REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 5 KM

„SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW”
25.06.2016

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

1.Bieg i marsz odbędzie się 25 czerwca 2016 roku o godzinie21:00 na terenie stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich w okolicach ulicy Świerczewskiego 84.
Trasa biegu jest urozmaicona i wiedzie w 75% po leśnych ścieżkach. Trasa zawiera jeden podbieg tuż za startem i jest raczej łatwa. Trasa NIE JEST oświetlona.

2.Start: godzina 21:00

3.Długość trasy: 5 km (trasa nie posiada atestu PZLA)

4.Trasa będzie oznaczona co 1 km

5. Na trasie będą ustawieni obserwatorzy, którzy kontrolować będą czy
zawodnicy skracają trasę, tacy uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani.

6.Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.

7. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto.

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności uczestników biegu będzie dokonywane na podstawie profesjonalnego pomiaru czasu, który przeprowadzi firma http://timing4u.pl/

Każdy zawodnik otrzyma zwrotny chip (do przypięcia do buta), na podstawie którego
zostanie dokonany indywidualny pomiar.

9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie (kiełbasa do samodzielnego upieczenia + bułka + woda)

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu/marszu prawo startu mają wszyscy. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 16 roku życia
mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście. W wyjątkowych
sytuacjach istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest:
podpisanie upoważnienia i dostarczeniu go do biura zawodów.

3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Siemianowicki Bieg Świetlików”.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze
Zawodów działającym przy linii startu od godziny 12:00 do 20:00 wyłącznie w dniu
zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://timing4u.pl/.
Dla dzieci, które startować będą w Biegu Świetlików dla dzieci na dystansie 200, 400 lub 800 będzie przygotowany oddzielny regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

Podanie prawidłowego adresu mailowego jest niezbędne do podstawowej komunikacji na linii Organizator – Uczestnik, podanie numeru telefonu jest dobrowolne jednak ułatwia kontakt i gwarantuje bezpieczeństwo np. w razie nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów.

Obowiązuje limit 500 zawodników, liczy się data wpływu przelewu na konto. W przypadku jeśli ilość zapisanych osób będzie mniejsza, Organizator poinformuje na swojej stronie SPORT W WIELKIM MIEŚCIE – www.sportwwielkimmiescie.pl oraz na Facebooku, czy będzie możliwość zapisania się na bieg w dniu zawodów.
W przypadku dużego zainteresowania biegiem istnieje możliwość zwiększenia limitu.

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu lub 10.06.2016r. jednak osoby, które zapiszą się w ostatnim dniu zapisów będą zobowiązane do wysłania potwierdzenia dokonania opłaty startowej na adres: kapicaklaudia@gmail.com

2. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz nordic walking:

uiszczona do dnia 15.05.2016 wynosi 35 zł
uiszczona do dnia 10.06.2016r. wynosi 40 zł

Dla rodzin 2 + 1 (i więcej) obowiązuje zniżka 5zł/os.

OSOBY, KTÓRE ZAPISZĄ SIĘ NA BIEG MAJĄ 7 DNI
NA DOKONANIE OPŁATY
STARTOWEJ.
BRAK OPŁATY SKUTKOWAĆ BĘDZIE
USUNIĘCIEM Z LISTY
ZAPISANYCH.

3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe. MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Bank Millennium, nr 08 1160 2202 0000 0000 7171 0917.
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, nazwa biegu – Bieg Świetlików.
W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres kapicaklaudia@gmail.com
Księgowanie przelewu może potrwać do 2 dni roboczych.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy się zapisać!

4. Opłata startowa nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki b) pamiątkowy medal na mecie biegu c) wodę na mecie biegu d)poczęstunek na mecie biegu e)zwrotny chip do pomiaru czasu f)pamiątkowy gadżet z logo organizatora

8. Podczas Siemianowickiego Biegu Świetlików będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn dla miejsc I, II, III – bieg 5 km - zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Najlepiej przebrana Zawodniczka – nagroda rzeczowa
c) Najlepiej przebrany Zawodnik– nagroda rzeczowa
e) Najmłodszy zawodnik na dystansie 5 km, który samodzielnie pokona całą trasę
f) Najstarszy zawodnik na dystansie 5 km
g) puchar dla najliczniejszej drużyny sportowej – liczy się ilość osób, które wystartują w biegu a nie ilość zapisanych
h) najpiękniejszy wianek świętojański

V. PLAN IMPREZY

11:00 rozpoczęcie festynu dla dzieci
11:00 otwarcie biura zawodów dla dzieci
13:00 START biegów dla dzieci na dystansie 200, 400 i 800 metrów
14:30 zakończeniu festynu dla dzieci
15:00 otwarcie biura zawodów biegu Siemianowicki Bieg Świetlików
20:00 zamknięcie biura zawodów
21:00 START biegu Siemianowicki Bieg Świetlików
21:05 START marszu Siemianowicki Bieg Świetlików
21:15 rozpoczęcie wspólnego biesiadowania przy ognisku
22:00 uroczysta dekoracja
22:30 zamknięcie trasy
23:00 oficjalne zakończenie imprezy

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na z przodu koszulki/bluzy/kurtki lub na pasku .
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
6. Organizator nie zapewnia natrysków
7. Organizator zapewnia szatnię oraz depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
9. Organizator ma prawo odmówić startu osobom, które:
-w jawny sposób szerzą nienawiść, rasizm, dyskryminację grup społecznych,
-są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
-swoim zachowaniem wpływają na zgorszenie dzieci i młodzieży.
10. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad
bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak nie później niż na 24hprzed oficjalnym otwarciem imprezy.
13. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497 mail: kapicaklaudia@gmail.com
b) Marek Witor tel. 607 825 707 mail: marek.witor@gmail.com

Wyświetleń: 7190

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ