XIII IGLOTEX Bieg Czterech Jezior - Bieg 5 km

Impreza została odwołana

Drodzy biegacze,

w związku z rozwijającą się sytuacja epidemiologiczną oraz po licznych konsultacjach podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej XIII edycji biegu.

Warunki zmieniają się zbyt dynamicznie żebyśmy mogli zagwarantować bezpieczeństwo uczestników, poziom organizacyjny oraz termin rozegrania zawodów w tym roku. Wszystkim, którzy zdązyli już wpłacić wpisowe zostanie ono zwrócone w najbliższych dniach.

Dbajcie o siebie i do zobaczenia w przyszłym roku.

XIII IGLOTEX Bieg Czterech Jezior - Bieg 5 km

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISY na 15 km

ZAPISY na 5 km

ZAPISY na 5 km NORDIC WALKING

BIEG MŁODZIEŻY na 2.4km

Biegi dzieci i Marsz rodziców z wózkami

================================================================
I. Cel Imprezy
1. Popularyzacja biegania, marszu Nordic Walking i innych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu
2. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Aktywizacja sportowo zabawowa w formie zawodów integracyjnych dla osób o różnej niepełnosprawności
4. Promocja pięknych i malowniczych okolic Nadleśnictwa Lubichowo, Miasta Skórcz, Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek
II. Organizator XIII IGLOTEX Biegu Czterech Jezior
Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy
III. Kontakt
1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy
Pan Krzysztof Tyczyński tel. 884 997 112 email: info@aktywnikociewiacy.com
2. Facebook https://facebook.com/AktywniKociewiacy
IV. Sponsor tytularny
IGLOTEX SA
V. Sponsorzy strategiczni
1. Urząd Miasta Skórcz
2. Urząd Gminy Osiek
3. Urząd Gminy Skórcz
4. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
5. Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego
VII. Program imprezy
Wydarzenie                                          Start - Zakończenie
1. Czas otwarcia i pracy biura zawodów       12:00 - 15:30
2. Zawody integracyjne                              12:00 - 12:50
3. Biegi dla dzieci                                      12:10 - 12:50
4. Marsz rodziców z dziećmi w wózkach       12:30 - 12:40
5. Bieg młodzieży na 2,4 km                       12:45 - 13:00
6. Dekoracja zawody integracyjne i dzieci    13:00 - 13:30
7. Marsz Nordic Walking na 5 km                13:00 - 14:20
8. Bieg na 5 km                                         14:30 - 15:30
9. Bieg główny na 15 km                            16:00 - 18:00
10. Dekoracja biegi, marsz                         18:10 - 19:00
11. Losowanie nagród                                19:00 - 19:30
VII. Termin, miejsce i dystans poszczególnych dyscyplin
A. Termin: 11 lipca 2020 roku
B. Biuro zawodów: Stadion Miejski w Skórczu, ul. Leśna 8
C. Biegi dla dzieci:
1. Start wszystkich biegów ze Stadionu Miejskiego w Skórczu
2. Program biegów dla dzieci
Kategoria - Dystans
Dziewczynki do 5 lat (rocznik 2015 i młodsi) 100 m
Dziewczynki 6 – 7 lat (rocznik 2013 i 2014) 200 m
Dziewczynki 8 – 9 lat (rocznik 2011 i 2012) 300 m
Dziewczynki 10 – 12 lat (rocznik 2008 - 2010) 600 m
Chłopcy do 5 lat (rocznik 2015 i młodsi) 100 m
Chłopcy 6 – 7 lat (rocznik 2013 i 2014) 200m
Chłopcy 8 – 9 lat (rocznik 2011 i 2012) 300 m
Chłopcy 10 – 12 lat (rocznik 2008 - 2010) 800 m
3. Opiekunami i prowadzącymi poszczególne biegi będą nauczyciele wychowania fizycznego oraz wolontariusze.
4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody.
5. Dla wszystkich, którzy ukończą biegi gwarantujemy medale.
D. Zawody integracyjne
1. Start wszystkich biegów ze Stadionu Miejskiego w Skórczu
2. Program zwodów integracyjnych
• Rzut do celu
• Skok w dal
• Sztafeta biegowa
• Bieg indywidualny
3. Opiekunami i prowadzącymi poszczególne biegi będą nauczyciele wychowania fizycznego oraz wolontariusze.
4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody.
5. Dla wszystkich, którzy ukończą biegi gwarantujemy medale.
E. Bieg przełajowy dla młodzieży od 13 do 15 lat na dystansie 2,4 km
1. Start biegu nastąpi z drogi gruntowej przyległej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit – 50 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. Nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Bieg będzie otwierał pilot na rowerze.
6. Dystans 2,4 km po drogach leśnych.
7. Na trasie biegu będą oznakowane wszystkie pełne kilometry.
8. Meta na Stadionie Miejskim w Skórczu.
9. Do pomiaru czasu wykorzystany zostanie elektroniczny system pomiaru czasu.
F. Bieg Główny 15 km
1. Start Biegu Głównego nastąpi z drogi gruntowej przylegającej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit - 600 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Bieg będzie otwierał pilot a zamykał pojazd Straży Pożarnej.
6. Dystans 15 km, nawierzchnia asfaltowa 5,5 km reszta trasy to drogi leśne.
6
7. Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie pełne kilometry.
8. Na trasie biegu usytuowane będą dwa punkty z napojami – 6 i 12 km.
9. Meta biegu na Stadionie Miejskim w Skórczu.
10. Do pomiaru czasu wykorzystany zostanie elektroniczny system pomiaru czasu.
G. Bieg na 5 km
1. Start biegu nastąpi z drogi gruntowej przylegającej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit – 500 zawodników
3. Całą trasa będzie oznakowana
4. nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Bieg będzie otwierał pilot a zamykał pojazd Straży Pożarnej.
6. Dystans 5 km to drogi leśne.
7. Na trasie oznakowane wszystkie pełne kilometry.
8. Meta biegu na Stadionie Miejskim w Skórczu.
9. Do pomiaru czasu wykorzystany zostanie elektroniczny system pomiaru firmy czasu.
H. Marsz Nordic Walking
1. Start nastąpi z drogi gruntowej przyległej do Stadionu Miejskiego w Skórczu.
2. Obowiązuje limit – 150 zawodników.
3. Cała trasa będzie oznakowana.
4. Nad bezpieczeństwem czuwać będą: Policja, Straż Pożarna, wolontariusze oraz ratownicy medyczni.
5. Dystans 5 km drogami leśnymi.
6. Na trasie marszu oznakowane będą wszystkie pełne kilometry.
7. Na trasie będzie jeden punkt z napojami.
8. Meta marszu na Stadionie Miejskim w Skórczu.
9. Do pomiaru czasu wykorzystany zostanie elektroniczny system pomiaru czasu.
VIII. Warunki uczestnictwa dla wszystkich dyscyplin
1. W Biegu na 15 km, Biegu na 5 km oraz Marszu Nordic Walking mogą startować zawodnicy, którzy w dniu imprezy mają ukończone 16 lat.
2. Udział mogą brać wszyscy chętni niemający przeciwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie lub przez pełnomocnika a w przypadku osób niepełnosprawnych przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w tego typu zawodach oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w tego typu zawodach, w tym zagrożenia potencjalnymi wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży pożarnej, a także służb zabezpieczających trasy z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w Biegu Głównym osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, kijkach Nordic Walking i innych tego typu. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu Głównego.
7. Wyjazd na trasę zawodów pojazdów towarzyszących uczestnikom jest bezwzględnie zabroniony.
IX. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych
1. Rejestracja elektroniczna prowadzona będzie do 30.06.2020 do godziny 23:59.
2. Po 30.06.2020 rejestracji będzie można dokonać tylko w dniu imprezy w Biurze Zawodów o ile nie zostały przekroczone limity zawodników 10:00 – 15:00
3. Wszystkie osoby, które dokonają rejestracji w dniu 11.07.2020 otrzymają numery startowe bez imienia.
4. Pakiety startowe dla wszystkich dyscyplin odbierać będzie można odebrać w biurze zawodów na stadionie miejskim w Skórczu ul. Leśna 2
• W dniu 10.07.2020 od godziny 15.00 do 20.00
• w dniu zawodów 11.07.2020 w godzinach 10:00 – 15:30
X. Opłaty startowe
1. Tabela opłat:
Konkurencja                    | Do 30.04.2020 | Do 30.06.2020 | 11.07.2020 - w biurze zawodów
Biegi dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych - Brak opłat
Zawody integracyjne - Brak opłat
Bieg Młodzieżowy 2,5 km  |        5 zł          |        10 zł        |        20 zł       |
Bieg 5 km                        |       50 zł         |        60 zł        |        70 zł       |
Nordic Walking 5 km         |       50 zł         |        60 zł        |        70 zł       |
Bieg Główny 15 km           |       50 zł         |        60 zł        |        70 zł       |
Dwie konkurencje             |       70 zł         |        80 zł        |        100 zł      |
Trzy konkurencje              |       90 zł         |        100 zł      |        120 zł      |
2. Specjalny cena za pakiety startowe wykupione przez pracodawcę dla pracowników, grupy powyżej 10 osób opłata startowa w wysokości 40 PLN za jeden pakiet
3. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które w dniu imprezy mają ukończone 70 lat, pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji do dnia 30.06.2020
4. Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji do dnia 30.06.2020
5. Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek ponoszą opłatę w wysokości 50% normalnej stawki.
6. Opłatę startową można uiścić za pośrednictwem portalu internetowego prowadzącego zapisy lub w biurze zawodów.
7. W przypadku dokonania opłaty startowej w wysokości większej niż określona w tabeli opłat Organizator na wniosek zainteresowanej osoby dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne.
8. Organizator nie ma obowiązku wystawienia rachunku jeżeli żądanie jego wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. z póz. zm.)
9. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych.
11. Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością.
12. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9
XI. Klasyfikacje
A. Bieg główny na dystansie 15 km
1. Kategoria Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
2. Kategorie wiekowe miejsca od I do III:
a) Kobiet
▪ od 16 do 19 lat
▪ od 20 do 29 lat
▪ od 30 do 39 lat
▪ od 40 do 49 lat
▪ od 50 do 59 lat
▪ powyżej 60 lat
b) Mężczyzn
• od 16 do 19 lat
• od 20 do 29 lat
• od 30 do 39 lat
• od 40 do 49 lat
• od 50 do 59 lat
• od 60 do 69 lat
• powyżej 70 lat
3. Kategorie dodatkowe
a) O puchar Prezesa IGLOTEX SA dla pracowników:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
b) Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
c) Pracownicy Administracji Samorządowej:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni do I do III miejsca
d) Pracownicy sektora bankowego:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
e) Najstarsza uczestniczka oraz najstarszy uczestnik biegu.
B. Bieg na 5 km
1. Kategoria Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
2. Kategorie wiekowe miejsca od I do III:
a) Kobiet
▪ od 16 do 19 lat
▪ od 20 do 29 lat
▪ od 30 do 39 lat
▪ od 40 do 49 lat
▪ od 50 do 59 lat
▪ powyżej 60 lat
b) Mężczyzn
• od 16 do 19 lat
• od 20 do 29 lat
• od 30 do 39 lat
• od 40 do 49 lat
• od 50 do 59 lat
• od 60 do 69 lat
• powyżej 70 lat
3. Kategorie dodatkowe
a) O puchar Prezesa IGLOTEX SA dla pracowników:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
b) Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
c) Pracownicy Administracji Samorządowej:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni do I do III miejsca
d) Pracownicy sektora bankowego:
• Kobiety od I do III miejsca
• Mężczyźni od I do III miejsca
e) Najstarsza uczestniczka oraz najstarszy uczestnik biegu.
C. Marsz Nordic Walking 5 km
1. Open miejsca od I do III:
a) Kobiet
b) Mężczyzn
2. Dodatkowe:
a) Mieszkańcy Miasta i Gminy Skórcz oraz Gminy Osiek:
• Kobiety I miejsce
• Mężczyźni I miejsce
b) O puchar Prezesa Iglotex SA dla najlepszego Pracowników:
• Kobiety I miejsce
• Mężczyźni I miejsce
c) Pracownicy sektora bankowego:
• Kobiety I miejsce
• Mężczyźni I miejsce
D. Bieg przełajowy dla Młodzieży 2,5 km
1. Open miejsca od I do III
a) Dziewczyny
b) Chłopcy
XII. Nagrody
1. Po zakończeniu Biegu dla Młodzieży, Biegu na 15 km, Biegu na 5 km oraz Marszu Nordic zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:
a) Puchary oraz nagrody finansowe za zajęcie miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn
b) Puchary za zajęcie miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych i dodatkowych
c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli zawody
2. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że osoby nagrodzone w kategorii open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Nie dotyczy to kategorii dodatkowych.
3. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów poprzez losowanie nr startowych.
12
4. Od nagród finansowych i/lub rzeczowych których łączna wartość przekroczy 2000 zł zostanie potrącony podatek zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
XIII. Inne postanowienia
1. Zawodnicy będą mogli oddać do depozytu rzeczy zapakowane wyłącznie w worek dostarczony przez Organizatora, który można pobrać podczas odbioru numeru startowego. Rzeczy luzem, bez worków, nie będą przyjmowane.
2. Nr startowy zawiera chip, identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu.
3. Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania zawodów. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
4. Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku.
5. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.
6. Wszyscy uczestnicy zawodów, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.
7. Na trasy zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
8. Zawodnik w czasie zawodów nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu od momentu startu do momentu zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez obsługę medyczną, co do udziału zawodnika w biegu i marszu nordic walking są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
10. Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika zawodów na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz w przypadku wyrażenia opcjonalnie przez uczestnika ,zgody na
przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów. Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją imprezy uniemożliwia uczestnikowi start.
11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników na trasie i w jej pobliżu.
12. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu imprezy, powoływanie się na brak znajomości regulaminu nie będzie uznany, jako usprawiedliwienie braku jego przestrzegania i stosowania się do niego.
13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziów zawodów oraz dyrektora ds. sportowych zawodów.
14. Informacje dotyczące Biegu Głównego i imprez towarzyszących można uzyskać pod adresami:
• www.bieg4jezior.pl
• https://facebook.com/AktywniKociewiacy
15. Informacje dotyczące zapisów elektronicznych i opłat startowych można uzyskać pod adresami https://elektronicznezapisy.pl/.
16. Wyniki zawodów dostępne będą na stronie https://elektronicznezapisy.pl/.
XIV. Regulamin został zatwierdzony przez
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Aktywni Kociewiacy
Krzysztofa Tyczyńskiego

Wyświetleń: 675

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ