IV Mazurska Pętla Mazurska

 IV Potrójna Pętla Mazurska

!!! UWAGA !!!
LIMIT ZAWODNIKÓW WYNOSI 100 osób.

 1. PATRONAT I ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem  „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Jelenia – 10km, Dzika – 5km, Wiewiórki – 2,5km (Nordic Walking)
 2. Współpraca: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Nadleśnictwo Giżycko, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
 3. Honorowy Patronat: Starosta Powiatu Giżyckiego, Burmistrz Miasta Giżycko

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. IV Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Jelenia – 10km, Dzika – 5km, Wiewiórki – 2,5km odbędzie się 12.09.2020 roku o godz. 10:00 w Lesie Miejskim koło Giżycka.
 1. Start i meta wyznaczone zostaną w Lesie Miejskim w Giżycku (wjazd od obwodnicy Giżycka).
 2. Długość trasy wynosi 10, 5 i 2,5 km.
 3. Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie ścieżkami  edukacyjnymi wokół Lasu Miejskiego na terenie Gminy Giżycko. Pętla ma długość 2,5 kilometrów. Zawodnicy biegnący na 5 km pokonują pętlę 2 raz, zawodnicy biegnący na 10 km pokonują pętlę 4 razy, 2,5 km pokonują jedną pętlę- bieg w kategorii (Nordic Walking).
 4. Na mecie będzie znajdował się punkt z wodą mineralną.

III. BIURO ZAWODÓW i PUNKT MEDYCZNY

12 września 2020 r.  Biuro Zawodów Biegu „Potrójnej Pętli Mazurskiej" oraz Punkt Medyczny będą się znajdować  na dużej polanie w Lesie Miejskim – koło Giżycka.

 1. IV. PROGRAM ZAWODÓW

10:00 Start "Biegu Wiewiórki” – 2,5 km ( Nordic Walking)
10:10 Start "Biegu Dzika i Jelenia" – 10 i 5 km
11:40 Zamknięcie trasy biegów.
12:00 Wręczenie i losowanie nagród. (Strefa startowa)
ok. 13:00 Zamknięcie imprezy.

 1. UCZESTNICTWO
 2. W Biegu „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Jelenia – 10km, Dzika – 5km, Wiewiórki – 2,5km (Nordic Walking )" mogą wziąć udział osoby, które do dnia 12 września 2020 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 1. W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości bądź pisemnej zgody opiekuna na żądanie organizatora.
 2. Warunkiem startu  w „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej" jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 12 września 2020 r. do godz. 9:30 poprzez:
  • wysłanie do dnia 10 września 2019 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line 
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 12 września 2020 r. oraz:
  • podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w takim biegu. 
  Uwaga!!! W naszym ekologicznym biegu nie obowiązują opłaty wpisowego!
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w Lesie Miejskim.
 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza  wyznaczonym miejscem.
 6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
 7. Zawodnicy biegną po trasie wytyczonej przez Organizatora przebiegającej w Lesie Miejskim; mają obowiązek  zachować wszelkie środki ostrożności, bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez  służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów - zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
 8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie Biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1,5 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11:40 są zobowiązani do przerwania biegu i dotarcia do miejsca META we własnych zakresie. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. Do wyboru są dystanse – 5 km, 10 km i 2,5 km. Zawodnicy sami decydują na jakim dystansie pobiegną.
 10. Start pierwszego biegu – 2,5km odbędzie się o 10:00, kolejne biegi na 10, 5 km odbędzie się o 10:10.
 11. Limit uczestników wynosi 100 osób.

 

 1. KLASYFIKACJA

W  Biegu „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Jelenia – 10km, Dzika – 5km, Wiewiórki – 2,5km " prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km – puchary otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn,
 2. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km – puchary otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn,
 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 2,5 km – puchary otrzymają 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn,

 

 


VIII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal
 2. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych (pozycje 1-3) otrzymają puchary
 3. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników.
 1. WYŻYWIENIE

Dla uczestników biegu będzie zapewniony punkt z wodą. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

 1. FINANSOWANIE

Koszty organizacji Biegu „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej pokrywają:

 • Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Giżycku i Miasta Giżycko
 1. PARKING

Parkowanie będzie możliwe przy bramie wejściowej na dużą polanę w Lesie Miejskim – na wyznaczonym parkingu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu „IV Potrójnej Pętli Mazurskiej " startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.

 

 

Wyświetleń: 2711

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ