Papieski Bieg Wirtualny

PAPIESKI BIEG WIRTUALNY

I MARSZ NORDIC WALKING


ORGANIZATOR

Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie

ul. Czarnieckiego 8, 83-130 Pelplin

Telefon: 58-536-160-09

Adres e-mail: pcs@pcspelplin.pl


TERMIN I MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie 1.06.2020 r. - 14.06.2020 r. biegiem lub marszem nordic walking trasy o długości 4 kilometrów (https://www.strava.com/routes/27091242), wyznaczonej przez Organizatora (trasa biegu w załączniku nr 1), oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez darmową aplikację Strava.


OPŁATY

Udział w wydarzeniu jest darmowy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji na stronie elektronicznezapisy.pl/event/4832.

2. W zawodach może wziąć udział każda osoba, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Papieskim Biegu Wirtualnym tylko i wyłącznie za zgodą swoich rodziców bądź opiekunów prawnych.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres sport@pcspelplin.pl zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji Strava.

4. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 16.06.2020 roku.

5. Wysyłka upominków nastąpi w terminie do 20 dni po zakończeniu wydarzenia.

6. W Biegu nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja uczestników.

 

NAGRODY

Każdy uczestnik, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma od Organizatora upominek w postaci unikatowego BUFF-a (chusta kominowa).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

3. Wydarzenie obywa się przy otwartym ruchu kołowym, Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

4. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja, 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

 

Wyświetleń: 3389

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ