CAŁY ŚWIAT"WIRTUALNE MORSOWANIE" JEDYNA TAKA IMPREZA W HISTORII ;)

Impreza została odwołana

Morsowanie zostaje odwołana ze względu na brak chęci włączenia się w akcje. Z całego serca przepraszam i proszę o wyrozumiałość POZDRAWIAM
Regulamin  Wirtualnego Morsowania
 
 
 
ORGANIZATOR:Dawid Bieńkowski
Grupa Biegaczy FIRST MALBORK TEAM
Cele: 

- Popularyzacja morsowania jako zdrowego trybu życia 
- Integracja środowiska „morsów”
-Jeden wspolny cel DOBRA ZABAWA ;)

Zasady Morsowania:

*Morsowanie  ma charakter towarzyski.

*Morsowanie ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie dzień jak i miejsce wejścia do wody

*Morsowanie odbędzie się w wyznaczonym terminie .Oznacza to, wejscie do wody trzeba wykonac w którykolwiek dzień we wskazanym przedziale czasowym.

*Foczka i Mors musi wejścia do wody w celu realizacji Wirtualnego Morsowania
***OD DNIA ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW MACIE MIESIĄC NA WYKONANIE WEJŚCIA DO WODY DO TEGO DNIA PRZYJDĄ MEDALE * 16.02.2020-16.03.2020 

*Po ukończeniu MORSOWANIA uczestnicy proszeni są o przesłanie screenów logów lub zdjęć z MORSOWANIA na adres emaila

 organizatora : dawidxe123@wp.pl z dopiskiem WIRTUALNE MORSOWANIE

NAGRODY :
 
****PAMIĄTKOWY PIĘKNY MEDAL DLA KAZDEJ FOCZKI I MORSA***

STATUETKI W 3 KATEGORIACH

(Decyzje bedzie podejmowac organizator)
 
PAMIĄTKOWE STATUETKI BĘDĄ W 3 KATEGORIACH :
 
*** ZA NAJFAJNIEJSZE PRZEBRANIE***
***ZA NAJLEPSZĄ DRUŻYNĘ ***
***ZA NAJLEPSZY OKRZYK / PIOSENKE ***

OPŁATA STARTOWA :
***CEGIEŁKA JAKA SOBIE WYBIERZESZ ;)

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:

*Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia dostarczyc pamiątkowy medal oraz 2 nagrody pocieszenia ,wysyłka nastąpi przez  podanie adresu ;)
 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE :

 Ochrona danych osobowych: - Administratorem danych osobowych jest Fundacja Protempo, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, NIP: 113-299-87-28, KRS: 0000786119, reprezentowaną przez Daniela Nowaka – Prezesa Zarządu - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  - Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  - Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. - Uczestnikom przysługują prawa do  a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  c) usunięcia danych,  d) ograniczenia przetwarzania danych,  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  - Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. - Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.  - Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
Z POWAŻANIEM
ORGANIZATOR :
DAWID BIEŃKOWSKI
GRUPA BIEGACZY FIRST MALBORK TEAM
 

Wyświetleń: 1806

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ