650NIGHTWORKOUT

Impreza została odwołana

Burmistrz miasta Złotów nie wydał zgody na organizację wydarzenia z uwagi na brak dostępności do stadionu sportowego

Serdecznie zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju trening w klimacie zachodzącego słońca i budzącej nocy.
Prawdziwy wulkan endorfin, świeże powietrze, magia świateł i stadionowych halogenów, energiczna żywa muzyka.
Macie ochotę na wielką dyskotekę podczas której spalicie niepotrzebne kalorie ?
No i oczywiście będzie MEGA medal :)
Wszyscy możemy mieć mały udział w obchodach 650 lecia miasta Złotów, świętujmy urodzinowym treningiem :)
Zapisy ruszają w poniedziałek 09,03,2020 r
Serdecznie zapraszamy do wydarzenia :)

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu p.n. „650NightWorkout".
2. Organizatorem Wydarzenia jest grupa PSEUDOBIEGACZKI.
3. Wydarzenie ma na celu:
◦ propagowanie aktywnego trybu życia,
◦ podnoszenie sprawności fizycznej, a także integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu,
◦ uświetnienie obchodów 650-lecie miasta Złotów,
◦ podniesienie świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na własne zdrowie.
4. Wydarzenie 650NightWorkout jest 1,5 godzinnym treningiem ogólnorozwojowym.
5. 650NightWorkout odbędzie się 26 czerwca 2020 r., czas trwania treningu – 21:00 do 22:30.
6. Miejscem treningu jest murawa stadionu sportowego MLK SPARTA w Złotowie przy Aleja Mickiewicza 18.
7. Szczegółowy program 650NightWorkout:
• 20.00 – 20.50 przyjmowanie zapisanych uczestników
• 20.50 – 21.00 zebranie uczestników na murawie stadionu sportowego
• 21.00 – rozpoczęcie treningu
• 21.45 – 21.50 przerwa w treningu
• 21.50 – 22.30 druga część treningu
• 22.30-23.00 zakończenie treningu i wręczenie upominkowych medali
II. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w 650NightWorkout jest wypełnienie prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 09 marca 2020 r. do 07czerwca 2020 r.
3. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. Uczestnik nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem
z usług Organizatora.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne – opłata za udział w wydarzeniu wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).
6. Po zarejestrowaniu swojego udziału należy uiścić opłatę na konto organizatora:
Pseudobiegaczki Aleja Mickiewicza 28, 77-400 Złotów
nr konta 32 8944 0003 0007 5822 3000 0020
w tytule podając “imię i nazwisko“
7. O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Limit uczestników 650NightWorkout wynosi 650 osób.
9. Organizator zapewnia uczestnikom w ramach opłaty startowej:
• udział w wydarzeniu,
• ubezpieczenie,
• opłatę ZAIKS,
• prowadzenie treningu przez licencjonowanego trenera,
• oprawę świetlno-muzyczną,
• butelkę wody,
• okolicznościowy medal.
10. Podczas trwania wydarzenia obowiązuje strój i obuwie sportowe.
11. Złożenie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji organizacyjnej, dla celów organizacji wydarzenia 650NightWorkout.
12. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany poinformować
o tym fakcie niezwłocznie Organizatora do dnia 15 maja 2020 r.
13. Po tym czasie organizator zastrzega sobie brak możliwości zwrotu opłaty startowej.
14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Uczestników.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu niewystarczającej ilości Uczestników.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
17. W przypadku nie sprzyjającej pogody wydarzenie zostanie odwołane i przeniesione na inny termin bez możliwości zwrotu opłaty startowej i zmiany uczestników.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące 650NightWorkout można uzyskać pod numerami telefonów: Izabela Szmyt – 607 565 519, Agnieszka Ceranowska – 603 677 276.
2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j.Dz.U.2019.1781) wyłącznie na potrzeby organizacji Wydarzenia.
3. Uczestnik biorąc udział w 650NightWorkout wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem profesjonalnego fotografa Dominika Wrona Fotografia, wyłącznie w celu informacji i promocji klubu Pseudobiegaczki w związku z organizacją wydarzeń sportowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz do poinformowania o tym Uczestników.
5. Zgłaszając swój udział w 650NightWorkout Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wyświetleń: 545

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ