Grupa imprez

KOMUNIKAT:

ze względu na obostrzenia związane z pandemia covid 2020 Bieg Niepodległości zostaje odwołany. Jednoczesnie informujemy iż, organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne w formie biegu po lesie. Osoby, które się zarejestrowały mogą odbierać pakiety w godzinach 9.00 do 11.00 na terenie leśnym około 300m za stadionem/namiot/. Osoby, które odbiorą pakiet mogą skorzystać z pomiaru czipowego trasy wyznaczonej ok.5 km przez w ramach tych zajec od 10.30 do 13.00 - organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Kociewiak. Pozostale świadczenia będą zrealizowane poprzez pakiet startowy i po zajeciach. Prosimy o wyrozumiałość oraz zrozumienie obecnej sytuacji oraz stosować wszystkie zasady związane z pandemia tj.maseczki przy odbiorze pakietu, nie gromadzić się/pakiety odbierają mieszkańcy powiatu Starogardzkiego,Tczewskiego  w godzinach 9.00-10.00 A pozostałe osoby od 10.00 do 11.00.Wszystkie pytania prosimy kierować TYLKO NA MAILA : klubkociewiak@wp.pl lub tel.513 215 854 w godzinach 15.00-21.00

Klub Kociewiak  

 

 

I Kociewski Bieg Niepodległości – Rekreacja Biegowa, Zajęcia w lesie wchodzi w skład - III BIEGOWE GRAND PRIX KOCIEWIA

Plakat

 

REGULAMIN - v 06.10 BIEGOWE GRAND PRIX KOCIEWIA

Zmiana w regulaminie, do klasyfikacji będą brane najlepsze 5 startów z 8 !!!

Nowy regulamin ukaże się do końca tygodnia !!!

 

Imprezy odbyte:

• Bieg I – Skórcz – III Bieg Żołnierzy Wyklętych pamięci Zdzisława Badochy-8 km 01.03.2020

• Bieg II - Tczew - VI Dycha nad Wisłą - 10 km 29.08.2020

---------------------------------------------------------------------

• Bieg III - Owidz - Grodzisko Cross - ok. 6,5 km 13.09 2020

 Bieg IV - Borówno – Borówno Cross ok. 5,5 km 27.09.2020

• Bieg V - Osie- Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego „Leśna Za-Dyszka” 03.10.2020

• Bieg VI - Skórcz – Bieg Jurka przez Bory Tucholskie – 10 km 11.10.2020

• Bieg VII - Smętowo-XXV Biegi Jana z Jani 5,5 km 17.10.2020

• Bieg VIII - Skórcz-I Kociewski Bieg Niepodległości 5 km 11.11.2020

Zapisy wkrótce

 

Imprezy odwołane/albo do uzgodnienia:

=======================================================================

 

REGULAMIN

 I Kociewski Bieg Niepodległości –Rekreacja Biegowa, Zajęcia w lesie

Organizatorzy i Partnerzy :

LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak” Tczew

Zamek Gniew sp. z o.o , Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w  Skórczu

Koło Łowieckie  ŁÓŚ  Skórcz, Nadleśnictwo Lubichowo, Energa Grupa Orlen

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Cele biegu

 1. Uczczenie Święta Niepodległości
 2. Promocja miasta i gminy Skórcz
 3. Promocja rekreacji biegowej

III. Termin i miejsce :

Skórcz dnia 11.11.2020, Lasy przy stadionie miejskim

11.11. 2020 – od 11.00 do 13.00 – rekreacja biegowa dla zdrowia

 1. Trasa biegu

 Dystans 5 km drogami leśnymi przylegającymi do stadionu miejskiego. Każdy uczestnik zajęć rekreacji biegowej wyrusza na trasę  indywidualnie i kończy bieg w wyznaczonym miejscu. Podczas biegu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych uczestników.

 1. Pomiar czasu i podsumowanie.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego uczestnika.

Klasyfikacje rekreacji biegowej dla zdrowia prowadzone będą w następujących kategoriach:

- Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN

- Mężczyźni:                                                      Kobiety:

M – 16-19                                                        K – 16-19

M – 20-29                                                        K – 20-29

M – 30-39                                                        K – 30-39                                                                             

M – 40-49                                                        K – 40-49

M – 50-59                                                        K – 50-59 

M – 60-69                                                           K- 60 i więcej

M – 70 i starsi  

 • Kategoria Team Rodzinny - 2 osoby / zgłoszenie w Biurze organizowanych zajęć/
 • Team Drużyn - 5 osób/ 3M + 2K / - zgłoszenie drużyny  w Biurze j.w.
 • III Biegowe Grand Prix Kociewia 2020/do klasyfikacji  cyklu/
 • wyniki rekreacji biegu na 5 km zaliczane są  do III Grand Prix Kociewia 2020 https://www.facebook.com/biegowegpkociewia/

Będą w konkursie losowane dodatkowo atrakcyjne nagrody wśród uczestników rekreacji biegowej.

 

 1. Nagrody w rekreacji biegowej na 5 km i inne świadczenia

Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają: puchar i nagrodę rzeczowa. / odbiór w biurze po godzinie 13.45/

W kategoriach wiekowych K i M miejsca I - III puchary ./odbiór w biurze po 13.45/

Uczestnicy rekreacji biegowej  którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg rekreacyjny otrzymają pamiątkowy medal odlewany.

Najstarszy i Najmłodszy zawodnik otrzyma Puchar .

Ponadto każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy:

(okolicznościowa koszulka ,pamiątkowy worek, materiały reklamowe, woda, pamiątkowy medal)

VII. Warunki uczestnictwa

Organizator ustala limit uczestników rekreacji biegowej na 200 osób /decyduje kolejność zgłoszeń/

Prawo startu w biegu rekreacyjnym  mają uczestnicy którzy:

 • w dniu startu mają ukończone 18 lat/Kat M 16-19-niepełnoletni za zgoda Opiekuna/
 • dokonają rejestracji online na stronie :elektronicznezapisy

 

  OPŁATA STARTOWA :

- 40 złotych - do  31 października

- 60 złotych - w dniu Imprezy

Osoby  które  do  dnia  26.10.2020 nie  dokonają  opłaty startowej przez  system elektroniczne  zapisy mogą  wystartować w  biegu po dokonaniu opłaty w biurze  zawodów    w  wysokości 60 zł. Rezerwujemy  razem tylko 20 pakietów.

- Osoby powyżej 70 lat zwolnione z  opłaty  startowej

 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu rekreacyjnym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101poz.1095 z dn.12.09.2001)
 • dokonają weryfikacji w biurze uczestnictwa 11.2020 - 09.00-11.00

Biuro uczestnictwa  mieścić się będzie w  budynku na  stadionie miejskim lub w namiocie obok startu rekreacji biegowej.

Depozyt rzeczy i przebieralnie  na starcie i mecie w namiocie .

- Ustala się Limit czasu biegu rekreacyjnego 45 minut

VIII.  Program Minutowy uczestnictwa w rekreacji biegowej

  11.11.2020

godz. 09.00 – 11.00   -  Godziny otwarcia biura  i odbiór pakietów

godz. 10.30-12.00     -  wyruszanie na leśną trasę  biegu

godz. 13.30      -           Odbiór  nagród w biurze

 

                                     

 1. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT
 2. Przebieralnie dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych miejscach w szatni lub w namiocie.
 3. Postanowienia uczestnictwa :
 4. W biegu rekreacyjnym na dystansie 5 km. mogą brać udział osoby, które do dnia biegu ukończyły 18 rok życia , niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji podczas biegów długich i dokonały kompletnego zgłoszenia do zawodów.
 5. Zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału
  w zajęciach rekreacji biegowej – . Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej .

3.Uczestnicy biegu  5 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego
w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania.

 1. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 45 minut . Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu nie będzie klasyfikowany.
 2. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak aby finalnie znajdował się on max. około 20cm od podeszwy stopy/buta.
 3. Nagrody uczestnicy odbierają osobiście w dniu organizacji zajęc rekreacji biegowej o wyznaczonej i podanej komunikatem w dniu i godzinie.
 4. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu uczestnictwa .
 5. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

 

 1. Postanowienia końcowe dla biegu rekreacyjnego
 2. Bieg odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna w trakcie trwania zajęć biegowych.
 4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) każdy we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych i organizatorów.
 6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu..
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas zajęć do celów organizacyjnych, marketingowych.
 8. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu rekreacyjnego.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn nie zależnych od Organizatora.
 10. Podczas odbiorze nagród i losowanych nagród trzeba być z numerem startowym
 11. Na trasie biegu zabezpieczać będzie uczestników ratownik medyczny/pojedzie na końcu biegu/ oraz 1 ratownik medyczny na mecie.
 12. Bieg poprowadzi pilot na rowerze.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:

 1. W klasyfikacji drużynowej w dniu 11.11.2020r. mogą wziąć udział drużyny reprezentujące , firmy, instytucje, oraz grupy zawodników startujące pod wspólną nazwą.
 2. Drużyna składa się z minimum 5 osób/ 3+2/ Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny.
  3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin I Kociewski Bieg Niepodległości Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
  4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

- decyduje o składzie drużyny,

- występuje w imieniu drużyny,

- kontaktuje się z organizatorami Biegu.

 1. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym dwóch przedstawicieli płci przeciwnej. Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
  6. Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny w Biurze uczestnictwa.
  7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
  8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
  9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary. Przewiduje się tez  upominki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


UWAGA
Zawodnicy i kapitanowie drużyn  zwróćcie uwagę na już wpisane przez zarejestrowanych biegaczy nazwy drużyn. Osoby dopiero zapisujące się prosimy o dokładne wprowadzenie poprawnej nazwy drużyny którą chcecie reprezentować.  Błędnie podana drużyna będzie skutkować  nieklasyfikowaniem zawodnika w klasyfikacji drużynowej. Ta uwaga nie dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Organizatorzy

 

Wyświetleń: 8590

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ