Grupa imprez

PLAKAT

 TRYPTYK HISTORYCZNY W GMINIE DZIERZGOŃ

REGULAMIN 3 WYDARZEŃ HISTORYCZNO -SPORTOWYCH

 1. WIATRAKOWY BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING – 101 LECIE PLEBISCYTU NA POWISLU, WARMII I MAZURACH

Bruk / Piaski Sztumskie, 14 sierpnia 2021 roku

Zapisy: Bieg nr 1

 1. BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING PAMIĘCI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

Nowiny, 4 września 2021 roku

Zapisy: Bieg nr 2

 1. BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Żuławka Sztumska, 6 listopada 2021 roku

Zapisy: Bieg nr 3

Zapisy z pierwszego terminu: Zapisy z 1 Terminu

 • Osoby opłacone w 1 terminie zostaną przeniesione na listę startową odpowiednio do każdego biegu.
 • Osoby nieopłacone w 1 terminie prośba o zapisanie się ponownie na  Bieg nr 1 lub/i Bieg nr 2 lub/i Bieg nr 3
 • Nie ma możliwości zapisania się  jednym zapisem na wszystkie 3 biegi.
 • Podkładka pod medale jest już niedostępna.

Organizatorzy, Współorganizatorzy oraz Partnerzy:

Gmina Dzierzgoń, Organizacja Imprez Sportowych "Valdano", Spółdzielnia Socjalna "Dzierzgoń na Start",  Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji, Stowarzyszenie Razem dla Bruku, Stowarzyszenie Mieszkańców Nowin i Nowca, Stowarzyszenie Forum Żuławskich Dziewczyn, Sekcja Lekkoatletyczna DKS Powiśle Dzierzgoń, Nadwiślańska Fundacja Rozwoju, LGD Kraina Dolnego Powiśla, RTI Dzierzgoń, MOPS Dzierzgoń DOK Dzierzgoń, ZGKiM Dzierzgoń, RPWiK Dzierzgoń, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, DAM-ROB Sp. z o.o., Masarnictwo Sinko, HP Graf, Profesjonalny Pomiar Czasu Good-Time Jan Salewski.

Patronat Honorowy:

 • Jolanta SZEWCZUN – Burmistrz Dzierzgonia.

Cel:

 • popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu;
 • promocja Gminy Dzierzgoń;
 • promocja Sołectwa Bruk;
 • promocja Sołectwa Nowiec;
 • promocja Sołectwa Żuławka Sztumska;
 • promocja Stowarzyszenia Razem dla Bruku;
 • promocja Stowarzyszenia Mieszkańców Nowin i Nowca;
 • promocja Stowarzyszenia Forum Żuławskich Dziewczyn;
 • promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek oraz przemocy;
 • promocja produktów tradycyjnych i lokalnych;
 • aktywizacja środowiska lokalnego oraz integracja.

Patronat medialny:

Dzierzgoń Twoje Miasto.

Gazeta Dzierzgońska.

Dziennik Bałtycki Sztum.

TERMINY I MIEJSCA:

14 sierpnia 2021 roku  w miejscowości Piaski Sztumskie, Sołectwo BRUK, gmina Dzierzgoń.

 • Dystans: ok. 7 km.
 • Start dla dzieci godzina 15:30, Start do biegu oraz marszu NW godzina 16.00
 • Start i meta Biegu oraz Marszu NW znajduję się na  trasie drogi wiatrakowej.
 • Trasa biegu głównego będzie przebiegała w scenerii wiatraków, drogą wiatrakowa.
 • Trasa biegów towarzyszących dla dzieci będzie przebiegała na drodze wiatrakowej na dystansach 100, 200, 400 metrów.

4 września 2021 roku  w miejscowości Nowiny, gmina Dzierzgoń.

 • Dystans: ok. 7 km.
 • Start dla dzieci godzina 14:30, Start do biegu oraz marszu NW godzina 15.00
 • Start i meta Biegu oraz Marszu NW znajduję się w miejscowości Nowiny.
 • Trasa biegu głównego będzie przebiegała drogą asfaltową /drogą z płyt betonowych (Nowiec- Nowiny-Nowiec).
 • Trasa biegów towarzyszących dla dzieci będzie przebiegała drogą asfaltową na dystansach 100, 200, 400 metrów.

6 listopada 2021 roku  w miejscowości Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń.

 • Dystans: ok. 7 km.
 • Start dla dzieci godzina 10.30, Start do biegu oraz marszu NW godzina 11.00
 • Start i meta Biegu oraz Marszu NW znajduję się w Żuławce Sztumskiej.
 • Trasa biegu głównego będzie przebiegała drogą szutrową (Żuławka Sztumska- Jasna- Żuławka Sztumska).
 • Trasa biegów towarzyszących dla dzieci będzie przebiegała drogą szutrową na dystansach 100, 200, 400 metrów.

Limit czasu:

 • Limit czasu dla Biegu i Marszu NW wynosi 1 h i 30 minut. (słownie: jedna godzina  i 30 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu NW zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Punkty medyczne – w okolicach mety oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.

 ZGŁOSZENIA i OPŁATY STARTOWE:

Ustalony został limit dla wszystkich trzech biegów oraz marszów NW, razem: 250 uczestników w tym:

 •   150 - bieg,
 •    50 - marsz NW,
 •    50 - biegi dla dzieci.

UWAGA!!!

Za osobę zgłoszoną uważa się uczestnika, który/a wypełnił/a i przesłał/a formularz zgłoszeniowy oraz dokonał/a opłaty startowej na stronie  www.elektronicznezapisy.pl. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób, lista startowa zostaje zamknięta i nie ma możliwości zwiększenia tego limitu!!!

Opłaty prosimy kierować na konto:

Dzierzgoński Klub Sportowy „Powiśle” ul. Krzywa 19, 82-440 Dzierzgoń 

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

Nr konta: 60 8310 0002 0000 0446 2000 0040 z dopiskiem imię i nazwisko oraz  numer biegu: 1,2,3. (np. Jan Kowalski 3 bieg)

Opłata startowa na konto: 40,00 zł,

Opłata startowa w dniu zawodów: 50,00 zł .

Opłata startowa biegi dla dzieci: 10,00 zł,

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

 • niepowtarzalny pamiątkowy numer startowy wraz z czterema agrafkami;
 • posiłek regeneracyjny;
 • unikatowy medal tłoczony na mecie;
 • szanse na  atrakcyjne nagrody w losowaniu (tylko dla osób obecnych na zakończeniu ze swoim numerem startowym.

W biegach w/w dystansów mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. ukończyli 12 rok życia (od 2008 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

PROGRAMY IMPREZ:

WIATRAKOWY BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING – 101 LECIE PLEBISCYTU NA POWISLU, WARMII I MAZURACH,

Bruk / Piaski Sztumskie, Gmina Dzierzgoń 14 sierpnia 2021 roku.

 • 14:00 - 15:30 – otwarcie biura zawodów;
 • 15:30 - start do biegów towarzyszące dla dzieci;
 • 15:40 - 15:55 – wspólna rozgrzewka;
 • 15:56 - uroczyste otwarcie biegu głównego przez: Panią Burmistrz Dzierzgonia Jolantę Szewczun;
 • 16:00 - start do Biegu Głównego oraz Marszu NW ;
 • 17:30 - regulaminowe zakończenie biegu oraz Marszu NW;
 • 18:00 - ceremonia dekoracji.

BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING PAMIĘCI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ,

Nowiny, 4 września 2021 roku

 • 13:00 - 14:30 – otwarcie biura zawodów;
 • 14:30 - start do biegów towarzyszące dla dzieci;
 • 14:40 - 14:55 – wspólna rozgrzewka;
 • 14:56 - uroczyste otwarcie biegu głównego przez: Panią Burmistrz Dzierzgonia Jolantę Szewczun;
 • 15:00 - start do Biegu Głównego oraz Marszu NW ;
 • 16:30 - regulaminowe zakończenie biegu oraz Marszu NW;
 • 17:00 - ceremonia dekoracji.

BIEG ORAZ MARSZ NORDIC WALKING NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI,

Żuławka Sztumska, 6 listopada 2021 roku

 • 09:00 - 10:30 – otwarcie biura zawodów;
 • 10:30 - start do biegów towarzyszące dla dzieci;
 • 10:40 - 10:55 – wspólna rozgrzewka;
 • 10:56 - uroczyste otwarcie biegu głównego przez: Panią Burmistrz Dzierzgonia Jolantę Szewczun;
 • 11:00 - start do Biegu Głównego oraz Marszu NW;
 • 12:30 - regulaminowe zakończenie biegu oraz Marszu NW;
 • 13:00 - ceremonia dekoracji.

Uwaga!!! w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

KLASYFIKACJE, NAGRODY:

Klasyfikacja końcowa: UWAGA!!! NIE BĘDZIE PROWADZONYCH  KATEGORII OPEN W BIEGU

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET i MĘŻCZYZN w biegu:                                                                        

KAT.

ROCZNIK:

                   NAGRODA

MIEJSCA:

K/M-13/15

Rocznik 2008-2006

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-16/19

Rocznik 2005-2002

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-20/29

Rocznik 2001-1992

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-30/39

Rocznik 1991-1982

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-40/49

Rocznik 1981-1972

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-50/59

Rocznik 1971-1962

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

K/M-60 i więcej

Rocznik 1961

             NIESPODZIANKA

         1 - 3

Klasyfikacja końcowa: UWAGA!!! NIE BĘDZIE PROWADZONYCH  KATEGORII OPEN W MARSZU NW

Prowadzona będzie w niżej wymienionych grupach wiekowych dla KOBIET i MĘŻCZYN w Marszu NW:

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODA

MIEJSCA:

K/M-13/29

roczniki 2008-1992

NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-30/49

roczniki 1991-1972

NIESPODZIANKA

1 – 3

K/M-50 i więcej

roczniki 1971

NIESPODZIANKA

1 – 3

 Dodatkowo zostanie nagrodzona/y:

 • Najstarsza uczestniczka zawodów,
 • Najstarszy uczestnik zawodów,
 • Najstarsza uczestniczka zawodów z Gminy Dzierzgoń,
 • Najstarszy uczestnik zawodów z Gminy Dzierzgoń.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegach, Marszach NW jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 250 biegaczy (w każdym wydarzeniu sportowym), maszerów NW w przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE

 1. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia  10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) z Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegach, Marszach NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub    w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym  w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane  do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych  z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 2. Odbiór Pakietu Startowego. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów na terenie Startu w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego). W celu odbioru Pakietu Startowego i Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na stronie elektronicznezapisy.pl. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegach lub Marszach NW. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczne i paramedyczny obsługujący Biegi lub Marsze NW, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegach oraz Marszach NW w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegach oraz Marszach NW, wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego sięzz uczestnictwem w Biegach oraz Marszach NW i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegach oraz Marszach NW wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty(w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegach oraz Marszach NW z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

OGRANICZENIA WIEKOWE:

 • Wszyscy Uczestnicy Biegach oraz Marszach NW na ok. 7 km muszą być urodzeni od 2008 roku. W trakcie rejestracji Uczestnik lub opiekun musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych.
 • Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegach oraz Marszach NW. Ze względów bezpieczeństwa w Biegach oraz Marszach NW zabroniony jest udział osób poruszających się na, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegów oraz Marszów NW, zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegów oraz Marszów NW . Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegach, oraz Marszach NW u osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Numer musi być umocowany wyłącznie z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną lub będą poruszać się marszem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu oraz Marszu NW. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu oraz Marszu NW. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu oraz Marszu NW, w szczególności zasad fair play.
 • Protesty można składać wyłącznie pisemnie do Organizatora w ciągu 15 minut od zakończenia Biegu oraz Marszu NW. Inne formy nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego, Covid-19 ) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. 2019, poz. 1781) Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach oraz Marszach NW. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
 • Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów oraz Marszów NW, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów oraz Marszów NW i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych  i analitycznych.
 • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Wszyscy uczestnicy Biegów oraz Marszów NW bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 • Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania Biegów oraz Marszów NW.
 • Szatnie, depozyt: brak!!!!
 • Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na terenie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do Biegach oraz Marszach NW zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin Biegu oraz Marszu NW oraz lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego Biegu oraz Marszu NW.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub korzystania z pomocy, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie automatycznie zdyskwalifikowany.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszystkich uczestników Biegów oraz Marszów NW obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów.
 • Każdy uczestnik Biegów oraz Marszów NW jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 • Każdy uczestnik Biegów oraz Marszów NW jest zobowiązany do zapoznania się   z mapą przebiegu trasy.
 • Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegów oraz Marszów NW.
 • Organizator nie zapewnia szatni.
 • Organizator nie zapewnia depozytu.
 • Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie w dniu zawodów dotyczące COVID 19 (Mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
 • Wstęp na teren zbiórki imprezy oraz w okolice startu/mety tylko dla uczestników zawodów.

 ZAPRASZAMY  SERDECZNIE

Wyświetleń: 6954

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ