Filipowskiego Biegu Jaćwinga - 12.5km

LISTA STARTOWA z I TERMINU

ZAPISY z 01.05.2020 PÓŁMARATON

--------------------------------------

ZAPISY z 01.05.2020 BIEG 12.5km

 

REGULAMIN

IV Półmaratonu Doliną Rospudy i Filipowskiego Biegu Jaćwinga
Majowe Bieganie nad Rospudą w związku z akcją „Rozpraw się ze szkodliwymi nałogami”

OBOWIĄZUJE LIMIT OSÓB  - 85 opłaconych na Filipowski Bieg Jaćwinga 

Odobny limit na Półmaraton Doliną Rospudy

 

I. ORGANIZATOR
Organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy, Gmina Bakałarzewo, Gmina Filipów.


II. TERMIN I MIEJSCE
Termin – 20 września 2020 r.
Start i meta:
Start: wspólny dla obu biegów godz. 12.00 spod Urzędu Gminy Filipów, ul. Garbaska 2. Z uwagi na Covid – możliwość rozdzielenia czasowego startujących w obu biegach (decyzja uzależniona będzie od liczby zawodników)
Meta: plac przy UG Filipów, ul. Garbaska 2
Zakończenie i dekoracja: 15.00, plac przy UG Filipów
Długość trasy:
- półmaraton – 21,0975m. (trasa bez atestu)
- Filipowski Bieg Jaćwinga – 12,5 km (trsa bez atestu)
Trasa półmaratonu – 100% nawierzchni utwardzonej,
Trasa Filipowskiego Biegu Jaćwinga – 30% nawierzchnia utwardzona, 70% droga gruntowa
Biuro zawodów: UG Filipów, ul. Garbaska 2
Oznaczenie trasy- co 1 km.
Punkty orzeźwiające- 3 dla półmaratonu (woda, owoce), 2 – dla Filipowskiego Biegu Jaćwinga.
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy,
którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


III. PROGRAM ZAWODÓW
1. 8:00 - 11:15 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
2. 11:45 – początek oficjalnej rozgrzewki,
3. 11:55 - uroczyste otwarcie biegu,
4. 12:00 - start wspólny dla obu biegów, z ewentualnością rozdzielenia startujących na grupy,
5. 15:00 - uroczyste zakończenie biegów, dekoracje, piknik.


IV. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają osoby, które do dnia 20 września 2020 roku ukończą 18 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do
biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w UG Filipów dn. 19.09.. godz. 15.00 - 20.00 oraz w dniu zawodów 20 września 2020 r. w godz.8.00 - 11.15.
Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.

Szatnie zlokalizowane są w budynku UG Filipów, a prysznice w Zespole Szkół, ul. M. Konopnickiej 6 i
czynne będą w dniu zawodów, w godzinach 9.00 - 16.00.
Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w UG Filipów. Rzeczy należy składać do foliowych
worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym.
Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w tym samym miejscu. Organizator nie
odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
– pakiet startowy (numer imienny, czip, okolicznościową koszulkę techniczną, napój, materiały
promocyjne);
– worek na ubrania do depozytu;
– napoje na trasie i mecie biegu;
– bon na posiłek po ukończeniu biegu;
– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal
Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym,
zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu. Czip podlega zwrotowi.
Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.


V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są od 1grudnia 2019 r. poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl:
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie
opłaty startowej.
3. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
4. Organizator ustala limit uczestników:
- Półmaraton - 85 osób
- Bieg Jaćwinga – 85 osób
(ograniczenia z uwagi na Covid).
5. Zgłoszenia nowych zawodników w Biurze Zawodów będą możliwe tylko w sytuacji, gdy w trakcie zapisów elektronicznych nie zostanie osiągnięty limit 85 uczestników opłaconych w danym biegu. Po osiągnięciu w/w limitu, nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących.
VI. OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi 70 zł - Półmaraton, 60 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów 80 zł - Półmaraton i 70 zł – Filipowski Bieg Jaćwinga.
Z opłaty startowej zwolnieni
– osoby urodzone przed 1960r
- zwycięzcy w kategorii open mężczyzn i kobiet w obu biegach w ubiegłym roku
- osoby niepełnosprawne po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- wolontariusze pomagający w organizacji biegów
- osoby zwolnione z opłaty decyzją Organizatora
Opłatę należy wnieść:
- na konto:
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 2
nr konta:
33 9367 0007 0020 0203 6304 0002
(tytuł: opłata startowa w półmaratonie, ew. Filipowskim Biegu Jaćwinga za ....)
Odbiorca:
Stowarzyszenie Aktywni Znad Rospudy
Szafranki 2
16-424 Filipów
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
- Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
- Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
- Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.
- Z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju, preferuje się opłaty dokonywane elektronicznie.
Po wyczerpaniu limitu osób startujących (opłaconych) w danym biegu, zapisy i opłaty w Biurze Zawodów nie będą realizowane.
VII. KLASYFIKACJE
– - Open (miejsca 1-3)
- Open Kobiet (miejsca 1-3)
- Klasyfikacje wiekowe kobiet (miejsca 1-3):
K 18-29
K 30-39
K 40-49
K 50-59
K 60+
- Klasyfikacje wiekowe mężczyzn (miejsca 1-3):
M 18-29
M 30-39
M 40-49
M 50-59
M 60+

Dodatkowe klasyfikacje:
1. w ramach Półmaratonu i Filipowskiego Biegu Jaćwinga:
- najlepszy zawodnik gminy Filipów
- najlepszy zawodnik gminy Bakałarzewo
2. w ramach Półmaratonu:
- klasyfikacja Open (ogólna) zawodników na wózkach typu Handbik'e – 3 pierwsze miejsca
- kalsyfikacja Open Kobiet zawodniczek na wózkach typu Handbik'e – 3 pierwsze miejsca
Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu
rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie
czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg .
Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w
innych kategoriach wiekowych.
VIII. NAGRODY
Każdy zawodnik, który ukończy półmaratonu i Biegu Jaćwinga otrzyma pamiątkowy medal.
Pamiątkowe puchary i statuetki otrzymają zawodnicy obu biegów w:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w
kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, 1-3miejsce.
- klasyfikacji dodatkowej (najlepszy zawodnik gminy Filipów i Bakałarzewo).
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach open kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu
w kolejnym Półmaratonie i Filipowskim Biegu Jaćwinga (Biegu Bakałarza).
Dodatkowe nagrody FINANSOWE za pobicie rekordu trasy:
w Półmaratonie Doliną Rospudy i Filipowskim Biegu Jaćwinga w kategoriach „OPEN” kobiet i mężczyzn oraz w Półmaratonie w kategorii zawodników niepełnosprawnych „handbike”:


– 1. miejsce – 500 zł.

– 2. miejsce – 300 zł.
– 3. miejsce – 200 zł.
– 4. miejsce – 150 zł.
– 5. miejsce – 100 zł.


Początek wręczania nagród około godz. 15:00
IX. ŻYWIENIE
Zawodnicy po ukończeniu obu biegów otrzymają na mecie napoje oraz posiłek regeneracyjny.
X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu kołowym.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służby porządkowej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „Półmaraton” i „ Filipowski Bieg Jaćwinga”.

Wyświetleń: 1944

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ