Impreza została odwołana

IX DYCHA ANNY WAZÓWNY
w związku z sytuacją epidemiologiczną ciągle panującą w naszym pięknym kraju,
przenosimy na rok 2021 (wstępny termin 03.07.2021, pierwsza sobota lipca),
dlatego zapisani i opłaceni zawodnicy mają dwie możliwości:
a) przenieść opłaty startowe na rok 2021
b) napisać maila o zwrot środków

Aby, otrzymać zwrot środków prosimy przesłanie danych do przelewu na adres: dychawazowny@gmail.com
Przelew zostanie wykonany w przeciągu 7 dni roboczych.
Osoby, które do końca czerwca nie zgłoszą chęci zwrotu środków, zostaną automatycznie przeniesieni na rok 2021.


#wystartujepóźniej

Pozdrawiamy
Organizatorzy


IX DYCHA ANNY WAZÓWNY 04. 07. 2020 r.

 1. CEL ZAWODÓW
  Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Brodnicy, Powiatu Brodnickiego oraz Gminy Brodnica w Polsce i zagranicą. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Brodnicy i okolic oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. ORGANIZATOR:
  Stowarzyszenie „Brodnica Biega”
 3. TERMIN I MIEJSCE:
  BIEG 5 i 10 KM
  Bieg na 5 i 10 km oraz biegi towarzyszące dla dzieci odbędą się 4 lipca 2020 na ul. Królowej Jadwigi 1, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy (OSiR). Start biegów na 5 i 10 km o godz. 14.00 (zbiórka godz. 13:50)
  Start i meta​ biegów 5 i 10 km na ul. Królowej Jadwigi 1, na bieżni lekkoatletycznej stadionu OSiR.

BIEGI DLA DZIECI
Biegi dla dzieci odbędą się 4 lipca 2020, z podziałem na kategorie wiekowe:
-> do lat 6 (100 m) - start 12:10
-> 7-9 (200 m) - start 12:20
-> 10-12 (400 m) - start 12:30
-> 13-15 (400 m) - start 12:40
Start i meta biegów dziecięcych na terenie OSiR w Brodnicy (bieżnia lekkoatletyczna). Zbiórka do biegów godz.12:00 na płycie stadionu OSiR. ​Dzieci bez opłaty startowej. ​Każde dziecko należy zarejestrować pod podanym linkiem:

 

Pomiar czasu zawodników na 5 i 10 km odbędzie w dwóch wariantach, brutto od strzału startera oraz netto od przebiegnięcia przez zawodnika przez linie startu. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto. Po biegu każdy uczestnik dostanie sms-a z uzyskanym rezultatem.

Bezpieczeństwo uczestników biegów.
Limit czasu na ukończenie biegów: na 5 km - 50 min, 10km – 90 min.
Osoby, które ukończą bieg po limicie czasu nie będą klasyfikowane.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.
Każdy zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegów, czyli sygnalistów i Policji.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Uczestnicy biegów startują na własną odpowiedzialność.

 1. TRASA
  Trasa biegów na 5 i 10 km o nawierzchni asfaltowej, oznakowana co 1 km, prowadzi ulicami miasta Brodnicy i zostanie na czas biegu wyłączona czasowo z ruchu.
 2. UCZESTNICTWO 
  Zgoda dla uczestników poniżej 18 roku życia
  Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia dodatkowo muszą posiadać zgodę od opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu na 5 i 10km​.
  Zawodnicy ubezpieczają się na czas zawodów na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
  Podczas rejestracji proszę okazać DOWÓD WPŁATY.
  Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
  Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 30 czerwca 2020 roku o godz 23:59. Po tym terminie zgłoszenia on-line nie będą możliwe. W dniu zawodów w biurze przy ul. Królowej Jadwigi 1 (OSiR) będą wydawane pakiety i numery startowe w godzinach od 9:00 do 13:20. Przewiduje się ​limit 500 zawodników​. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal.
  Uwaga​: Zgłoszenie możliwe w dniu zawodów w biurze przy ul. Królowej Jadwigi 1 (OSiR) od 9:00 do 13:20. Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów ​nie otrzymują pakietu startowego. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal.
  Odbiór pakietów startowych dla dzieci możliwy tylko do godz.12:00
 4. OPŁATA STARTOWA:
 5. a) Opłata startowa 5/10 km
  Dla mieszkańców powiatu brodnickiego opłata startowa na 5/10 km wynosi ​20 zł.

Opłata startowa dla osób spoza powiatu brodnickiego które zarejestrowały się ​do 30 czerwca 2020 r​. do godz. 23:59 na 5 km/10km wynosi ​30 zł i musi być uiszczona do 30 czerwca 2020 r. do godz. 23:59. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny przelewem na konto Numer konta w regulaminie lub podany w momencie zapisów.

b) Opłata startowa w dniu zawodów na 5/10 km
Opłata startowa dla osób, które zarejestrują się ​w dniu zawodów wynosi ​50 zł i obejmuje wszystkich uczestników biegu. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Wyspiańskiego 13 , 87-300 Brodnica.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesienia na innego zawodnika.

 1. KATEGORIE

Klasyfikacja generalna​ kobiet i mężczyzn OPEN na 5 i 10 km: miejsca 1-3. (nagrody nie dublują się w kategoriach wiekowych).
Klasyfikacja kobiet na 5 km:
K20 - od 16 do 29 lat
K30 - od 30 do 39 lat
K40 - od 40 do 49 lat
K50 - od 50 do 59 lat
K60 - od 60 do 69 lat
K70 + - od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja mężczyzn na 5 km:

M20 - od 16 do 29 lat
M30 - od 30 do 39 lat
M40 - od 40 do 49 lat
M50 - od 50 do 59 lat
M60 - od 60 do 69 lat
M70+ - od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja kobiet na 10 km: 
K20 - od 16 do 29 lat
K30 - od 30 do 39 lat
K40 - od 40 do 49 lat
K50 - od 50 do 59 lat
K60 - od 60 do 69 lat
K70+ - od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja mężczyzn na 10 km:
M20 - od 16 do 29 lat
M30 - od 30 do 39 lat
M40 - od 40 do 49 lat
M50 - od 50 do 59 lat
M60 - od 60 do 69 lat
M70+ - od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja dzieci do lat 15 z podziałem na kategorie wiekowe:​ do 6 lat (100 m), 7-9(200 m), 10-12(400 m) 13-15(400 m).
Klasyfikacja​ najszybsza brodniczanka i najszybszy brodniczanin.

 1. NAGRODY 
  Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na 5 i 10 km otrzymają pamiątkowe medale, specjalnie bite na tę okazję i wykonane przez dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
  W biegach dziecięcych nagrody rzeczowe za miejsca od 1 do 3 w wymienionych kategoriach wiekowych: do lat 6, 7-9, 10-12, 13-15.
  Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród po biegach odbędzie się przy ul. Królowej Jadwigi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy (OSiR), o godzinie 16:00, w razie niepogody ceremonia odbędzie się w hali “Księżniczka” OSiR.
  Nagrody osób, które w poszczególnych klasyfikacjach zajęły miejsca na podium, a osoby te będą nieobecne przy ceremonii wręczania nagród, przejdą do puli losowania z numerów startowych dla wszystkich uczestników biegu.

 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Pomiar czasów z wykorzystaniem chipów ​(po biegu obowiązkowy zwrot chipów.Organizator zapewnia depozyt, prysznice, parking, napoje na trasie oraz posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników biegu. Również na mecie biegu będzie można skorzystać z darmowego masażu.
  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegów.
  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie będą sklasyfikowane.
  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
  Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegów rozstrzyga organizator biegu. Jego decyzje są ostateczne.Organizator biegów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, a także zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Wyświetleń: 3514

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ