Termin Rajdu:
6 września 2020 roku, rozpoczęcie godz. 10:00 – Stadion Miejski, ul. Łódzka 19-29.

Organizacja Rajdu:
Warunki uczestnictwa:
Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek i zobowiązany
jest do:
* zapoznania się z Regulaminem Rajdu, który dostępny będzie na stronie internetowej Organizatorów www.sako-info.pl i www.kalisz.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62- 800 Kalisz,
* wpisania się na listę Rajdu poprzez serwis służący do elektronicznej rejestracji Uczestników znajdujący się pod adresem www.elektronicznezapisy.pl, najpóźniej w terminie do dnia 3 września 2020 r.,
* dostarczenia najpóźniej w terminie do dnia 4 września 2020 r. do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62- 800 Kalisz wypełnionej karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO, stanowiącą załącznik nr 3. Osoby, które nie dostarczą swoich kart zgłoszeniowych, mogą dokonać formalności najpóźniej w dniu rajdu od godz. 9:00 do godz. 10:00 w punkcie rejestracyjnym Rajdu – Stadion Miejski, ul. Łódzka 19-29.
* posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
* posiadania: w przypadku osób pełnoletnich - dowodu osobistego, w przypadku osoby nieletniej - karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii B1,
* osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie,
* osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
* wskazane jest, aby każdy Uczestnik posiadał kamizelkę odblaskową,
* dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (we własnym zakresie).
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

Wyświetleń: 3484

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ