Impreza została odwołana

Z zaistniałą sytuacją w trosce o nasze zdrowie niestety musimy odwołać Bieg Pamięci 2020. Pozdrawiamy Organizatorzy

CEL


1. Upamiętnienie św. Jana Pawła II
2. Wyrażenie wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II
3. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4. Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej

TRASY:

Trasa biegu wiodą po drogach o nawierzchni: żwirowej, bitumicznej (z betonu asfaltowego), z kostki betonowej, drogą leśną oraz Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo

 1. 15 km bieg zespołowy Frombork–Braniewo 
 2. 1 km bieg rodzinny oraz nordoc walking ulicami miasta Braniewa 


TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2020 roku.
 2. O godzinie 20:30 w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie zostanie odprawiona msza święta w intencji dziękczynnej za życie św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin.
 3. Miejsce i czas startu:
  1) dla uczestników biegu z espołowego w kolumnie na trasie Frombork BraniewoBraniewo, trasa 15 km – start o godzinie 18:30 – z placu przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku (Frombork, ul. Katedralna 13)
  2) dla uczestników biegu rodzinnego oraz nordic walking ulicami Miasta Braniewa, trasa 1 km oświetlona pochodniami – start o godzinie 21:37 – z Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa (plac przed Bazyliką Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie - Braniewo, ul. Katedralna 3)
 4. Meta: Plac Ks. Prałata Tadeusza Brandysa w Braniewie (przed Bazyliką Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie)

UCZESTNICTWO:

 1. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2020 jest dokonanie zgłoszenia.
 2. Podczas rejestracji należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe (przypięte z przodu).
 4. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 5. Uczestnicy biegu zespołowego w kolumnie, na trasie Frombork–Braniewo przemieszczając się po trasie nie wyłączonej z ruchu kołowego zobowiązani są do zachowania zwartej kolumny i utrzymywania tempa ok. 6,30 minut na każdy kilometr. Uczestnicy, którzy oddalą się od kolumny będą kierowani do samochodu organizatora poruszającego się za kolumną.
 6. Osoby, które nie ukończą biegu rodzinnego oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa do godziny 22:04 są zobowiązane do zejścia z trasy biegu na chodnik. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie tego czasu, ponoszą odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 7. W Biegu Pamięci 2020 mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekuna.
 8. Wszystkich uczestników oraz obserwatorów zachęcamy do zabrania na bieg światełka typu – pochodnia, tealight, lampion, latarenka.
 9. Ze względów bezpieczeństwa, uczestników biegu, szczególnie biegu zespołowego w kolumnie, na trasie 15 km Frombork-Braniewo, uprasza się do posiadania latarki czołowej lub innego oświetlenia oraz elementów odblaskowych.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. wysokość opłaty startowej wynosi: 20 zł (słownie: dwadzieścia zł/00).
 2. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają pamiątkowy medal oraz numer startowy
 3. termin: zgłoszenia na Bieg Pamięci przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo ponownego uruchomienia zapisów po tym terminie.
 4. Zgłoszenia na Bieg Pamięci można dokonać za pośrednictwem systemu internetowego https://elektronicznezapisy.pl/
 5. Za dokonane elektronicznie zgłoszenie należy dokonać opłaty wyłącznie przelewem na konto zgodnie z poniższymi danymi: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, numer konta: 14 8313 0009 0038 2207 2000 0010, Tytuł przelewu: „NAZWISKO, IMIĘ „Bieg Pamięci 2020”,

Zgłoszenia i opłaty gotówkowej na Bieg Pamięci można dokonać także osobiście w dwóch punktach:
1) sekretariat Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie (ul. Katedralna 9, Braniewo, tel. 55 506 50 20, w godz. 8:00 – 15:00)
2) siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie – punkt kasy pływalni (ul. Łąkowa 1, Braniewo, tel. 55 230 44 66 wewnętrzny 14, w godzinach pracy pływalni )


USTALENIA DODATKOWE

 1. Za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 zł (sł.: dwadzieścia zł/00) można nabyć okolicznościową koszulkę Biegu Pamięci 2020. – zgłoszenia do dnia 6 kwietnia 2020 r., po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w dniu biegu.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu Pamięci 2020 opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu do Fromborka.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:

Odbiór numerów startowych oraz koszulek odbędzie się na podstawie okazanego dowodu wpłaty.
1. trasa 15 km - bieg zespołowy w kolumnie na trasie Frombork–Braniewo :
odbiór pakietów wyłącznie we Fromborku na placu przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, dnia 18 kwietnia 2020 r., w godz. 16:30 – 18:30
2. trasa 1 km - bieg rodzinny oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa:
odbiór pakietów w Braniewskim Centrum Kultury (ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo):
dnia 17 kwietnia 2020 r. w godz. 12:00 – 15:00
dnia 18 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00-21:00

Wyświetleń: 2073

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ