2004 0005 5143 0001

W tytule przelewu należy wpisać : imię, nazwisko. Bieg Tropem Wilczym 2020

 1. Pakiet startowy
 • Numer startowy z logiem Patrona biegu,
 • Pamiątkowa koszulka,
 • Pamiątkowy medal wręczany  na  mecie biegu,
 • Materiały promocyjne i informacyjne,

    

 

 

 

 UWAGA !

Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce, którą otrzyma w ramach pakietu startowego wraz z numerem startowym umieszczonym
 z przodu na wysokości klatki piersiowej lub na plecach.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883.
 • Odebranie pakietu startowego oznacza akceptację regulaminu biegu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów informacyjno-dokumentacyjnych
 • Nie zgłoszenie  się po pakiet  startowy do godz. 12,45   w dniu 01.03.2020 r.jest równoznaczne z rezygnacją z biegu i rezygnacją z prawa zwrotu opłaty wpisowej.
 • Impreza ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu i klasyfikacji miejsc.
 • Informacje o wydarzeniu będą podane na stronach:

www.sucholaski.pl.tl

www.projektarche.pl

www.wydminy.pl

 • https://www.facebook.com/Bieg-Tropem-Wilczym
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

 

Wyświetleń: 2075

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ