FIRST MALBORK TEAM !! ZMIENIONA FORMUŁA BIEGU "WIRTUALNA AKTYWNOŚC  DLA MALBORSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT REKS"

Zapraszam was serdecznie na piękne wydarzenie ,jest to WIRTUALNA AKTYWNOŚĆ   dla Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS.

II Bieg Charytatywny dla Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS miał sie odbyć 31.05.2020 w Malborku ,lecz ze względu na panująca na całym świecie EPIDEMIE  ZMIENIŁEM FORMUŁE NA WIRTUALNĄ !!!
(gdy sie wszystko uspokoi i wrócimy do normalności odbędzie sie te piekne wydarzenie realnie) 

 

I. ORGANIZATOR: 
• Grupa First Malbork Team 
• Dawid Bieńkowski 
II. WSPÓŁORGANIZATORZY: 
•  Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS 
• DzierzgonTeam 
•Nowy Staw Biega 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!! 

***Dnia 18.05.2020 rozpocznie sie licytacja ciekawych rzeczy ;) 

(licytacja będzie trwała do 30.05.2020 ) 

 

***NAGRODY ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA REALNE WYDARZENIE 

 
**CAŁY DOCHÓD ZOSTANIE PRZEKAZANY NA MALBORSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT REKS *

**WIRTUALNĄ AKTYWNOŚĆ WYKONUJEMY OD 30.05.2020 DO 31.05.2020 *

(jeśli ktoś nie zdąży wykonac aktywności ww podanym  terminie ,  mozna wykonac aktywność  do 07.06.2020) 


III. CEL:  

• Pozyskanie środków na potrzeby Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS 
• Popularyzacja aktywności związanych ze zdrowym stylem życia, w szczególności promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu, 
• Popularyzacja ruchu i zdrowego trybu życia w czasie pandemii
• zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w oddali od zgrupowań
• Propagowanie aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa w zamierzeniach sportu powszedniego. 


IV. ZASADY WIRTUALNEJ AKTYWNOŚCI  

*Wirtualna aktywność ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński, co oznacza, że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce  . 
*Aktywność fizyczna ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, dystans lub ćwiczenie które będzie wykonywał.
  *Wirtualna aktywność  odbędzie się w wyznaczonym terminie .Oznacza to, że aktywność fizyczna  można wykonać  jednorazowo w którykolwiek dzień we wskazanym przedziale czasowym, albo na raty przez kilka dni.  
  *Posługujemy się określeniem AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA , ale wybraną aktyność fizyczna  można także pokonać w każdy sposób,jak kto woli . 
 *Uczestnik  zobowiązują się wykonac jaka kolwiek aktywnośc fizyczna,sam sobie wybierzę jaka chce
 .***WIRTUALNĄ  AKTYWNOSĆ TRZEBA WYKONANĆ W CIĄGU 30 DNIU OD DATY ZAPISANIA SIE NA WYDARZENIE(do 30 dniu dotrą medale)  
 *Po ukończeniu aktywności fizycznej  uczestnicy proszeni są o przesłanie screenów logów lub zdjęć z aktywności na adres emaila lub na Facebooka:  

Organizatora :
Fb- Dawid Bieńkowski      ///     First Malbork Team 
 mail:  dawidxe123@wp.pl z dopiskiem BIEG DLA REKSA
 


OPŁATA STARTOWA :  
CEGIEŁKI :  

Cegiełka 30zł

Cegiełka 40zł

Cegiełka 50zł

Cegiełka 60zł  

Cegiełka 70zł 

Cegiełka 80zł

Cegiełka 90zł 

Cegiełka 100zł 
 
Wpłacać można na : 
Dawid Bieńkowski   
NR KONTA BANKOWEGO:  97 8310 0002 0011 3641 3000 0010

z dopiskiem  Imię i Nazwisko uczestnika aktywności   
 
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:   
 *Organizator zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zakończenia wirtualnej aktywności  dostarczyc pamiątkowy medal na podany adres uczesnika      

     
 
 POSTANOWIENIE KOŃCOWE :   
 Ochrona danych osobowych: - Administratorem danych osobowych jest Fundacja Protempo, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, NIP: 113-299-87-28, KRS: 0000786119, reprezentowaną przez Daniela Nowaka – Prezesa Zarządu - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  - Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.  1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  - Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  - Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. - Uczestnikom przysługują prawa do  a) dostępu do danych, b) sprostowania 
danych,  c) usunięcia danych,  d) ograniczenia przetwarzania danych,  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  - Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. - Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz     z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.  - Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wydarzeniu.               Z POWAŻANIEM    ORGANIZATOR :  DAWID BIEŃKOWSKI    GRUPA BIEGACZY FIRST MALBORK TEAM 
 
ORGANIZATORZY 
Dawid Bieńkowski 
Grupa First Malbork Team

Wyświetleń: 4044

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ