Regulamin biegu wirtualnego RuN & FuN


I. ORGANIZATOR
Fitolaa
Telefon: 797-717-581
Adres e-mail: fitolaa@op.pl

II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
3. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN, MIEJSCE
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dacie 22-28 czerwca 2020 roku dowolnego dystansu podczas trwania jednego treningu ( biegiem, nordic walking, chód, bieżnia) w dowolnym miejscu(strefach dozwolonych tj. las, tereny zielone) oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres fitolaa@op.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka i zamieszczenie zdjęcia z treningu w poście wydarzenia.

IV. ZAPISY
1. Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://elektronicznezapisy.pl/
2. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku
3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia biegu do samodzielnego pobrania

V.OPŁATY
Bieg ma na celu propagowanie aktywności, zachęcanie do spędzania czasu wolnego w aktywny sposób nawet w czasach pandemii oraz dobrą zabawę. Bieg jest bezpłatny.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest rejestracja w systemie elektronicznym
2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres fitolaa@op.pl zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub zegarka i zdjęcia z ukończonego treningu w wydarzeniu na facebooku.
4.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 03.07.2020 roku.
5.Wysyłka dyplomów nastąpi w terminie do 20 dni po ukończeniu biegu.
6. W zawodach mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach
2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych
( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów i odbioru dyplomów( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

Wyświetleń: 1053

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ