REGULAMIN

XIV Czosnowskiego Rajdu Rowerowego

20 września 2020 r.

 

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

 

 1. KIEROWNICTWO RAJDU

Komandor Rajdu – Maciej Kiełczewski

 

 1. CEL RAJDU

 

 1. Propagowanie rekreacyjnej turystyki rowerowej
 2. Propagowanie kultury turystycznej
 3. Poznanie historii Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej
 4. Poznanie piękna i walorów przyrodniczych Kampinoskiego Parku Narodowego

 

 1. TERMIN I TRASA RAJDU

 

Rajd odbędzie się 20 września 2020 r. (niedziela) i będzie przebiegał wytypowaną przez organizatora trasą drogami publicznymi, częściowo w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy 26 km.

Czas przejazdu około 2 godzin.

Start przed Urzędem Gminy w Czosnowie (ul. Gminna 6) o godzinie 10.00. Wydawanie kart uczestnictwa od godziny 9:30.

 

Trasa Rajdu: ul. Warszawską w stronę Dębiny, Jesionki, Małocic, następnie przez Łosią Wólkę, Janówek(punkt kontrolny stemplowanie kart uczestnictwa), Truskawkę do Wiersz.
W Wierszach (punkt kontrolny) stemplowanie kart uczestnictwa przy Cmentarzu Partyzanckim i Pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Dalej drogą gminą przez Brzozówkę do Małocic i droga powiatową przez Jesionkę, i Dębinę powrót do Czosnowa.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.Uczestnikiem Rajdu może być każdy rowerzysta, posiadający uprawnienia do kierowania rowerem. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych.

Karty uczestnictwa będą rozdawane od godziny 9:30. Uczestnicy poruszają się zwartą grupą prowadzoną przez dwie załogi policyjne. Jedna załoga na początku, a druga na końcu

grupy. Prędkość poruszania się grupy to około 10 km/h. Rowerzyści, którzy opuszczą grupę traktowani są jako zwykli uczestnicy ruchu drogowego. Uczestnicy poruszają się po wydzielonym na jezdni pasie ruchu dla rowerów, lub po ścieżce rowerowej. W przypadku jej braku, poruszają się przy prawej krawędzi jezdni. Uczestnik Rajdu musi przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Rajdu i Regulaminie Kampinoskiego Parku Narodowego, Kodeksu
Ruchu Drogowego oraz Przepisów Przeciwpożarowych umieszczonych na tablicach informacyjnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

2.Zapoznanie się, przestrzeganie oraz akceptacja regulaminu sanitarnego wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska w czasie pandemii koronawirusa COVID -19(załącznik do regulaminu rajdu rowerowego).

 

 1. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 

 1. Do uczestnictwa w Rajdzie upoważnia otrzymana w punkcie startu Karta Uczestnictwa.
 2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własna odpowiedzialność.
 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora.
 5. Rajd może zostać odwołany lub przełożony na inny termin z powodu zagrożenia pożarowego lasu i związanych z tym akcji chroniących i zakazujących wstępu do lasu.
 6. Liczba uczestników w Rajdzie jest ograniczona i wynosi 200 osób, o uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń tylko i wyłącznie poprzez portal internetowy od dnia 7 sierpnia 2020r do 16 września 2020r.
 7. Udział w XIV Czosnowskim Rajdzie Rowerowym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w materiałach związanych
  z wydarzeniem, oraz Udział w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o nast. treści „Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że
  w przypadku incydentu/ wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób współorganizujących imprezę żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w imprezie rowerowej”.

 

 

 1. G) REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD
 2. Wśród uczestników rajdu zostaną rozlosowane nagrody.
 3. Losowanie odbędzie się w Czosnowie przed budynkiem Urzędu Gminy ok. godz. 12.30.
 4. Aby przystąpić do losowania uczestnicy po przybyciu na wyznaczone miejsce wrzucają do urny podstemplowaną pierwszą część karty uczestnictwa.
 5. Nagrody wylosowane przez uczestników Rajdu muszą być odebrane osobiście po okazaniu drugiej części karty uczestnictwa pasującej do części pierwszej. W przypadku braku drugiej części karty, lub niestawienia się do osobistego odbioru nagrody, Organizator odmówi jej wydania osobie wylosowanej.

Wyświetleń: 2231

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ